מ (פרליטות->פרקליטות תוקן!)
מ (יכוולים->יכולים תוקן!)
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 76: שורה 76:
 
<nowiki>~~~ רוחמי </nowiki><br/>
 
<nowiki>~~~ רוחמי </nowiki><br/>
 
'''רוחמי''' <nowiki>|02-6252444ruchami@MISGAV-LAKASHISH.ORG|| עמותת משגב לקשיש, [[אשל]], |-| מועדון ניצולי שואה לגברים|| מועדון לניצולי שואה גברים| ימי ד'  ~~~</nowiki>
 
'''רוחמי''' <nowiki>|02-6252444ruchami@MISGAV-LAKASHISH.ORG|| עמותת משגב לקשיש, [[אשל]], |-| מועדון ניצולי שואה לגברים|| מועדון לניצולי שואה גברים| ימי ד'  ~~~</nowiki>
== [[ירושלים - מדריך לשירותים חברתיים]] ==
 
יכוולים->יכולים? הקשר:
 
<nowiki>~~~ תי שבועי חווייתי ומעצים,  שבו יכוולים  </nowiki><br/>
 
'''יכוולים''' <nowiki>ניצולי השואה, באמצעות כלים השלכתים של תאטרון בובות וטכניקות נוספות, לעבד חוויות חיים ולהתמודד עם חוויות הזיקנ ~~~</nowiki>
 
== [[גמלאות המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים ובני משפחותיהם]] ==
 
תבורר->תבור? הקשר:
 
<nowiki>~~~ * במקרי נכות, תבורר  </nowiki><br/>
 
'''תבורר''' <nowiki>זכאות הנפגע לקבלת [[טיפול רפואי לנפגע עבודה|טיפול רפואי חינם]] מקופת-החולים שלו ול[[דמי פגיעה לנפגע עבודה|דמי פג ~~~</nowiki>
 
== [[חוק המזונות (הבטחת תשלום)]] ==
 
בתשלומם->בתשלומים? הקשר:
 
<nowiki>~~~  לגביית המזונות מההורה החייב בתשלומם. </nowiki><br/>
 
'''בתשלומם''' <nowiki> </nowiki><br/>
 
'''''' <nowiki>}}{{עצם העניין/סיום}}{{חוק/תיבת מידע|שם = חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972‏|קישור = https://www.nevo.co.il/law_html/law01/072_002.htm ~~~</nowiki>
 
 
==תחתית==
 
==תחתית==

גרסה מ־09:44, 16 באוגוסט 2019

גלול לתחתית.

ימי מחלה עקב הריון או לידה של בת הזוג

תיגרע->תירגע? הקשר: ~~~ עדרות ביום הלידה (אך היעדרות זו תיגרע
תיגרע ממכסת ימי המחלה הצבורים שלו). עבור ההיעדרות בימים הרביעי והחמישי יקבל העובד דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר. למרות זאת ~~~

זכויות ניצולי שואה

מתמקת->מתחמקת? הקשר: ~~~ יצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקת
מתמקת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.|-| [[ועידת התביעות|ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ⠾~~

גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג

מנןחת->מנוחת? הקשר: ~~~ tps://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-13-11-2044-55.htm מנןחת
מנןחת הפיצוי צריכה להיות במקום יום שהעובד אמור לעבוד בו]--><noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>== ארגוני סיו ~~~

יש לפרש את שירותי הבריאות הנכללים בסל פרשנות גמישה ודינמית בתאם לשינויים טכנולוגים

ממכלתי->ממלכתי? הקשר: ~~~ הוסף סעיף 46א לחוק ביטוח בריאות ממכלתי
ממכלתי זכאי מבוטח, אשר תלונתו לנציבה בדבר אי מתן שירות רפואי נמצאה מוצדקת, לקבל החזר כספי מבלי להיזקק לפנייה לערכאות ~~~

פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG)

דיסלדוף->דיסלדורף? הקשר: ~~~ ניף בו מטופלת התביעה :בברלין, דיסלדוף
דיסלדוף או בוכום) בציון מספר המבוטח : ** כתובת הסניף בברלין:::DRV Bund::2 Ruhrstrasse Berlin::Germany 10709::Tel: +49-30-8650::Fax: +49-30-865-27240::E-mail:meinefrage@dr ~~~

רשיון נהיגה לחולי אפילפסיה

תרפותי->תרופתי? הקשר: ~~~ :*מאוזנים (עם טיפול תרפותי
תרפותי וללא התקפים) למעלה מעשר שנים. :*מאוזנים ללא טיפול, לפחות חמש שנים מתוך העשר ובהתניה של הערכה נוירולוגית מקיפה. :* ~~~

תגמול לבני משפחה של הרוגי מלכות

הרוגת->הורגת? הקשר: ~~~ ** מי שהיה בעלה של הרוגת
הרוגת מלכות ביום מותה, או שהתגורר עמה וביום מותה היה הידוע בציבור שלה, גם אם נישא לאחר מכן. ** ילד של [[הרוג מלכות]]. ** הו ~~~

הבטחת הכנסה

וממקבל->ומקבל? הקשר: ~~~ הם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי וממקבל
וממקבל הגמלה.|הטבות המפורטות בפורטל [[הבטחת הכנסה]].|}== פסקי דין ==* [[הבטחת הכנסה/פסקי דין#הבטחת הכנסה|לרשימת פסקי דין בנ ~~~

מעסיק עובדי קבלן רשאי להפסיק להעסיקם על מנת לא לקלוט אותם כעובדים מן המניין

תחימת->חתימת? הקשר: ~~~ , תוך תחימת
תחימת קו גבול של תקופת תשעה החודשים, או תקופה ממושכת יותר, במקרים חריגים. * בית הדין קבע כי ההסדר הקבוע בחוק הוא הסדר ח ~~~

הגדרת אלמנה על פי חוק הביטוח הלאומי

שילמם->שילמתם? הקשר: ~~~ סק דין או לפי הסכם בכתב (גם אם לא שילמם)
שילמם .#לפני פטירתו, הנפטר קיבל עבורה תוספת לקצבת זקנה או לקצבת נכות.{{דוגמה | שנתיים לפני פטירתו, הנפטר ואשתו נפרדו אח ~~~

חוק חופש המידע

מאזונת->מאוזנת? הקשר: ~~~ גילוי המידע, תשאף הרשות להכרעה מאזונת
מאזונת בין האינטרסים". בעניין גבע נ' גרמן, המצוין גם בערך [[מידע אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב]] קבעה השופטת ארבל: ~~~

הקמת גן לילדים בדואים בנגב

אלעמור->אלימור? הקשר: ~~~ ץ 10030/05 (אלעמור)
אלעמור ]. (נוסח פסק דין קודם באותו נושא המוזכר בפסק דין זה)== תודות ==*פורטל זכויות האדם של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים==Meta ~~~

הגמלה המגיעה לנפגע עבודה הזכאי גם לפיצויים מן המעביד וגם לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי תנוכה מסכום הפיצויים

צויים->מצויים? הקשר: ~~~ סד לביטוח לאומי תנוכה מסכום הפיצויים<
צויים /title> <ns>0</ns> <id>2097</id> <revision> <id>361223</id> <parentid>331956</parentid> <timestamp>2019-05-14T11:34:04Z</timestamp> <contributor> <username>נואל ~~~

נפגע עבודה שפנה לטיפול רפואי פרטי ללא אישור קופת החולים שלו אינו זכאי להחזר הוצאות

שיחשק->שיתחשק? הקשר: ~~~ וון להקנות זכות לנפגע לפנות למי שיחשק
שיחשק או למי שיהא לו נוח לשם קבלת טיפול רפואי ולהגיש לאחר מכן חשבון הוצאות למוסד לביטוח לאומי".נפגע העבודה הגיש ער ~~~

מפעל מוגן למתמודדי נפש

להתשלב->להשתלב? הקשר: ~~~ אי לבחור את המסגרת בה הוא רוצה להתשלב
להתשלב אשר תתאים לו ביותר. *היות וקיימים הבדלים משמעותיים בין המפעלים השונים מבחינת אופי העבודה, התגמול הכספי עבורה ו ~~~

מזונות זמניים

מספקם->מספקים? הקשר: ~~~ ל דבר ועניין. במקרה שהחייב אינו מספקם,
מספקם ניתן לגבותם על ידי פניה ל[[בקשה לביצוע פסק דין למזונות בהוצאה לפועל|הוצאה לפועל]] או על ידי הגשת בקשה ל[[קצבת מז ~~~

עמידר חויבה לשנות סעיפים בחוזה השכירות האחיד המקפחים את דייריה

מיטלטלי->מיטלטלין? הקשר: ~~~ , בכל הנוגע למכירה או מסירה של מיטלטלי
מיטלטלי החייב, לא יחולו לגבי המיטלטלין המעוכבים על פי הוראות סעיף זה."''==סעיף 13(ג)==סעיף זה, המתייחס לתוספות בנייה שהו ~~~

ירושלים - מדריך לשירותים חברתיים

אלפול->אפלול? הקשר: ~~~ | מרכז קהילתי בית חנינא, תל אלפול,
אלפול מרכז קהילתי ואדי ג'וז וקופת חולים צור באהר.| 02-5849168| |-| עיריית ירושלים| [http://www.yerushalmi.org.il/ הנפקת כרטיס תושב ירושלי ~~~

ירושלים - מדריך לשירותים חברתיים

רוחמי->רוחני? הקשר: ~~~ רוחמי
רוחמי |02-6252444ruchami@MISGAV-LAKASHISH.ORG|| עמותת משגב לקשיש, [[אשל]], |-| מועדון ניצולי שואה לגברים|| מועדון לניצולי שואה גברים| ימי ד' ~~~

תחתית