תבנית:משתמש/תחילת טור ימניתבנית:משתמש/סיום הקדמה

כל-זכות ואני

אני משמשת כרכזת איכות אויר בקואליציה לבריאות הציבור.

נושאי זכויות רלבנטיים

חברות בקהילות ידע

חבר/ת בקהילות הידע הבאות:

תבנית:משתמש/סיום טור ימני

תבנית:משתמש/תחילת טור שמאלי

פרטי העורכ/ת

שם:
מעין חיים
ארגון:
הקואליציה לבריאות הציבור
מקצוע:
מהנדסת סביבתית
פעילות מאז:
28.02.2012
תבנית:משתמש/סיום טור שמאלי