מ (להתשלב->להשתלב תוקן!)
מ (מאזונת->מאוזנת תוקן!)
(3 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 40: שורה 40:
 
<nowiki>~~~ סק דין או לפי הסכם בכתב (גם אם לא שילמם) </nowiki><br/>
 
<nowiki>~~~ סק דין או לפי הסכם בכתב (גם אם לא שילמם) </nowiki><br/>
 
'''שילמם''' <nowiki>.#לפני פטירתו, הנפטר קיבל עבורה תוספת לקצבת זקנה או לקצבת נכות.{{דוגמה | שנתיים לפני פטירתו, הנפטר ואשתו נפרדו אח ~~~</nowiki>
 
'''שילמם''' <nowiki>.#לפני פטירתו, הנפטר קיבל עבורה תוספת לקצבת זקנה או לקצבת נכות.{{דוגמה | שנתיים לפני פטירתו, הנפטר ואשתו נפרדו אח ~~~</nowiki>
== [[חוק חופש המידע]] ==
 
מאזונת->מאוזנת? הקשר:
 
<nowiki>~~~ גילוי המידע, תשאף הרשות להכרעה מאזונת  </nowiki><br/>
 
'''מאזונת''' <nowiki>בין האינטרסים". בעניין גבע נ' גרמן, המצוין גם בערך [[מידע אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב]] קבעה השופטת ארבל:  ~~~</nowiki>
 
== [[הקמת גן לילדים בדואים בנגב]] ==
 
אלעמור->אלימור? הקשר:
 
<nowiki>~~~ ץ 10030/05 (אלעמור) </nowiki><br/>
 
'''אלעמור''' <nowiki>]. (נוסח פסק דין קודם באותו נושא המוזכר בפסק דין זה)== תודות ==*פורטל זכויות האדם של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים==Meta ~~~</nowiki>
 
== [[הגמלה המגיעה לנפגע עבודה הזכאי גם לפיצויים מן המעביד וגם לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי תנוכה מסכום הפיצויים]] ==
 
צויים->מצויים? הקשר:
 
<nowiki>~~~ סד לביטוח לאומי תנוכה מסכום הפיצויים< </nowiki><br/>
 
'''צויים''' <nowiki>/title>    <ns>0</ns>    <id>2097</id>    <revision>      <id>361223</id>      <parentid>331956</parentid>      <timestamp>2019-05-14T11:34:04Z</timestamp>      <contributor>        <username>נואל ~~~</nowiki>
 
== [[נפגע עבודה שפנה לטיפול רפואי פרטי ללא אישור קופת החולים שלו אינו זכאי להחזר הוצאות]] ==
 
שיחשק->שיתחשק? הקשר:
 
<nowiki>~~~ וון להקנות זכות לנפגע לפנות למי שיחשק  </nowiki><br/>
 
'''שיחשק''' <nowiki>או למי שיהא לו נוח לשם קבלת טיפול רפואי ולהגיש לאחר מכן חשבון הוצאות למוסד לביטוח לאומי".נפגע העבודה הגיש ער ~~~</nowiki>
 
 
==תחתית==
 
==תחתית==

גרסה מ־08:47, 16 באוגוסט 2019

גלול לתחתית.

ימי מחלה עקב הריון או לידה של בת הזוג

תיגרע->תירגע? הקשר: ~~~ עדרות ביום הלידה (אך היעדרות זו תיגרע
תיגרע ממכסת ימי המחלה הצבורים שלו). עבור ההיעדרות בימים הרביעי והחמישי יקבל העובד דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר. למרות זאת ~~~

זכויות ניצולי שואה

מתמקת->מתחמקת? הקשר: ~~~ יצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקת
מתמקת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.|-| [[ועידת התביעות|ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ⠾~~

גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג

מנןחת->מנוחת? הקשר: ~~~ tps://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-13-11-2044-55.htm מנןחת
מנןחת הפיצוי צריכה להיות במקום יום שהעובד אמור לעבוד בו]--><noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>== ארגוני סיו ~~~

יש לפרש את שירותי הבריאות הנכללים בסל פרשנות גמישה ודינמית בתאם לשינויים טכנולוגים

ממכלתי->ממלכתי? הקשר: ~~~ הוסף סעיף 46א לחוק ביטוח בריאות ממכלתי
ממכלתי זכאי מבוטח, אשר תלונתו לנציבה בדבר אי מתן שירות רפואי נמצאה מוצדקת, לקבל החזר כספי מבלי להיזקק לפנייה לערכאות ~~~

פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG)

דיסלדוף->דיסלדורף? הקשר: ~~~ ניף בו מטופלת התביעה :בברלין, דיסלדוף
דיסלדוף או בוכום) בציון מספר המבוטח : ** כתובת הסניף בברלין:::DRV Bund::2 Ruhrstrasse Berlin::Germany 10709::Tel: +49-30-8650::Fax: +49-30-865-27240::E-mail:meinefrage@dr ~~~

רשיון נהיגה לחולי אפילפסיה

תרפותי->תרופתי? הקשר: ~~~ :*מאוזנים (עם טיפול תרפותי
תרפותי וללא התקפים) למעלה מעשר שנים. :*מאוזנים ללא טיפול, לפחות חמש שנים מתוך העשר ובהתניה של הערכה נוירולוגית מקיפה. :* ~~~

תגמול לבני משפחה של הרוגי מלכות

הרוגת->הורגת? הקשר: ~~~ ** מי שהיה בעלה של הרוגת
הרוגת מלכות ביום מותה, או שהתגורר עמה וביום מותה היה הידוע בציבור שלה, גם אם נישא לאחר מכן. ** ילד של [[הרוג מלכות]]. ** הו ~~~

הבטחת הכנסה

וממקבל->ומקבל? הקשר: ~~~ הם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי וממקבל
וממקבל הגמלה.|הטבות המפורטות בפורטל [[הבטחת הכנסה]].|}== פסקי דין ==* [[הבטחת הכנסה/פסקי דין#הבטחת הכנסה|לרשימת פסקי דין בנ ~~~

מעסיק עובדי קבלן רשאי להפסיק להעסיקם על מנת לא לקלוט אותם כעובדים מן המניין

תחימת->חתימת? הקשר: ~~~ , תוך תחימת
תחימת קו גבול של תקופת תשעה החודשים, או תקופה ממושכת יותר, במקרים חריגים. * בית הדין קבע כי ההסדר הקבוע בחוק הוא הסדר ח ~~~

הגדרת אלמנה על פי חוק הביטוח הלאומי

שילמם->שילמתם? הקשר: ~~~ סק דין או לפי הסכם בכתב (גם אם לא שילמם)
שילמם .#לפני פטירתו, הנפטר קיבל עבורה תוספת לקצבת זקנה או לקצבת נכות.{{דוגמה | שנתיים לפני פטירתו, הנפטר ואשתו נפרדו אח ~~~

תחתית