מ
מ
שורה 8: שורה 8:
 
|טלפון=[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm '''לרשימת טלפונים של משרד החינוך ראו כאן''']
 
|טלפון=[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm '''לרשימת טלפונים של משרד החינוך ראו כאן''']
 
}}
 
}}
'''משרד החינוך''' ממונה על מוסדות החינוך ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. פעילות המשרד מתמקדת בחקיקה ותכנון שירותי החינוך וההשכלה, רישוי בעלי מקצוע בתחום החינוך וההוראה (מקור:[http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities/OAFList/OAEducation/ פורטל השירותים והמידע הממשלתי]).
+
'''משרד החינוך''' ממונה על מוסדות החינוך ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. פעילות המשרד מתמקדת בחקיקה ותכנון שירותי החינוך וההשכלה, רישוי בעלי מקצוע בתחום החינוך וההוראה (מקור: [http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities/OAFList/OAEducation/ פורטל השירותים והמידע הממשלתי]).
  
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==

גרסה מ־20:43, 10 בנובמבר 2011

פרטים

תחומי עיסוק:
חינוך
אתר אינטרנט:

משרד החינוך ממונה על מוסדות החינוך ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. פעילות המשרד מתמקדת בחקיקה ותכנון שירותי החינוך וההשכלה, רישוי בעלי מקצוע בתחום החינוך וההוראה (מקור: פורטל השירותים והמידע הממשלתי).

נושאים וזכויות

ארגוני סיוע