פרטים

תחומי עיסוק:
חינוך
אתר אינטרנט:


תפקיד

משרד החינוך ממונה על מוסדות החינוך ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. פעילות המשרד מתמקדת בחקיקה ותכנון שירותי החינוך וההשכלה, רישוי בעלי מקצוע בתחום החינוך וההוראה (מצוטט מפורטל השירותים והמידע הממשלתי).

נושאים וזכויות

ארגוני סיוע