מ (מאזונת->מאוזנת תוקן!)
מ (תרפותי->תרופתי תוקן!)
(4 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 20: שורה 20:
 
<nowiki>~~~ ניף בו מטופלת התביעה :בברלין, דיסלדוף  </nowiki><br/>
 
<nowiki>~~~ ניף בו מטופלת התביעה :בברלין, דיסלדוף  </nowiki><br/>
 
'''דיסלדוף''' <nowiki>או בוכום) בציון מספר המבוטח : ** כתובת הסניף בברלין:::DRV Bund::2 Ruhrstrasse Berlin::Germany 10709::Tel: +49-30-8650::Fax: +49-30-865-27240::E-mail:meinefrage@dr ~~~</nowiki>
 
'''דיסלדוף''' <nowiki>או בוכום) בציון מספר המבוטח : ** כתובת הסניף בברלין:::DRV Bund::2 Ruhrstrasse Berlin::Germany 10709::Tel: +49-30-8650::Fax: +49-30-865-27240::E-mail:meinefrage@dr ~~~</nowiki>
== [[רשיון נהיגה לחולי אפילפסיה]] ==
 
תרפותי->תרופתי? הקשר:
 
<nowiki>~~~ :*מאוזנים (עם טיפול תרפותי  </nowiki><br/>
 
'''תרפותי''' <nowiki>וללא התקפים) למעלה מעשר שנים. :*מאוזנים ללא טיפול, לפחות חמש שנים מתוך העשר ובהתניה של הערכה נוירולוגית מקיפה. :* ~~~</nowiki>
 
== [[תגמול לבני משפחה של הרוגי מלכות]] ==
 
הרוגת->הורגת? הקשר:
 
<nowiki>~~~ ** מי שהיה בעלה של הרוגת  </nowiki><br/>
 
'''הרוגת''' <nowiki>מלכות ביום מותה, או שהתגורר עמה וביום מותה היה הידוע בציבור שלה, גם אם נישא לאחר מכן. ** ילד של [[הרוג מלכות]]. ** הו ~~~</nowiki>
 
== [[הבטחת הכנסה]] ==
 
וממקבל->ומקבל? הקשר:
 
<nowiki>~~~ הם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי וממקבל  </nowiki><br/>
 
'''וממקבל''' <nowiki>הגמלה.|הטבות המפורטות בפורטל [[הבטחת הכנסה]].|}== פסקי דין ==* [[הבטחת הכנסה/פסקי דין#הבטחת הכנסה|לרשימת פסקי דין בנ ~~~</nowiki>
 
== [[מעסיק עובדי קבלן רשאי להפסיק להעסיקם על מנת לא לקלוט אותם כעובדים מן המניין]] ==
 
תחימת->חתימת? הקשר:
 
<nowiki>~~~ , תוך תחימת  </nowiki><br/>
 
'''תחימת''' <nowiki>קו גבול של תקופת תשעה החודשים, או תקופה ממושכת יותר, במקרים חריגים. * בית הדין קבע כי ההסדר הקבוע בחוק הוא הסדר ח ~~~</nowiki>
 
== [[הגדרת אלמנה על פי חוק הביטוח הלאומי]] ==
 
שילמם->שילמתם? הקשר:
 
<nowiki>~~~ סק דין או לפי הסכם בכתב (גם אם לא שילמם) </nowiki><br/>
 
'''שילמם''' <nowiki>.#לפני פטירתו, הנפטר קיבל עבורה תוספת לקצבת זקנה או לקצבת נכות.{{דוגמה | שנתיים לפני פטירתו, הנפטר ואשתו נפרדו אח ~~~</nowiki>
 
 
==תחתית==
 
==תחתית==

גרסה מ־08:48, 16 באוגוסט 2019

גלול לתחתית.

ימי מחלה עקב הריון או לידה של בת הזוג

תיגרע->תירגע? הקשר: ~~~ עדרות ביום הלידה (אך היעדרות זו תיגרע
תיגרע ממכסת ימי המחלה הצבורים שלו). עבור ההיעדרות בימים הרביעי והחמישי יקבל העובד דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר. למרות זאת ~~~

זכויות ניצולי שואה

מתמקת->מתחמקת? הקשר: ~~~ יצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקת
מתמקת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.|-| [[ועידת התביעות|ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ⠾~~

גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג

מנןחת->מנוחת? הקשר: ~~~ tps://www.nevo.co.il/psika_html/avoda/A-13-11-2044-55.htm מנןחת
מנןחת הפיצוי צריכה להיות במקום יום שהעובד אמור לעבוד בו]--><noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>== ארגוני סיו ~~~

יש לפרש את שירותי הבריאות הנכללים בסל פרשנות גמישה ודינמית בתאם לשינויים טכנולוגים

ממכלתי->ממלכתי? הקשר: ~~~ הוסף סעיף 46א לחוק ביטוח בריאות ממכלתי
ממכלתי זכאי מבוטח, אשר תלונתו לנציבה בדבר אי מתן שירות רפואי נמצאה מוצדקת, לקבל החזר כספי מבלי להיזקק לפנייה לערכאות ~~~

פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG)

דיסלדוף->דיסלדורף? הקשר: ~~~ ניף בו מטופלת התביעה :בברלין, דיסלדוף
דיסלדוף או בוכום) בציון מספר המבוטח : ** כתובת הסניף בברלין:::DRV Bund::2 Ruhrstrasse Berlin::Germany 10709::Tel: +49-30-8650::Fax: +49-30-865-27240::E-mail:meinefrage@dr ~~~

תחתית