מ (הפיכת קישורים בתיבות מידע לקישור נקי)
 
(28 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{תיבת גורם ממשל
+
{{עצם העניין}}
|לוגו=
+
{{תקציר |תוכן=
 +
{{סוג ערך|גורם ממשל}}
 +
תפקידו של מבקר המדינה הוא לבדוק את התנהלותם של כל משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, זרועות מערכת הבטחון והרשויות המקומיות. עם הגופים העומדים לביקורת נמנות עשרות חברות ממשלתיות. גופים הנתמכים בידי הממשלה, כגון אוניברסיטאות או קואופרטיבים לתחבורה ציבורית, נתונים גם הם לביקורת, אך הביקורת תופעל עליהם רק אם החליטו על כך '''הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת''' או המבקר עצמו.
 +
* '''ניתן לפנות למשרד מבקר המדינה בפניות הנוגעות באופן כללי לתפקוד הגופים המבוקרים, באמצעות [http://www.mevaker.gov.il/he/UsefulInformation/Pages/MevakerContactUs.aspx טופס מקוון].'''
 +
 
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
{{גורם ממשל/תיבת מידע
 +
|לוגו=[[קובץ:מבקר.jpg|235px|200px]]
 
|שיוך=
 
|שיוך=
 
|תחומי עיסוק=
 
|תחומי עיסוק=
|אתר=[http://www.mevaker.gov.il/serve/default.asp אתר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור]
+
|אתר=http://www.mevaker.gov.il/he/Pages/default.aspx
|דואל= mevaker@mevaker.gov.il
+
|דואל=
|כתובת=
+
|כתובת=[http://www.mevaker.gov.il/he/UsefulInformation/Pages/AddressesPhones.aspx לרשימת כתובות המשרד]
 
|טלפון=
 
|טלפון=
 
}}
 
}}
 +
==מידע נוסף==
 +
* בנוסף חלה ביקורת המדינה על ניהול ענייני הכספים של הסיעות והמפלגות, במטרה לרסן את הוצאותיהן ואת תלותן בתורמים בעלי עניין. על שרים וסגני שרים להגיש למבקר המדינה עם כניסתם לתפקיד ומדי שנה בשנה, הצהרה על הכנסותיהם, נכסיהם ותפקידים נוספים שהם ממלאים.
 +
* משרד המבקר מגן על '''[[חושפי שחיתויות זכאים להגנה מפני התנכלות של המעסיק|חושפי שחיתויות במקום העבודה]]''' בגופים המבוקרים על-ידו. עובד שהממונה עליו פגע בו על רקע דיווח של אותו עובד על מעשי שחיתות במקום העבודה - יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.
  
ביקורת המדינה חלה על כל משרדי הממשלה, על מוסדות המדינה, על כל זרועות מערכת הביטחון (משרד הביטחון, צה"ל, התעשיות הצבאיות ואף היחידות החשאיות ביותר), ועל כל הרשויות המקומיות. עם הגופים העומדים לביקורת נמנות עשרות חברות ממשלתיות. לרבות מהן תפקיד חשוב בכלכלת המדינה, כגון: ניצול משאבי טבע ותשתיות, והספקת שירותים חיוניים לציבור. איגודים וחברות שהממשלה משתתפת בהנהלתם כפופים לביקורת המדינה גם אם אין לממשלה חלק בהון שלהם.
+
==נציבות תלונות הציבור==
 
+
*מבקר המדינה ממלא את תפקידו כנציב תלונות הציבור באמצעות נציבות תלונות הציבור. בראש הנציבות עומד מנהל הנציבות, הכפוף לנציב תלונות הציבור.
גוף מבוקר הוא גם כל גוף שהועמד לביקורת על פי חוק, על פי החלטת הכנסת או על פי הסכם בינו לבין הממשלה. גוף הנתמך בידי הממשלה גם הוא גוף מבוקר, אך הביקורת אינה מופעלת עליו, אלא אם כן החליטו על כך הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת או המבקר, ובהיקף שהחליטו. עם אלה נמנים מוסדות ציבור גדולים, כגון האוניברסיטאות, קואופרטיבים לתחבורה ציבורית וכן גופים אחרים. המבקר רשאי להפעיל ביקורת גם על כל ארגון עובדים, ובלבד שהביקורת לא תופעל על פעילותו כאיגוד מקצועי.
+
*הנציבות מוסמכת לברר [[הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור (מבקר המדינה)|תלונות שהוגשו אליה]] על משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים מוניציפליים אחרים כגון איגודי ערים ותאגידי מים וביוב, מפעלים או מוסדות של המדינה, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים אחרים שעל פי חוק ניתן להגיש עליהם תלונה, וכן על עובדים ונושאי משרה באותם גופים.
הוחלה ביקורת המדינה על ניהול ענייני הכספים של הסיעות והמפלגות. החוק נועד בעיקר לרסן את הוצאותיהן ואת תלותן בתורמים בעלי עניין. בכלל זה מדובר בביקורת על השימוש בכספים המוקצבים למפלגות מהקופה הציבורית, לפי כללים שנקבעו בחוק.
 
על שרים וסגני שרים להגיש למבקר המדינה עם כניסתם לתפקיד, ומדי שנה בשנה, הצהרה על הכנסותיהם, על נכסיהם, על ההון שברשותם,על עיסוקיהם ועל תפקידים נוספים שהם ממלאים.
 
 
 
מובא בזאת לידיעת העובדים, כי עובד שהממונה עליו פגע בו בתגובה על כך שהעובד הודיע על מעשי שחיתות במקום העבודה, יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.
 
 
 
על-פי הוראות חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], עובד שהממונה עליו פגע בו בתגובה על כך שהעובד הודיע על מעשי שחיתות במקום העבודה, יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור. הוראות החוק חלות על עובדים בגופים המבוקרים בידי מבקר המדינה, ובהם משרדי הממשלה, מוסדות של המדינה, הרשויות המקומיות וחברות ממשלתיות.
 
 
 
מטרתו של החוק לאפשר לעובד להודיע על מעשי שחיתות במקום עבודתו בלי לחשוש שעבודתו תיפגע עקב כך.
 
 
 
נציבות תלונות הציבור היא יחידה מיוחדת ונפרדת במשרד, ולה מנהל שמתמנה על ידי הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, לפי המלצת מבקר המדינה.
 
 
 
המשרד הראשי של מבקר המדינה, המנהל הכללי ולשכותיהם נמצאים בירושלים, ובו גם יחידות המטה, בכללן הייעוץ המשפטי, היועצים לעניינים כלכליים והנדסיים, אגף תכנון בקרה ומעקב, יחידת ההדרכה והספריות, וכן היחידה לעריכת כתבי המשרד, ושירותי המינהל הכללי. כמו כן פועלות במשרד שתי לשכות אזוריות, בתל-אביב ובחיפה.
 
 
 
אם אתם חשים שגוף שלטוני או רשות ציבורית נהגו בכם בדרך שאינה חוקית, אינה סבירה, מוטעית או פשוט בלתי-צודקת, אתם מוזמנים להגיש תלונה לנציבות תלונות הציבור.
 
 
 
תפקידה של נציבות תלונות הציבור הוא לברר תלונות על רשויות השלטון (המרכזי והמקומי) ועל גופים ממשלתיים נוספים, ובהם מפעלים או מוסדות של המדינה וחברות ממשלתיות, וכן על עובדיהם. הפנייה לנציבות יכולה לפתור את בעייתכם האישית ואולי אף לחולל שינוי שממנו ייהנו גם אחרים.
 
  
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==
* [[הגשת תלונה למבקר המדינה]]
+
* [[הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור (מבקר המדינה)]]
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/ntz_law_mevaker.asp#45a1 חוק מבקר המדינה]
+
* [[חושפי שחיתויות זכאים להגנה מפני התנכלות של המעסיק]]
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/law_m_miflagot.asp חוק מימון מפלגות]
+
* [[איסור פיטורי עובד בשל דיווח על אי סדרים אצל המעביד]]
 
 
==ארגוני סיוע==
 
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/ntz_guide_index.asp המדריך למתלונן] - באתר מבקר המדינה
 
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/ntz_ombuds_complaint.asp טופס הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור]
 
** ניתן גם להוריד טופס [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/ntz_ombuds_complaint.asp כאן] ולשלוח לדוא"ל ombudsman@mevaker.gov.il
 
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/complaint.asp פנייה מקוונת למבקר המדינה]
 
** ניתן גם להוריד טופס [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/complaint.asp כאן] ולשלוח לדוא"ל mevaker@mevaker.gov.il
 
* בנוסף, ניתן לשלוח פניות באמצעות פקס או בדואר או להגיע ללשכות נציבות תלונות הציבור בשעות הקבלה כמפורט להלן:
 
 
 
ירושלים
 
 
 
רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול
 
ת.ד. 1081 מיקוד 91010
 
בימים א'-ה':
 
12:30-8:30
 
ביום ד' גם בין:
 
17:00-15:00
 
            02-6665000     
 
 
 
            02-6665204     
 
 
 
תל-אביב
 
 
 
רח' הארבעה 19, מגדל התיכון
 
ת.ד. 7024 מיקוד 61070
 
בימים א'-ה':
 
12:30-8:30
 
ביום ד' גם בין:
 
17:00-15:00
 
            03-6844000     
 
 
 
            03-6851512     
 
 
 
חיפה
 
 
 
רח' חסן שוקרי 12, הדר
 
ת.ד. 4394 מיקוד 31043 בימים א'-ה':
 
12:30-8:30
 
ביום ד' גם בין:
 
17:00-15:00
 
            04-8649749     
 
 
 
            04-8649744     
 
 
 
נצרת
 
 
 
רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן
 
ת.ד. 50400 מיקוד 16162 בימים א'-ה':
 
12:30-8:30
 
ביום ד' גם בין:
 
17:00-15:00
 
            04-6455050     
 
 
 
            04-6455040     
 
 
 
נצרת עילית
 
 
 
רח' המלאכה 3, בנין לב העסקים
 
ת.ד. 50400 מיקוד 16162 בימים א'-ה':
 
12:30-8:30
 
ביום ד' גם בין:
 
17:00-15:00
 
            04-6080200     
 
 
 
            04-6080100     
 
 
 
באר-שבע
 
 
 
רח' הנרייטה סולד 8ב', בניין רסקו סיטי
 
ת.ד. 599 מיקוד 84102 בימים א'-ה':
 
12:30-8:30
 
ביום ד' גם בין:
 
17:00-15:00
 
            08-6232777     
 
 
 
            08-6234343     
 
  
* דף הסבר ב[http://www.mevaker.gov.il/serve/site/docs/nataz_russ.pdf רוסית] וב[http://www.mevaker.gov.il/serve/site/docs/nataz_amhar.pdf אמהרית]  
+
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [[חוק מבקר המדינה]]
 +
* [[חוק יסוד:מבקר המדינה]]
 +
* [[חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)]]
 +
* [[חוק מימון מפלגות]]
  
 +
==Metadata==
 
[[קטגוריה:ממשל]]
 
[[קטגוריה:ממשל]]
 +
[[קטגוריה:ממשל ודמוקרטיה]]
 +
[[קטגוריה:תלונות וערעורים]]
 +
[[קטגוריה:תלונות]]
 +
[[קטגוריה:מבקר המדינה]]

גרסה אחרונה מ־15:42, 25 באפריל 2019

הקדמה:

תפקידו של מבקר המדינה הוא לבדוק את התנהלותם של כל משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, זרועות מערכת הבטחון והרשויות המקומיות. עם הגופים העומדים לביקורת נמנות עשרות חברות ממשלתיות. גופים הנתמכים בידי הממשלה, כגון אוניברסיטאות או קואופרטיבים לתחבורה ציבורית, נתונים גם הם לביקורת, אך הביקורת תופעל עליהם רק אם החליטו על כך הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת או המבקר עצמו.

  • ניתן לפנות למשרד מבקר המדינה בפניות הנוגעות באופן כללי לתפקוד הגופים המבוקרים, באמצעות טופס מקוון.

פרטים

אתר אינטרנט:

מידע נוסף

  • בנוסף חלה ביקורת המדינה על ניהול ענייני הכספים של הסיעות והמפלגות, במטרה לרסן את הוצאותיהן ואת תלותן בתורמים בעלי עניין. על שרים וסגני שרים להגיש למבקר המדינה עם כניסתם לתפקיד ומדי שנה בשנה, הצהרה על הכנסותיהם, נכסיהם ותפקידים נוספים שהם ממלאים.
  • משרד המבקר מגן על חושפי שחיתויות במקום העבודה בגופים המבוקרים על-ידו. עובד שהממונה עליו פגע בו על רקע דיווח של אותו עובד על מעשי שחיתות במקום העבודה - יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.

נציבות תלונות הציבור

  • מבקר המדינה ממלא את תפקידו כנציב תלונות הציבור באמצעות נציבות תלונות הציבור. בראש הנציבות עומד מנהל הנציבות, הכפוף לנציב תלונות הציבור.
  • הנציבות מוסמכת לברר תלונות שהוגשו אליה על משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים מוניציפליים אחרים כגון איגודי ערים ותאגידי מים וביוב, מפעלים או מוסדות של המדינה, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים אחרים שעל פי חוק ניתן להגיש עליהם תלונה, וכן על עובדים ונושאי משרה באותם גופים.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים