מ (מסכימ לא תוקן)
מ (רידפות->רדיפות תוקן!)
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 137: שורה 137:
 
<nowiki>~~~ *** ניוון שרירים מסוג נמלין  </nowiki><br/>
 
<nowiki>~~~ *** ניוון שרירים מסוג נמלין  </nowiki><br/>
 
'''נמלין''' <nowiki>(Myopathy Nemaline) (החל מה- 01.03.2019)*** דיסטרופיית שרירים מיוטונית (Dystrophy Myotonic) (החל מה- 01.03.2019)*** תסמונת גיליאן - בארה (Syndrome Bar ~~~</nowiki>
 
'''נמלין''' <nowiki>(Myopathy Nemaline) (החל מה- 01.03.2019)*** דיסטרופיית שרירים מיוטונית (Dystrophy Myotonic) (החל מה- 01.03.2019)*** תסמונת גיליאן - בארה (Syndrome Bar ~~~</nowiki>
== [[הגבלת שכר עורך דין בתביעות של ניצולי שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]] ==
 
רידפות->רדיפות? הקשר:
 
<nowiki>~~~ בתביעות להכרה כנכה לפי חוק נכי רידפות  </nowiki><br/>
 
'''רידפות''' <nowiki>הנאצים==* '''סוג התביעות עליהן חלות מגבלות''': :*תביעות המוגשות ל[[הרשות לזכויות ניצולי השואה | רשות לזכויות ניצולי ~~~</nowiki>
 
== [[קביעת גיל פרישה חובה שונה בין נשים לגברים היא אפליה אסורה]] ==
 
חיובה->ליובה? הקשר:
 
<nowiki>~~~  מכן לבית המשפט העליון, בטענה כי חיובה  </nowiki><br/>
 
'''חיובה''' <nowiki>לפרוש 5 שנים מוקדם יותר מגברים מהווה אפליה פסולה. בית המשפט העליון קבע בפסק דין תקדימי, כי הצדק עימה. בעקבות פסק ~~~</nowiki>
 
== [[מוזאיקה - המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה]] ==
 
הגישורים->הכישורים? הקשר:
 
<nowiki>~~~  שמלווים את העובדים במהלך הגישורים. </nowiki><br/>
 
'''הגישורים''' <nowiki> פרויקט זה נועד למלא חוסר במענה הולם בבית הדין לעבודה.*'''הנחייה ליישוב סכסוך''' - מודל המאפשר מענה לצדדים המעוני ~~~</nowiki>
 
 
==תחתית==
 
==תחתית==

גרסה מ־08:43, 16 באוגוסט 2019

גלול לתחתית.

ימי מחלה עקב הריון או לידה של בת הזוג

תיגרע->תירגע? הקשר: ~~~ עדרות ביום הלידה (אך היעדרות זו תיגרע
תיגרע ממכסת ימי המחלה הצבורים שלו). עבור ההיעדרות בימים הרביעי והחמישי יקבל העובד דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר. למרות זאת ~~~

זכויות ניצולי שואה

מתמקת->מתחמקת? הקשר: ~~~ יצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקת
מתמקת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.|-| [[ועידת התביעות|ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ⠾~~

גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג

מנןחת->מנוחת? הקשר: ~~~ tps://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-13-11-2044-55.htm מנןחת
מנןחת הפיצוי צריכה להיות במקום יום שהעובד אמור לעבוד בו]--><noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>== ארגוני סיו ~~~

יש לפרש את שירותי הבריאות הנכללים בסל פרשנות גמישה ודינמית בתאם לשינויים טכנולוגים

ממכלתי->ממלכתי? הקשר: ~~~ הוסף סעיף 46א לחוק ביטוח בריאות ממכלתי
ממכלתי זכאי מבוטח, אשר תלונתו לנציבה בדבר אי מתן שירות רפואי נמצאה מוצדקת, לקבל החזר כספי מבלי להיזקק לפנייה לערכאות ~~~

פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG)

דיסלדוף->דיסלדורף? הקשר: ~~~ ניף בו מטופלת התביעה :בברלין, דיסלדוף
דיסלדוף או בוכום) בציון מספר המבוטח : ** כתובת הסניף בברלין:::DRV Bund::2 Ruhrstrasse Berlin::Germany 10709::Tel: +49-30-8650::Fax: +49-30-865-27240::E-mail:meinefrage@dr ~~~

רשיון נהיגה לחולי אפילפסיה

תרפותי->תרופתי? הקשר: ~~~ :*מאוזנים (עם טיפול תרפותי
תרפותי וללא התקפים) למעלה מעשר שנים. :*מאוזנים ללא טיפול, לפחות חמש שנים מתוך העשר ובהתניה של הערכה נוירולוגית מקיפה. :* ~~~

תגמול לבני משפחה של הרוגי מלכות

הרוגת->הורגת? הקשר: ~~~ ** מי שהיה בעלה של הרוגת
הרוגת מלכות ביום מותה, או שהתגורר עמה וביום מותה היה הידוע בציבור שלה, גם אם נישא לאחר מכן. ** ילד של [[הרוג מלכות]]. ** הו ~~~

הבטחת הכנסה

וממקבל->ומקבל? הקשר: ~~~ הם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי וממקבל
וממקבל הגמלה.|הטבות המפורטות בפורטל [[הבטחת הכנסה]].|}== פסקי דין ==* [[הבטחת הכנסה/פסקי דין#הבטחת הכנסה|לרשימת פסקי דין בנ ~~~

מעסיק עובדי קבלן רשאי להפסיק להעסיקם על מנת לא לקלוט אותם כעובדים מן המניין

תחימת->חתימת? הקשר: ~~~ , תוך תחימת
תחימת קו גבול של תקופת תשעה החודשים, או תקופה ממושכת יותר, במקרים חריגים. * בית הדין קבע כי ההסדר הקבוע בחוק הוא הסדר ח ~~~

הגדרת אלמנה על פי חוק הביטוח הלאומי

שילמם->שילמתם? הקשר: ~~~ סק דין או לפי הסכם בכתב (גם אם לא שילמם)
שילמם .#לפני פטירתו, הנפטר קיבל עבורה תוספת לקצבת זקנה או לקצבת נכות.{{דוגמה | שנתיים לפני פטירתו, הנפטר ואשתו נפרדו אח ~~~

חוק חופש המידע

מאזונת->מאוזנת? הקשר: ~~~ גילוי המידע, תשאף הרשות להכרעה מאזונת
מאזונת בין האינטרסים". בעניין גבע נ' גרמן, המצוין גם בערך [[מידע אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב]] קבעה השופטת ארבל: ~~~

הקמת גן לילדים בדואים בנגב

אלעמור->אלימור? הקשר: ~~~ ץ 10030/05 (אלעמור)
אלעמור ]. (נוסח פסק דין קודם באותו נושא המוזכר בפסק דין זה)== תודות ==*פורטל זכויות האדם של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים==Meta ~~~

הגמלה המגיעה לנפגע עבודה הזכאי גם לפיצויים מן המעביד וגם לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי תנוכה מסכום הפיצויים

צויים->מצויים? הקשר: ~~~ סד לביטוח לאומי תנוכה מסכום הפיצויים<
צויים /title> <ns>0</ns> <id>2097</id> <revision> <id>361223</id> <parentid>331956</parentid> <timestamp>2019-05-14T11:34:04Z</timestamp> <contributor> <username>נואל ~~~

נפגע עבודה שפנה לטיפול רפואי פרטי ללא אישור קופת החולים שלו אינו זכאי להחזר הוצאות

שיחשק->שיתחשק? הקשר: ~~~ וון להקנות זכות לנפגע לפנות למי שיחשק
שיחשק או למי שיהא לו נוח לשם קבלת טיפול רפואי ולהגיש לאחר מכן חשבון הוצאות למוסד לביטוח לאומי".נפגע העבודה הגיש ער ~~~

מפעל מוגן למתמודדי נפש

להתשלב->להשתלב? הקשר: ~~~ אי לבחור את המסגרת בה הוא רוצה להתשלב
להתשלב אשר תתאים לו ביותר. *היות וקיימים הבדלים משמעותיים בין המפעלים השונים מבחינת אופי העבודה, התגמול הכספי עבורה ו ~~~

מזונות זמניים

מספקם->מספקים? הקשר: ~~~ ל דבר ועניין. במקרה שהחייב אינו מספקם,
מספקם ניתן לגבותם על ידי פניה ל[[בקשה לביצוע פסק דין למזונות בהוצאה לפועל|הוצאה לפועל]] או על ידי הגשת בקשה ל[[קצבת מז ~~~

עמידר חויבה לשנות סעיפים בחוזה השכירות האחיד המקפחים את דייריה

מיטלטלי->מיטלטלין? הקשר: ~~~ , בכל הנוגע למכירה או מסירה של מיטלטלי
מיטלטלי החייב, לא יחולו לגבי המיטלטלין המעוכבים על פי הוראות סעיף זה."''==סעיף 13(ג)==סעיף זה, המתייחס לתוספות בנייה שהו ~~~

ירושלים - מדריך לשירותים חברתיים

אלפול->אפלול? הקשר: ~~~ | מרכז קהילתי בית חנינא, תל אלפול,
אלפול מרכז קהילתי ואדי ג'וז וקופת חולים צור באהר.| 02-5849168| |-| עיריית ירושלים| [http://www.yerushalmi.org.il/ הנפקת כרטיס תושב ירושלי ~~~

ירושלים - מדריך לשירותים חברתיים

רוחמי->רוחני? הקשר: ~~~ רוחמי
רוחמי |02-6252444ruchami@MISGAV-LAKASHISH.ORG|| עמותת משגב לקשיש, [[אשל]], |-| מועדון ניצולי שואה לגברים|| מועדון לניצולי שואה גברים| ימי ד' ~~~

ירושלים - מדריך לשירותים חברתיים

יכוולים->יכולים? הקשר: ~~~ תי שבועי חווייתי ומעצים, שבו יכוולים
יכוולים ניצולי השואה, באמצעות כלים השלכתים של תאטרון בובות וטכניקות נוספות, לעבד חוויות חיים ולהתמודד עם חוויות הזיקנ ~~~

גמלאות המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים ובני משפחותיהם

תבורר->תבור? הקשר: ~~~ * במקרי נכות, תבורר
תבורר זכאות הנפגע לקבלת [[טיפול רפואי לנפגע עבודה|טיפול רפואי חינם]] מקופת-החולים שלו ול[[דמי פגיעה לנפגע עבודה|דמי פג ~~~

חוק המזונות (הבטחת תשלום)

בתשלומם->בתשלומים? הקשר: ~~~ לגביית המזונות מההורה החייב בתשלומם.
בתשלומם
' }}{{עצם העניין/סיום}}{{חוק/תיבת מידע|שם = חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972‏|קישור = https://www.nevo.co.il/law_html/law01/072_002.htm ~~~

מערכת יחסים בהסכמה בין עובדת לממונה עליה אינה מנוגדת לחוק הטרדה מינית

פרליטות->פרקליטות? הקשר: ~~~ סי מרות, אולם התיק נסגר על ידי פרליטות
פרליטות המחוז.בתביעה שהגישה לבית הדין לעבודה טענה התובעת שהמנהל ניצל את מעמדו כדי להטריד אותה מינית ולכפות עליה לקיים ~~~

מערכת יחסים בהסכמה בין עובדת לממונה עליה אינה מנוגדת לחוק הטרדה מינית

המממונים->הממונים? הקשר: ~~~ ות יחסים רומנטיות בהסכמה עם המממונים
המממונים עליהם.== משמעות ==<!-- המשמעות לאזרח כפי שמשתמעת מפסק הדין. בסעיף זה אנא הכניסו סיכום תמציתי של עיקרי השלכות פסק ~~~

יד שרה

נכונית->מכונית? הקשר: ~~~ * נכונית
נכונית - שירות הסעות למוגבלי תנועה* פעילויות פנאי לקשיש* מסגרות לילדים בעלי צרכים מיוחדים* מרכז מבקרים==נושאים וזכויו ~~~

הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור (מבקר המדינה)

סלולאר->סלולארי? הקשר: ~~~ ים וחברות מסחריות, כגון: חברות סלולאר,
סלולאר חברות הכבלים והלווין, בנקים, חברות ביטוח וכיו"ב.== מי זכאי? ==* כל אדם שנפגע מגוף ממלכתי ציבורי, העומד לביקורת ~~~

הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור (מבקר המדינה)

תבורר->תבור? הקשר: ~~~ טופל על-ידי הנציבות, בהנחה שהיא תבורר
תבורר בגוף שאליו הופנתה.** בתלונה שעולה ממנה כי המתלונן לא פנה לגוף שעליו נסבה התלונה, הנציבות תפנה את המתלונן תחילה ~~~

טופס ויתור על סודיות רפואית לדוגמה

מחלותיי->מילותיי? הקשר: ~~~ ת בכל הנוגע למצב בריאותי ו/או מחלותיי
מחלותיי כנ"ל ומוותר על סודיות זו כלפי המבקש, ולא תהיה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לנ"ל, לרבות טענות מ ~~~

החזר הוצאות עבור אביזרי ניידות ברכב פרטי

נייידות->ניידות? הקשר: ~~~ י לקבל החזר הוצאות עבור אבזרי נייידות
נייידות שהותקנו ברכבו הפרטי, אם מתקיימים לגביו התנאים שיפורטו בהמשך.* שיעור התשלום הוא 95% מהסכום הכולל של עלות האבזרים ~~~

תגבור יום לימודים (תגי"ל) לילדים עיוורים ולקויי ראיה

מדריכ->מדריכי? הקשר: ~~~ , תתבצע הערכת תפקודי ראיה על ידי מדריכ/
מדריכ ה מטעם [[מרכז תמיכה יישובי אזורי (מתי"א)|מתי"א]] מחוזי מתמחה.* ממצאי ההערכה יוצגו בפני ועדה על מנת לאפשר את ה ~~~

מורה תומכ/ת לתלמידים עיוורים ולקויי ראיה

מדריכ->מדריכי? הקשר: ~~~ , תתבצע הערכת תפקודי ראיה על ידי מדריכ/
מדריכ ה מטעם [[מרכז תמיכה יישובי אזורי (מתי"א)|מתי"א]] מחוזי מתמחה.* ממצאי ההערכה יוצגו בפני ועדה על מנת לאפשר את ה ~~~

הלוואה עומדת למימון מסים לרכב חדש במסגרת גמלת ניידות

יקבלה->קיבלה? הקשר: ~~~ שנמצא זכאי לקבלת הלוואה עומדת, יקבלה
יקבלה רק לאחר שחתם על כתב התחייבות (כתב ההתחייבות מצורף [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/T8200.pdf לטופס התביעה להטבות ~~~

הדרכה שיקומית לילדים עיוורים ולקויי ראיה

גריית->גירית? הקשר: ~~~ **גריית
גריית הראיה**פיתוח שימוש בחושים**פיתוח פעולות מוטוריות**הקניית מושגים ופיתוח תקשורת עם הסביבה**התמצאות בשטח ופיתוח ה ~~~

חולה כרוני

נמלין->המלין? הקשר: ~~~ *** ניוון שרירים מסוג נמלין
נמלין (Myopathy Nemaline) (החל מה- 01.03.2019)*** דיסטרופיית שרירים מיוטונית (Dystrophy Myotonic) (החל מה- 01.03.2019)*** תסמונת גיליאן - בארה (Syndrome Bar ~~~

תחתית