מ
שורה 1: שורה 1:
{{תיבת גורם ממשל
+
{{גורם ממשל/תחילת טור ימני}}
|לוגו=[[קובץ:מבקר.jpg|235px]]
 
|שיוך=
 
|תחומי עיסוק=
 
|אתר=[http://www.mevaker.gov.il/serve/default.asp אתר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור]
 
|דואל= mevaker@mevaker.gov.il
 
|כתובת=
 
|טלפון=
 
}}
 
 
 
תפקיד '''מבקר המדינה''' הוא לבדוק את התנהלותם של כל משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, זרועות מערכת הבטחון והרשויות המקומיות. עם הגופים העומדים לביקורת נמנות עשרות חברות ממשלתיות.
 
גופים הנתמכים בידי הממשלה, כגון אוניברסיטאות או קואופרטיבים לתחבורה ציבורית, נתונים גם הם לביקורת, אך הביקורת תופעל עליהם רק אם החליטו על כך '''הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת''' או המבקר עצמו.
 
 
 
בנוסף חלה ביקורת המדינה על ניהול ענייני הכספים של הסיעות והמפלגות, במטרה לרסן את הוצאותיהן ואת תלותן בתורמים בעלי עניין. על שרים וסגני שרים להגיש למבקר המדינה עם כניסתם לתפקיד ומדי שנה בשנה, הצהרה על הכנסותיהם, נכסיהם ותפקידים נוספים שהם ממלאים.
 
  
 +
על פי [[חוק יסוד: מבקר המדינה]], תפקיד מבקר המדינה הוא לבדוק את התנהלותם של כל משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, זרועות מערכת הבטחון והרשויות המקומיות. עם הגופים העומדים לביקורת נמנות עשרות חברות ממשלתיות.<br />
 +
גופים הנתמכים בידי הממשלה, כגון אוניברסיטאות או קואופרטיבים לתחבורה ציבורית, נתונים גם הם לביקורת, אך הביקורת תופעל עליהם רק אם החליטו על כך '''הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת''' או המבקר עצמו.<br />
 +
בנוסף חלה ביקורת המדינה על ניהול ענייני הכספים של הסיעות והמפלגות, במטרה לרסן את הוצאותיהן ואת תלותן בתורמים בעלי עניין. על שרים וסגני שרים להגיש למבקר המדינה עם כניסתם לתפקיד ומדי שנה בשנה, הצהרה על הכנסותיהם, נכסיהם ותפקידים נוספים שהם ממלאים.<br />
 
משרד המבקר מגן על '''[[חושפי שחיתויות זכאים להגנה מפני התנכלות של המעסיק|חושפי שחיתויות במקום העבודה]]''' בגופים המבוקרים על-ידו. עובד שהממונה עליו פגע בו על רקע דיווח של אותו עובד על מעשי שחיתות במקום העבודה - יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.
 
משרד המבקר מגן על '''[[חושפי שחיתויות זכאים להגנה מפני התנכלות של המעסיק|חושפי שחיתויות במקום העבודה]]''' בגופים המבוקרים על-ידו. עובד שהממונה עליו פגע בו על רקע דיווח של אותו עובד על מעשי שחיתות במקום העבודה - יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.
 +
<br />
 +
ניתן לפנות למשרד מבקר המדינה בפניות הנוגעות באופן כללי לתפקוד הגופים, באמצעות המבוקרים[http://www.mevaker.gov.il/he/UsefulInformation/Pages/MevakerContactUs.aspx טופס מקוון].
  
 
==נציבות תלונות הציבור==
 
==נציבות תלונות הציבור==
'''נציבות תלונות הציבור''' היא יחידה מיוחדת ונפרדת במשרד מבקר המדינה, שתפקידה לברר תלונות על רשויות השלטון ועל גופים ממשלתיים נוספים והעובדים בהם.
+
*מבקר המדינה ממלא את תפקידו כנציב תלונות הציבור באמצעות נציבות תלונות הציבור. בראש הנציבות עומד מנהל הנציבות, הכפוף לנציב תלונות הציבור.
* דף הסבר ב[http://www.mevaker.gov.il/serve/site/docs/nataz_russ.pdf רוסית] וב[http://www.mevaker.gov.il/serve/site/docs/nataz_amhar.pdf אמהרית]  
+
*הנציבות מוסמכת לברר [[הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור (מבקר המדינה)|תלונות שהוגשו אליה]] על משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים מוניציפליים אחרים כגון איגודי ערים ותאגידי מים וביוב, מפעלים או מוסדות של המדינה, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים אחרים שעל פי חוק ניתן להגיש עליהם תלונה, וכן על עובדים ונושאי משרה באותם גופים.
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/ntz_guide_index.asp המדריך למתלונן] - באתר מבקר המדינה
 
  
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==
שורה 25: שורה 16:
 
* [[חושפי שחיתויות זכאים להגנה מפני התנכלות של המעסיק]]
 
* [[חושפי שחיתויות זכאים להגנה מפני התנכלות של המעסיק]]
 
* [[איסור פיטורי עובד בשל דיווח על אי סדרים אצל המעביד]]
 
* [[איסור פיטורי עובד בשל דיווח על אי סדרים אצל המעביד]]
 +
 +
==חוקים ותקנות==
 +
* [[חוק יסוד:מבקר המדינה]]
 
* [[חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)]]
 
* [[חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)]]
* [[חוק מבקר המדינה]]
 
 
* [[חוק מימון מפלגות]]
 
* [[חוק מימון מפלגות]]
  
==יצירת קשר==
+
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/ntz_ombuds_complaint.asp טופס מקוון להגשת תלונה לנציב תלונות הציבור]
+
==endarticle==
: ניתן גם להוריד טופס [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/ntz_ombuds_complaint.asp מכאן] ולשלוח לדוא"ל [mailto:ombudsman@mevaker.gov.il ombudsman@mevaker.gov.il]
+
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/complaint.asp פנייה מקוונת למבקר המדינה] (לפניות הנוגעות באופן כללי לתפקוד הגופים המבוקרים)
+
{{גורם ממשל/סיום טור ימני}}
: ניתן גם להוריד טופס [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/docs/natsiv-form.doc מכאן] ולשלוח לדוא"ל [mailto:mevaker@mevaker.gov.il mevaker@mevaker.gov.il]
 
* בנוסף, ניתן לשלוח פניות באמצעות פקס או בדואר או להגיע ללשכות נציבות תלונות הציבור בשעות הקבלה כמפורט להלן:
 
  
{|class="wikitable"
+
{{גורם ממשל/תחילת טור שמאלי}}
|-
 
!כתובת !!שעות קבלה !! טלפון !!פקס
 
|-
 
|ירושלים, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול
 
ת.ד. 1081 מיקוד 91010
 
|בימים א'-ה': 12:30-8:30
 
ביום ד' גם בין: 17:00-15:00
 
|02-6665000
 
|02-6665204     
 
|-
 
|תל-אביב, רח' הארבעה 19, מגדל התיכון
 
ת.ד. 7024 מיקוד 61070
 
|בימים א'-ה': 12:30-8:30
 
ביום ד' גם בין: 17:00-15:00
 
|03-6844000
 
|03-6851512     
 
|-
 
|חיפה, רח' חסן שוקרי 12, הדר
 
ת.ד. 4394 מיקוד 31043
 
|בימים א'-ה': 12:30-8:30
 
ביום ד' גם בין: 17:00-15:00
 
|04-8649749
 
|04-8649744     
 
|-
 
|נצרת, רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן
 
ת.ד. 50400 מיקוד 16162
 
|בימים א'-ה': 12:30-8:30
 
ביום ד' גם בין: 17:00-15:00
 
|04-6455050 
 
|04-6455040 
 
|-
 
|נצרת עילית, רח' המלאכה 3, בנין לב העסקים
 
ת.ד. 50400 מיקוד 16162
 
|בימים א'-ה': 12:30-8:30
 
ביום ד' גם בין: 17:00-15:00
 
|04-6080200 
 
|04-6080100     
 
|-
 
|באר-שבע, רח' הנרייטה סולד 8ב', בניין רסקו סיטי
 
ת.ד. 599 מיקוד 84102
 
|בימים א'-ה': 12:30-8:30
 
ביום ד' גם בין: 17:00-15:00
 
|08-6232777
 
|08-6234343     
 
|}
 
  
 +
{{גורם ממשל/תיבת מידע
 +
|לוגו=[[קובץ:מבקר.jpg|235px]]
 +
|שיוך=
 +
|תחומי עיסוק=
 +
|אתר=[http://www.mevaker.gov.il/sites/Ombudsman/Pages/default.aspx אתר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור]
 +
|דואל=
 +
|כתובת=[http://www.mevaker.gov.il/he/UsefulInformation/Pages/AddressesPhones.aspx לרשימת כתובות המשרד]
 +
|טלפון=
 +
}}
  
 
[[קטגוריה:ממשל]]
 
[[קטגוריה:ממשל]]

גרסה מ־09:31, 22 באוקטובר 2013

תבנית:גורם ממשל/תחילת טור ימני

על פי חוק יסוד: מבקר המדינה, תפקיד מבקר המדינה הוא לבדוק את התנהלותם של כל משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, זרועות מערכת הבטחון והרשויות המקומיות. עם הגופים העומדים לביקורת נמנות עשרות חברות ממשלתיות.
גופים הנתמכים בידי הממשלה, כגון אוניברסיטאות או קואופרטיבים לתחבורה ציבורית, נתונים גם הם לביקורת, אך הביקורת תופעל עליהם רק אם החליטו על כך הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת או המבקר עצמו.
בנוסף חלה ביקורת המדינה על ניהול ענייני הכספים של הסיעות והמפלגות, במטרה לרסן את הוצאותיהן ואת תלותן בתורמים בעלי עניין. על שרים וסגני שרים להגיש למבקר המדינה עם כניסתם לתפקיד ומדי שנה בשנה, הצהרה על הכנסותיהם, נכסיהם ותפקידים נוספים שהם ממלאים.
משרד המבקר מגן על חושפי שחיתויות במקום העבודה בגופים המבוקרים על-ידו. עובד שהממונה עליו פגע בו על רקע דיווח של אותו עובד על מעשי שחיתות במקום העבודה - יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.
ניתן לפנות למשרד מבקר המדינה בפניות הנוגעות באופן כללי לתפקוד הגופים, באמצעות המבוקריםטופס מקוון.

נציבות תלונות הציבור

  • מבקר המדינה ממלא את תפקידו כנציב תלונות הציבור באמצעות נציבות תלונות הציבור. בראש הנציבות עומד מנהל הנציבות, הכפוף לנציב תלונות הציבור.
  • הנציבות מוסמכת לברר תלונות שהוגשו אליה על משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים מוניציפליים אחרים כגון איגודי ערים ותאגידי מים וביוב, מפעלים או מוסדות של המדינה, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים אחרים שעל פי חוק ניתן להגיש עליהם תלונה, וכן על עובדים ונושאי משרה באותם גופים.

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות

תבנית:גורם ממשל/סיום טור ימני

תבנית:גורם ממשל/תחילת טור שמאלי