שורה 8: שורה 8:
 
|טלפון=[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm '''לרשימת טלפונים של משרד החינוך ראו כאן''']
 
|טלפון=[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm '''לרשימת טלפונים של משרד החינוך ראו כאן''']
 
}}
 
}}
'''משרד החינוך''' אמון על מערכת החינוך ועל מוסדות החינוך בישראל, ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. פעילות המשרד מתמקדת בחקיקה ותכנון שירותי החינוך וההשכלה, רישוי בעלי מקצוע בתחום החינוך וההוראה  
+
'''משרד החינוך''' אמון על מערכת החינוך ועל מוסדות החינוך בישראל, ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. פעילות המשרד מתמקדת בחקיקה ותכנון שירותי החינוך וההשכלה, רישוי בעלי מקצוע בתחום החינוך וההוראה.
 +
===אפליה במוסדות חינוך===
 +
משרד החינוך הינו הכתובת במצב של אפליית תלמידים במוסד חינוכי. שר החינוך ישלח התראה למוסד בדרישה להפסיק ההפליה במועד נקוב בהקדם. אם ההפליה לא נפסקת, יכול לשלול שר החינוך מהמוסד את השתתפות המדינה בתקציבו. שר החינוך חייב לדווח לוועדת החינוך של הכנסת על מקרי ההפליה שהתגלו במערכת החינוך בשנה החולפת ועל אופן הטיפול בהם.
  
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==

גרסה מ־19:37, 10 בינואר 2012

פרטים

תחומי עיסוק:
אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רח' שבטי ישראל 34, ירושלים 91911

משרד החינוך אמון על מערכת החינוך ועל מוסדות החינוך בישראל, ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. פעילות המשרד מתמקדת בחקיקה ותכנון שירותי החינוך וההשכלה, רישוי בעלי מקצוע בתחום החינוך וההוראה.

אפליה במוסדות חינוך

משרד החינוך הינו הכתובת במצב של אפליית תלמידים במוסד חינוכי. שר החינוך ישלח התראה למוסד בדרישה להפסיק ההפליה במועד נקוב בהקדם. אם ההפליה לא נפסקת, יכול לשלול שר החינוך מהמוסד את השתתפות המדינה בתקציבו. שר החינוך חייב לדווח לוועדת החינוך של הכנסת על מקרי ההפליה שהתגלו במערכת החינוך בשנה החולפת ועל אופן הטיפול בהם.

נושאים וזכויות

ארגוני סיוע