הקדמה:

משרד הפנים הוא משרד ממשלתי האמון על השלטון המקומי (הרשויות המקומיות), על מדיניות התכנון וביצועה, על הפיקוח על הבניה, על שירותי הכבאות וההצלה, וכן על שירותי החירום. כמו כן, הוא אחראי על מערכת הבחירות. בנוסף, הוא מטפל בנושאי האזרחות והסדרת הכניסה והשהייה בארץ, התושבות והרישומים האישיים.

פרטים

תחומי הפעילות העיקריים של המשרד

 • קביעת מדיניות התכנון במדינת ישראל ועיצוב אופייה הפיזי של המדינה, תוך כדי שמירה על איכות הסביבה
 • קידום תכניות בנושא תשתיות לאומיות, בנייה למגורים, הקמת יישובים חדשים, שמירה על חופים ועוד
 • אישור תכניות מתאר ארציות ומחוזיות
 • ייעוץ לממשלה בתחומי התכנון והבנייה
 • ייזום רפורמות בתחומי התכנון והבנייה
 • תכנון מדיניות לאומית בנושאי השלטון המקומי
 • פיקוח על פעילות הרשויות המקומיות והגופים הנלווים אליהן, וכן תקצובם
 • הכוונת פעילותן של הרשויות המקומיות
 • קביעת גבולות מוניציפליים בין רשויות
 • קביעת מדיניות בנושא שירותי החירום ברשויות המקומיות, וכן פיתוח שירותים אלו
 • רישוי עסקים באזורים בהם אין רשויות מקומיות
 • פיקוח על הבנייה בשטחים בהם אין רשות מקומית
 • אישור פנקס הבוחרים בעת בחירות ברשויות המקומיות
 • אישור רשימות המועמדים לבחירות
 • ניהול הליך הבחירות
 • פיקוח על פעילותן של העדות הלא יהודיות בישראל ועל תקצובן
 • הכרזה על חופי רחצה, וכן פיקוח עליהם

נושאים וזכויות