שורה 4: שורה 4:
 
|תחומי עיסוק= [[חינוך]]
 
|תחומי עיסוק= [[חינוך]]
 
|אתר=[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Owl/Hebrew '''אתר משרד החינוך''']
 
|אתר=[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Owl/Hebrew '''אתר משרד החינוך''']
|דואל=info@education.gov.il מוקד שירות חינוך 
+
|דואל=info@education.gov.il  
 
|כתובת=רח' שבטי ישראל 34, ירושלים 91911
 
|כתובת=רח' שבטי ישראל 34, ירושלים 91911
 
|טלפון=[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm '''לרשימת טלפונים של משרד החינוך ראו כאן''']
 
|טלפון=[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm '''לרשימת טלפונים של משרד החינוך ראו כאן''']

גרסה מ־13:03, 10 בינואר 2012

פרטים

תחומי עיסוק:
אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רח' שבטי ישראל 34, ירושלים 91911

משרד החינוך ממונה על מוסדות החינוך ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. פעילות המשרד מתמקדת בחקיקה ותכנון שירותי החינוך וההשכלה, רישוי בעלי מקצוע בתחום החינוך וההוראה (מקור: פורטל השירותים והמידע הממשלתי).

נושאים וזכויות

ארגוני סיוע