שורה 8: שורה 8:
 
|טלפון=
 
|טלפון=
 
}}
 
}}
<!-- תיאור קצר של הגורם הממשלתי. -->
 
  
==תפקיד==
+
ביקורת המדינה חלה על כל משרדי הממשלה, על מוסדות המדינה, על כל זרועות מערכת הביטחון (משרד הביטחון, צה"ל, התעשיות הצבאיות ואף היחידות החשאיות ביותר), ועל כל הרשויות המקומיות. עם הגופים העומדים לביקורת נמנות עשרות חברות ממשלתיות. לרבות מהן תפקיד חשוב בכלכלת המדינה, כגון: ניצול משאבי טבע ותשתיות, והספקת שירותים חיוניים לציבור. איגודים וחברות שהממשלה משתתפת בהנהלתם כפופים לביקורת המדינה גם אם אין לממשלה חלק בהון שלהם.
<!-- תפקיד הגורם הממשלתי. -->
+
 
 +
גוף מבוקר הוא גם כל גוף שהועמד לביקורת על פי חוק, על פי החלטת הכנסת או על פי הסכם בינו לבין הממשלה. גוף הנתמך בידי הממשלה גם הוא גוף מבוקר, אך הביקורת אינה מופעלת עליו, אלא אם כן החליטו על כך הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת או המבקר, ובהיקף שהחליטו. עם אלה נמנים מוסדות ציבור גדולים, כגון האוניברסיטאות, קואופרטיבים לתחבורה ציבורית וכן גופים אחרים. המבקר רשאי להפעיל ביקורת גם על כל ארגון עובדים, ובלבד שהביקורת לא תופעל על פעילותו כאיגוד מקצועי.
 +
הוחלה ביקורת המדינה על ניהול ענייני הכספים של הסיעות והמפלגות. החוק נועד בעיקר לרסן את הוצאותיהן ואת תלותן בתורמים בעלי עניין. בכלל זה מדובר בביקורת על השימוש בכספים המוקצבים למפלגות מהקופה הציבורית, לפי כללים שנקבעו בחוק.
 +
על שרים וסגני שרים להגיש למבקר המדינה עם כניסתם לתפקיד, ומדי שנה בשנה, הצהרה על הכנסותיהם, על נכסיהם, על ההון שברשותם,על עיסוקיהם ועל תפקידים נוספים שהם ממלאים.
 +
 
 +
מובא בזאת לידיעת העובדים, כי עובד שהממונה עליו פגע בו בתגובה על כך שהעובד הודיע על מעשי שחיתות במקום העבודה, יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.
 +
 
 +
על-פי הוראות חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], עובד שהממונה עליו פגע בו בתגובה על כך שהעובד הודיע על מעשי שחיתות במקום העבודה, יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור. הוראות החוק חלות על עובדים בגופים המבוקרים בידי מבקר המדינה, ובהם משרדי הממשלה, מוסדות של המדינה, הרשויות המקומיות וחברות ממשלתיות.
 +
 
 +
מטרתו של החוק לאפשר לעובד להודיע על מעשי שחיתות במקום עבודתו בלי לחשוש שעבודתו תיפגע עקב כך.
 +
 
 +
נציבות תלונות הציבור היא יחידה מיוחדת ונפרדת במשרד, ולה מנהל שמתמנה על ידי הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, לפי המלצת מבקר המדינה.
 +
 
 +
המשרד הראשי של מבקר המדינה, המנהל הכללי ולשכותיהם נמצאים בירושלים, ובו גם יחידות המטה, בכללן הייעוץ המשפטי, היועצים לעניינים כלכליים והנדסיים, אגף תכנון בקרה ומעקב, יחידת ההדרכה והספריות, וכן היחידה לעריכת כתבי המשרד, ושירותי המינהל הכללי. כמו כן פועלות במשרד שתי לשכות אזוריות, בתל-אביב ובחיפה.
 +
 
 +
אם אתם חשים שגוף שלטוני או רשות ציבורית נהגו בכם בדרך שאינה חוקית, אינה סבירה, מוטעית או פשוט בלתי-צודקת, אתם מוזמנים להגיש תלונה לנציבות תלונות הציבור.
 +
 
 +
תפקידה של נציבות תלונות הציבור הוא לברר תלונות על רשויות השלטון (המרכזי והמקומי) ועל גופים ממשלתיים נוספים, ובהם מפעלים או מוסדות של המדינה וחברות ממשלתיות, וכן על עובדיהם. הפנייה לנציבות יכולה לפתור את בעייתכם האישית ואולי אף לחולל שינוי שממנו ייהנו גם אחרים.
  
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==
* [[חוק מבקר המדינה]]
+
* [[הגשת תלונה למבקר המדינה]]
 +
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/ntz_law_mevaker.asp#45a1 חוק מבקר המדינה]
 +
* [http://www.mevaker.gov.il/serve/site/law_m_miflagot.asp חוק מימון מפלגות]
  
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
שורה 24: שורה 42:
 
* בנוסף, ניתן לשלוח פניות באמצעות פקס או בדואר או להגיע ללשכות נציבות תלונות הציבור בשעות הקבלה כמפורט להלן:
 
* בנוסף, ניתן לשלוח פניות באמצעות פקס או בדואר או להגיע ללשכות נציבות תלונות הציבור בשעות הקבלה כמפורט להלן:
  
 +
ירושלים
 +
 +
רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול
 +
ת.ד. 1081 מיקוד 91010
 +
בימים א'-ה':
 +
12:30-8:30
 +
ביום ד' גם בין:
 +
17:00-15:00
 +
            02-6665000     
 +
 +
            02-6665204     
 +
 +
תל-אביב
 +
 +
רח' הארבעה 19, מגדל התיכון
 +
ת.ד. 7024 מיקוד 61070
 +
בימים א'-ה':
 +
12:30-8:30
 +
ביום ד' גם בין:
 +
17:00-15:00
 +
            03-6844000     
 +
 +
            03-6851512     
 +
 +
חיפה
 +
 +
רח' חסן שוקרי 12, הדר
 +
ת.ד. 4394 מיקוד 31043 בימים א'-ה':
 +
12:30-8:30
 +
ביום ד' גם בין:
 +
17:00-15:00
 +
            04-8649749     
 +
 +
            04-8649744     
 +
 +
נצרת
 +
 +
רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן
 +
ת.ד. 50400 מיקוד 16162 בימים א'-ה':
 +
12:30-8:30
 +
ביום ד' גם בין:
 +
17:00-15:00
 +
            04-6455050     
 +
 +
            04-6455040     
 +
 +
נצרת עילית
 +
 +
רח' המלאכה 3, בנין לב העסקים
 +
ת.ד. 50400 מיקוד 16162 בימים א'-ה':
 +
12:30-8:30
 +
ביום ד' גם בין:
 +
17:00-15:00
 +
            04-6080200     
 +
 +
            04-6080100     
 +
 +
באר-שבע
 +
 +
רח' הנרייטה סולד 8ב', בניין רסקו סיטי
 +
ת.ד. 599 מיקוד 84102 בימים א'-ה':
 +
12:30-8:30
 +
ביום ד' גם בין:
 +
17:00-15:00
 +
            08-6232777     
 +
 +
            08-6234343     
 +
 +
* דף הסבר ב[http://www.mevaker.gov.il/serve/site/docs/nataz_russ.pdf רוסית] וב[http://www.mevaker.gov.il/serve/site/docs/nataz_amhar.pdf אמהרית]
  
 
[[קטגוריה:ממשל]]
 
[[קטגוריה:ממשל]]

גרסה מ־20:34, 3 בפברואר 2011

ביקורת המדינה חלה על כל משרדי הממשלה, על מוסדות המדינה, על כל זרועות מערכת הביטחון (משרד הביטחון, צה"ל, התעשיות הצבאיות ואף היחידות החשאיות ביותר), ועל כל הרשויות המקומיות. עם הגופים העומדים לביקורת נמנות עשרות חברות ממשלתיות. לרבות מהן תפקיד חשוב בכלכלת המדינה, כגון: ניצול משאבי טבע ותשתיות, והספקת שירותים חיוניים לציבור. איגודים וחברות שהממשלה משתתפת בהנהלתם כפופים לביקורת המדינה גם אם אין לממשלה חלק בהון שלהם.

גוף מבוקר הוא גם כל גוף שהועמד לביקורת על פי חוק, על פי החלטת הכנסת או על פי הסכם בינו לבין הממשלה. גוף הנתמך בידי הממשלה גם הוא גוף מבוקר, אך הביקורת אינה מופעלת עליו, אלא אם כן החליטו על כך הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת או המבקר, ובהיקף שהחליטו. עם אלה נמנים מוסדות ציבור גדולים, כגון האוניברסיטאות, קואופרטיבים לתחבורה ציבורית וכן גופים אחרים. המבקר רשאי להפעיל ביקורת גם על כל ארגון עובדים, ובלבד שהביקורת לא תופעל על פעילותו כאיגוד מקצועי. הוחלה ביקורת המדינה על ניהול ענייני הכספים של הסיעות והמפלגות. החוק נועד בעיקר לרסן את הוצאותיהן ואת תלותן בתורמים בעלי עניין. בכלל זה מדובר בביקורת על השימוש בכספים המוקצבים למפלגות מהקופה הציבורית, לפי כללים שנקבעו בחוק. על שרים וסגני שרים להגיש למבקר המדינה עם כניסתם לתפקיד, ומדי שנה בשנה, הצהרה על הכנסותיהם, על נכסיהם, על ההון שברשותם,על עיסוקיהם ועל תפקידים נוספים שהם ממלאים.

מובא בזאת לידיעת העובדים, כי עובד שהממונה עליו פגע בו בתגובה על כך שהעובד הודיע על מעשי שחיתות במקום העבודה, יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.

על-פי הוראות חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], עובד שהממונה עליו פגע בו בתגובה על כך שהעובד הודיע על מעשי שחיתות במקום העבודה, יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור. הוראות החוק חלות על עובדים בגופים המבוקרים בידי מבקר המדינה, ובהם משרדי הממשלה, מוסדות של המדינה, הרשויות המקומיות וחברות ממשלתיות.

מטרתו של החוק לאפשר לעובד להודיע על מעשי שחיתות במקום עבודתו בלי לחשוש שעבודתו תיפגע עקב כך.

נציבות תלונות הציבור היא יחידה מיוחדת ונפרדת במשרד, ולה מנהל שמתמנה על ידי הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, לפי המלצת מבקר המדינה.

המשרד הראשי של מבקר המדינה, המנהל הכללי ולשכותיהם נמצאים בירושלים, ובו גם יחידות המטה, בכללן הייעוץ המשפטי, היועצים לעניינים כלכליים והנדסיים, אגף תכנון בקרה ומעקב, יחידת ההדרכה והספריות, וכן היחידה לעריכת כתבי המשרד, ושירותי המינהל הכללי. כמו כן פועלות במשרד שתי לשכות אזוריות, בתל-אביב ובחיפה.

אם אתם חשים שגוף שלטוני או רשות ציבורית נהגו בכם בדרך שאינה חוקית, אינה סבירה, מוטעית או פשוט בלתי-צודקת, אתם מוזמנים להגיש תלונה לנציבות תלונות הציבור.

תפקידה של נציבות תלונות הציבור הוא לברר תלונות על רשויות השלטון (המרכזי והמקומי) ועל גופים ממשלתיים נוספים, ובהם מפעלים או מוסדות של המדינה וחברות ממשלתיות, וכן על עובדיהם. הפנייה לנציבות יכולה לפתור את בעייתכם האישית ואולי אף לחולל שינוי שממנו ייהנו גם אחרים.

נושאים וזכויות

ארגוני סיוע

ירושלים

רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול ת.ד. 1081 מיקוד 91010 בימים א'-ה': 12:30-8:30 ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

      02-6665000   
      02-6665204   

תל-אביב

רח' הארבעה 19, מגדל התיכון ת.ד. 7024 מיקוד 61070 בימים א'-ה': 12:30-8:30 ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

      03-6844000   
      03-6851512   

חיפה

רח' חסן שוקרי 12, הדר ת.ד. 4394 מיקוד 31043 בימים א'-ה': 12:30-8:30 ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

      04-8649749   
      04-8649744   

נצרת

רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן ת.ד. 50400 מיקוד 16162 בימים א'-ה': 12:30-8:30 ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

      04-6455050   
      04-6455040   

נצרת עילית

רח' המלאכה 3, בנין לב העסקים ת.ד. 50400 מיקוד 16162 בימים א'-ה': 12:30-8:30 ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

      04-6080200   
      04-6080100   

באר-שבע

רח' הנרייטה סולד 8ב', בניין רסקו סיטי ת.ד. 599 מיקוד 84102 בימים א'-ה': 12:30-8:30 ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

      08-6232777   
      08-6234343