שורה 1: שורה 1:
 
{{תיבת גורם ממשל
 
{{תיבת גורם ממשל
|לוגו=[[קובץ:מבקר.jpg]]
+
|לוגו=[[קובץ:מבקר.jpg|235px]]
 
|שיוך=
 
|שיוך=
 
|תחומי עיסוק=
 
|תחומי עיסוק=
שורה 9: שורה 9:
 
}}
 
}}
  
ביקורת המדינה חלה על כל משרדי הממשלה, על מוסדות המדינה, על כל זרועות מערכת הביטחון (משרד הביטחון, צה"ל, התעשיות הצבאיות ואף היחידות החשאיות ביותר), ועל כל הרשויות המקומיות. עם הגופים העומדים לביקורת נמנות עשרות חברות ממשלתיות. לרבות מהן תפקיד חשוב בכלכלת המדינה, כגון: ניצול משאבי טבע ותשתיות, והספקת שירותים חיוניים לציבור. איגודים וחברות שהממשלה משתתפת בהנהלתם כפופים לביקורת המדינה גם אם אין לממשלה חלק בהון שלהם.
+
תפקיד מבקר המדינה הוא לבדוק את התנהלותם של כל משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, זרועות מערכת הבטחון והרשויות המקומיות. עם הגופים העומדים לביקורת נמנות עשרות חברות ממשלתיות.
 +
גופים הנתמכים בידי הממשלה, כגון אוניברסיטאות או קואופרטיבים לתחבורה ציבורית, נתונים גם הם לביקורת, אך הביקורת אינה מופעלת עליהם, אלא אם כן החליטו על כך הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת או המבקר עצמו.  
 +
בנוסף מופעלת ביקורת המדינה על ניהול ענייני הכספים של הסיעות והמפלגות, במטרה לרסן את הוצאותיהן ואת תלותן בתורמים בעלי עניין. על שרים וסגני שרים להגיש למבקר המדינה עם כניסתם לתפקיד ומדי שנה בשנה, הצהרה על הכנסותיהם, נכסיהם ותפקידים נוספים שהם ממלאים.  
  
גוף מבוקר הוא גם כל גוף שהועמד לביקורת על פי חוק, על פי החלטת הכנסת או על פי הסכם בינו לבין הממשלה. גוף הנתמך בידי הממשלה גם הוא גוף מבוקר, אך הביקורת אינה מופעלת עליו, אלא אם כן החליטו על כך הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת או המבקר, ובהיקף שהחליטו. עם אלה נמנים מוסדות ציבור גדולים, כגון האוניברסיטאות, קואופרטיבים לתחבורה ציבורית וכן גופים אחרים. המבקר רשאי להפעיל ביקורת גם על כל ארגון עובדים, ובלבד שהביקורת לא תופעל על פעילותו כאיגוד מקצועי.
+
משרד המבקר מגן על חושפי שחיתויות במקום העבודה בגופים המבוקרים על-ידי מבקר המדינה. עובד שהממונה עליו פגע בו על רקע דיווח של אותו עובד על מעשי שחיתות במקום העבודה - יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.
הוחלה ביקורת המדינה על ניהול ענייני הכספים של הסיעות והמפלגות. החוק נועד בעיקר לרסן את הוצאותיהן ואת תלותן בתורמים בעלי עניין. בכלל זה מדובר בביקורת על השימוש בכספים המוקצבים למפלגות מהקופה הציבורית, לפי כללים שנקבעו בחוק.
 
על שרים וסגני שרים להגיש למבקר המדינה עם כניסתם לתפקיד, ומדי שנה בשנה, הצהרה על הכנסותיהם, על נכסיהם, על ההון שברשותם,על עיסוקיהם ועל תפקידים נוספים שהם ממלאים.  
 
  
מובא בזאת לידיעת העובדים, כי עובד שהממונה עליו פגע בו בתגובה על כך שהעובד הודיע על מעשי שחיתות במקום העבודה, יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.
+
נציבות תלונות הציבור היא יחידה מיוחדת ונפרדת במשרד, שתפקידה לברר תלונות על רשויות השלטון ועל גופים ממשלתיים נוספים והעובדים בהם.
 
 
על-פי הוראות חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], עובד שהממונה עליו פגע בו בתגובה על כך שהעובד הודיע על מעשי שחיתות במקום העבודה, יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור. הוראות החוק חלות על עובדים בגופים המבוקרים בידי מבקר המדינה, ובהם משרדי הממשלה, מוסדות של המדינה, הרשויות המקומיות וחברות ממשלתיות.
 
 
 
מטרתו של החוק לאפשר לעובד להודיע על מעשי שחיתות במקום עבודתו בלי לחשוש שעבודתו תיפגע עקב כך.
 
 
 
נציבות תלונות הציבור היא יחידה מיוחדת ונפרדת במשרד, ולה מנהל שמתמנה על ידי הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, לפי המלצת מבקר המדינה.
 
 
 
המשרד הראשי של מבקר המדינה, המנהל הכללי ולשכותיהם נמצאים בירושלים, ובו גם יחידות המטה, בכללן הייעוץ המשפטי, היועצים לעניינים כלכליים והנדסיים, אגף תכנון בקרה ומעקב, יחידת ההדרכה והספריות, וכן היחידה לעריכת כתבי המשרד, ושירותי המינהל הכללי. כמו כן פועלות במשרד שתי לשכות אזוריות, בתל-אביב ובחיפה.
 
 
 
אם אתם חשים שגוף שלטוני או רשות ציבורית נהגו בכם בדרך שאינה חוקית, אינה סבירה, מוטעית או פשוט בלתי-צודקת, אתם מוזמנים להגיש תלונה לנציבות תלונות הציבור.
 
 
 
תפקידה של נציבות תלונות הציבור הוא לברר תלונות על רשויות השלטון (המרכזי והמקומי) ועל גופים ממשלתיים נוספים, ובהם מפעלים או מוסדות של המדינה וחברות ממשלתיות, וכן על עובדיהם. הפנייה לנציבות יכולה לפתור את בעייתכם האישית ואולי אף לחולל שינוי שממנו ייהנו גם אחרים.
 
  
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==
שורה 34: שורה 22:
 
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/law_m_miflagot.asp חוק מימון מפלגות]
 
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/law_m_miflagot.asp חוק מימון מפלגות]
  
==ארגוני סיוע==
+
==הרחבות==
 +
* דף הסבר ב[http://www.mevaker.gov.il/serve/site/docs/nataz_russ.pdf רוסית] וב[http://www.mevaker.gov.il/serve/site/docs/nataz_amhar.pdf אמהרית]
 
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/ntz_guide_index.asp המדריך למתלונן] - באתר מבקר המדינה
 
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/ntz_guide_index.asp המדריך למתלונן] - באתר מבקר המדינה
 
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/ntz_ombuds_complaint.asp טופס הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור]
 
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/ntz_ombuds_complaint.asp טופס הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור]
שורה 81: שורה 70:
 
|04-6080100       
 
|04-6080100       
 
|-
 
|-
|באר-שבע
+
|באר-שבע רח' הנרייטה סולד 8ב', בניין רסקו סיטי  
|רח' הנרייטה סולד 8ב', בניין רסקו סיטי  
 
 
ת.ד. 599 מיקוד 84102
 
ת.ד. 599 מיקוד 84102
 
|בימים א'-ה': 12:30-8:30  
 
|בימים א'-ה': 12:30-8:30  
שורה 89: שורה 77:
 
|08-6234343       
 
|08-6234343       
 
|}
 
|}
* דף הסבר ב[http://www.mevaker.gov.il/serve/site/docs/nataz_russ.pdf רוסית] וב[http://www.mevaker.gov.il/serve/site/docs/nataz_amhar.pdf אמהרית]
+
 
  
 
[[קטגוריה:ממשל]]
 
[[קטגוריה:ממשל]]
 +
[[קטגוריה:תלונות]]
 +
[[קטגוריה:מבקר המדינה]]

גרסה מ־22:02, 3 בפברואר 2011

תפקיד מבקר המדינה הוא לבדוק את התנהלותם של כל משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, זרועות מערכת הבטחון והרשויות המקומיות. עם הגופים העומדים לביקורת נמנות עשרות חברות ממשלתיות. גופים הנתמכים בידי הממשלה, כגון אוניברסיטאות או קואופרטיבים לתחבורה ציבורית, נתונים גם הם לביקורת, אך הביקורת אינה מופעלת עליהם, אלא אם כן החליטו על כך הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת או המבקר עצמו. בנוסף מופעלת ביקורת המדינה על ניהול ענייני הכספים של הסיעות והמפלגות, במטרה לרסן את הוצאותיהן ואת תלותן בתורמים בעלי עניין. על שרים וסגני שרים להגיש למבקר המדינה עם כניסתם לתפקיד ומדי שנה בשנה, הצהרה על הכנסותיהם, נכסיהם ותפקידים נוספים שהם ממלאים.

משרד המבקר מגן על חושפי שחיתויות במקום העבודה בגופים המבוקרים על-ידי מבקר המדינה. עובד שהממונה עליו פגע בו על רקע דיווח של אותו עובד על מעשי שחיתות במקום העבודה - יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.

נציבות תלונות הציבור היא יחידה מיוחדת ונפרדת במשרד, שתפקידה לברר תלונות על רשויות השלטון ועל גופים ממשלתיים נוספים והעובדים בהם.

נושאים וזכויות

הרחבות

כתובת שעות קבלה טלפון פקס
ירושלים רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול

ת.ד. 1081 מיקוד 91010

בימים א'-ה': 12:30-8:30

ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

02-6665000 02-6665204
תל-אביב, רח' הארבעה 19, מגדל התיכון

ת.ד. 7024 מיקוד 61070

בימים א'-ה': 12:30-8:30

ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

03-6844000 03-6851512
חיפה, רח' חסן שוקרי 12, הדר

ת.ד. 4394 מיקוד 31043

בימים א'-ה': 12:30-8:30

ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

04-8649749 04-8649744
נצרת, רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן

ת.ד. 50400 מיקוד 16162

בימים א'-ה': 12:30-8:30

ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

04-6455050 04-6455040
נצרת עילית, רח' המלאכה 3, בנין לב העסקים

ת.ד. 50400 מיקוד 16162

בימים א'-ה': 12:30-8:30

ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

04-6080200 04-6080100
באר-שבע רח' הנרייטה סולד 8ב', בניין רסקו סיטי

ת.ד. 599 מיקוד 84102

בימים א'-ה': 12:30-8:30

ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

08-6232777 08-6234343