הקדמה:

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הוא משרד ממשלתי הממונה, הן על קביעת מדיניות בענף התחבורה וניהולה, והן על שירותי מערכות התחבורה בים, באוויר וביבשה. הוא אמון על התכנון, הפיתוח וההסדרה של תשתיות ומערכות תחבורתיות משולבות.

משרד התחבורה מפעיל מוקד מידע בעניינים הקשורים לחידוש רשיונות נהיגה ורכב: רישוי קול

פרטים

טלפון:
5678*
(מוקד בנושאי רשיונות נהיגה ורכב)

מטרות המשרד

 • קיום שירותי תחבורה סדירים, יעילים וברמה גבוהה
 • פיתוח מערכת התחבורה, תוך כדי שמירה על איכות הסביבה
 • שמירה על הקשר הבינלאומי בים, באוויר וביבשה

תחומי הפעילות העיקריים של המשרד

 • תכנון והשקעות בכבישים עורקיים ברשויות המקומיות
 • רישוי כלי רכב ונהגים
 • פיקוח על חברות התחבורה הציבורית
 • פיקוח על רשות שדות התעופה ועל חברות התעופה הישראליות
 • פיקוח על בטיחות הטיסה, על הכושר האווירי, וכן על הענקת זכויות טייס לחברות התעופה
 • אחריות לתכנון המרחב האווירי ולמתן רישוי לעוסקים ולכלי התעופה
 • פיקוח על חברות הספנות הישראליות, וכן על כלי שיט ימיים
 • הכשרת כח אדם ימי
 • מתן רישוי למקצועות הימיים ולכלי השיט
 • מתן אינפורמציה מטאורולוגית (על ידי השירות המטאורולוגי, המהווה יחידת סמך במשרד) לתעופה, לספנות ולגורמים אחרים, לרבות הציבור הרחב

נושאים וזכויות