תפקיד מבקר המדינה הוא לבדוק את התנהלותם של כל משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, זרועות מערכת הבטחון והרשויות המקומיות. עם הגופים העומדים לביקורת נמנות עשרות חברות ממשלתיות. גופים הנתמכים בידי הממשלה, כגון אוניברסיטאות או קואופרטיבים לתחבורה ציבורית, נתונים גם הם לביקורת, אך הביקורת תופעלת עליהם רק אם החליטו על כך הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת או המבקר עצמו.

בנוסף מופעלת ביקורת המדינה על ניהול ענייני הכספים של הסיעות והמפלגות, במטרה לרסן את הוצאותיהן ואת תלותן בתורמים בעלי עניין. על שרים וסגני שרים להגיש למבקר המדינה עם כניסתם לתפקיד ומדי שנה בשנה, הצהרה על הכנסותיהם, נכסיהם ותפקידים נוספים שהם ממלאים.

משרד המבקר מגן על חושפי שחיתויות במקום העבודה בגופים המבוקרים על-ידן. עובד שהממונה עליו פגע בו על רקע דיווח של אותו עובד על מעשי שחיתות במקום העבודה - יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.

נציבות תלונות הציבור היא יחידה מיוחדת ונפרדת במשרד, שתפקידה לברר תלונות על רשויות השלטון ועל גופים ממשלתיים נוספים והעובדים בהם.

נושאים וזכויות

הרחבות

כתובת שעות קבלה טלפון פקס
ירושלים רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול

ת.ד. 1081 מיקוד 91010

בימים א'-ה': 12:30-8:30

ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

02-6665000 02-6665204
תל-אביב, רח' הארבעה 19, מגדל התיכון

ת.ד. 7024 מיקוד 61070

בימים א'-ה': 12:30-8:30

ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

03-6844000 03-6851512
חיפה, רח' חסן שוקרי 12, הדר

ת.ד. 4394 מיקוד 31043

בימים א'-ה': 12:30-8:30

ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

04-8649749 04-8649744
נצרת, רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן

ת.ד. 50400 מיקוד 16162

בימים א'-ה': 12:30-8:30

ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

04-6455050 04-6455040
נצרת עילית, רח' המלאכה 3, בנין לב העסקים

ת.ד. 50400 מיקוד 16162

בימים א'-ה': 12:30-8:30

ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

04-6080200 04-6080100
באר-שבע רח' הנרייטה סולד 8ב', בניין רסקו סיטי

ת.ד. 599 מיקוד 84102

בימים א'-ה': 12:30-8:30

ביום ד' גם בין: 17:00-15:00

08-6232777 08-6234343