תבנית:משתמש/תחילת טור ימניתבנית:משתמש/סיום הקדמה

כל-זכות ואני

מאסטרנטית בחוג למגדר באוניברסיטת בר אילן.

מתנדבת בעמותת החצר הנשית ביפו בסינגור.

נושאי זכויות רלבנטיים

חברות בקהילות ידע

חבר/ת בקהילות הידע הבאות:

תבנית:משתמש/סיום טור ימני

תבנית:משתמש/תחילת טור שמאלי

פרטי העורכ/ת

שם:
ליאת לין
תבנית:זכות/סיום טור שמאלי