תבנית:גורם ממשל/תחילת טור ימני

משרד הכלכלה מרכז כלים ואמצעים לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל.

תבנית:גורם ממשל/סיום הקדמה

 • פעילות המשרד כוללת, בין היתר:
  • יצירת מקומות עבודה, תוך מתן קדימות לאזורי עדיפות לאומית ולאוכלוסיות מיוחדות כגון: הורים יחידים, אנשים עם מוגבלויות, חרדים ומיעוטים
  • הגדלת היצוא
  • הרחבת היקף ההשקעות בתעשייה ובמו"פ התעשייתי
  • פיתוח כלי מימון וסיוע לתעשייה, לעסקים ולמשקיעים
  • הגברת המודעות הצרכנית ושמירה על כללי סחר הוגנים
  • פיתוח הון אנושי ומערכת חינוך והכשרה טכנולוגית
  • יישום מעונות יום ומשפחתונים
  • הגברת האכיפה בתחום חוקי עבודה ובטיחות בעבודה
  • תקנים.

תפקידים

האגף לשילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה

מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה

אגף מעונות יום ומשפחתונים

אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים פועל במקביל ליחידות אחרות במשרד שמטרתן הגברת התעסוקה בקרב אוכלוסיות שונות, לרבות אמהות לילדים קטנים. עיקר פעילות האגף היא סיבסוד שכר הלימוד של ילדי אמהות עובדות במסגרות הכוללות מעונות יום, משפחתונים וצהרונים. הסיבסוד נעשה על בסיס קריטריונים שונים ובעיקר מצבה הכלכלי של המשפחה.
האגף עובד מול ארגונים וגופים רבים המפעילים מעונות יום ברחבי הארץ וחתומים על הסכמים מולו. חלק מהמעונות מופעלים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים.
בנוסף, האגף מפקח על משפחתונים המופעלים ישירות על ידי מנהלות המשפחתונים, בסיוע ופיקוח רכזות המועסקות ברשות המקומית.
לרשימת אנשי הקשר באגף.

אגף הפיקוח על העבודה

אגף הפיקוח על העבודה מופקד על קביעת מדיניות בנושא בטיחות בעבודה, בריאות העובדים וגיהות תעסוקתית ועל פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות העבודה.

נושאים וזכויות

טפסים לפניה

ארגוני סיוע

תבנית:גורם ממשל/סיום טור ימני

תבנית:גורם ממשל/תחילת טור שמאלי

פרטים

אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת.ד. 91036, ירושלים
פקס:
02-6662293

תבנית:גורם ממשל/סיום טור שמאלי