בחירת גרסאות להשוואה: יש לבחור את הגרסאות שברצונך להשוות ולאחר מכן להקיש על Enter או ללחוץ על הכפתור שלמטה.
מקרא: (נוכחית) = השוואה עם הגרסה הנוכחית, (קודמת) = השוואה עם הגרסה הקודמת, מ = עריכה משנית.

  • נוכחיתקודמת 10:34, 28 באפריל 2010דרור שניר שיחה תרומות 368 בתים +368 דף חדש: יוצר הקטגוריות האוטומטי אינו משתמש אמיתי, אלא תוכנה העוזרת ביצירת דפי קטגוריה; כאשר דף כלשהו מסומן כש...