(הוספת מידע)
מ
שורה 8: שורה 8:
 
|טלפון=[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm '''לרשימת טלפונים של משרד החינוך ראו כאן''']
 
|טלפון=[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Contact/TzruKesher.htm '''לרשימת טלפונים של משרד החינוך ראו כאן''']
 
}}
 
}}
 
 
==תפקיד==
 
 
'''משרד החינוך''' ממונה על מוסדות החינוך ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. פעילות המשרד מתמקדת בחקיקה ותכנון שירותי החינוך וההשכלה, רישוי בעלי מקצוע בתחום החינוך וההוראה ([http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities/OAFList/OAEducation/ מצוטט מפורטל השירותים והמידע הממשלתי]).
 
'''משרד החינוך''' ממונה על מוסדות החינוך ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. פעילות המשרד מתמקדת בחקיקה ותכנון שירותי החינוך וההשכלה, רישוי בעלי מקצוע בתחום החינוך וההוראה ([http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities/OAFList/OAEducation/ מצוטט מפורטל השירותים והמידע הממשלתי]).
  

גרסה מ־10:45, 2 במרץ 2011

פרטים

תחומי עיסוק:
חינוך
אתר אינטרנט:

משרד החינוך ממונה על מוסדות החינוך ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. פעילות המשרד מתמקדת בחקיקה ותכנון שירותי החינוך וההשכלה, רישוי בעלי מקצוע בתחום החינוך וההוראה (מצוטט מפורטל השירותים והמידע הממשלתי).

נושאים וזכויות

ארגוני סיוע