מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
 
(9 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = אסור לקבלן המוכר את דירה לקבל מהרוכש יותר מ-7% מהמחיר אלא אם הבטיח את כספיו של הרוכש
+
| מידע = לקבלן המוכר דירה חדשה אסור לקבל מהרוכש יותר מ-7% מהמחיר אלא אם הבטיח את כספיו של הרוכש
 
| איסור =  
 
| איסור =  
 
| חשוב = אם הקבלן אינו מספק בטוחות באחת הדרכים המותרות, הרוכש יכול להגיש נגדו [[הגשת תלונה לממונה על חוק המכר בגין אי קבלת בטוחה מקבלן|תלונה לממונה על חוק המכר]]
 
| חשוב = אם הקבלן אינו מספק בטוחות באחת הדרכים המותרות, הרוכש יכול להגיש נגדו [[הגשת תלונה לממונה על חוק המכר בגין אי קבלת בטוחה מקבלן|תלונה לממונה על חוק המכר]]
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/General/hagana_al_rochshey_dirot אתר השירותים והמידע הממשלתי]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 23: שורה 23:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
לקבלן המוכר דירה חדשה אסור לקבל יותר מ-7% ממחיר הדירה, אלא אם כן הבטיח את כספו של הרוכש באחת הדרכים הבאות:
+
לקבלן המוכר דירה חדשה אסור לקבל יותר מ-7% ממחיר הדירה, אלא אם כן הבטיח את כספו של הרוכש באחת מהדרכים הבאות:
 
# מסר לרוכש ערבות בנקאית.
 
# מסר לרוכש ערבות בנקאית.
 
# ביטח את עצמו בחברת ביטוח מוכרת לטובת רוכש הדירה.
 
# ביטח את עצמו בחברת ביטוח מוכרת לטובת רוכש הדירה.
שורה 32: שורה 32:
 
* רוכש דירה חדשה מקבלן הממשלם מעל 7% ממחיר הדירה זכאי כי הכספים ששילם יובטחו על-ידי הקבלן באחת הדרכים הנ"ל.
 
* רוכש דירה חדשה מקבלן הממשלם מעל 7% ממחיר הדירה זכאי כי הכספים ששילם יובטחו על-ידי הקבלן באחת הדרכים הנ"ל.
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי. לקבלן אסור לדרוש ולקבל סכום העולה על 7% ממחיר הדירה, אם לא הבטיח את השקעת הרוכש באחת הדרכים הנ"ל.
+
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי. לקבלן אסור לדרוש ולקבל סכום העולה על 7% ממחיר הדירה, אם לא הבטיח את השקעת הרוכש באחת מהדרכים שצוינו.
 
* אם הקבלן הבטיח את כספי הרוכש באמצעות מתן ערבות בנקאית או באמצעות עריכת ביטוח, הוא יהיה רשאי להחליף את הערובה באחת מדרכי הערובה האחרות (ביטוח, שיעבוד, רישום הערת אזהרה או העברת בעלות לטובת הרוכש), וזאת רק אם התקיימו '''כל התנאים''' הבאים:
 
* אם הקבלן הבטיח את כספי הרוכש באמצעות מתן ערבות בנקאית או באמצעות עריכת ביטוח, הוא יהיה רשאי להחליף את הערובה באחת מדרכי הערובה האחרות (ביטוח, שיעבוד, רישום הערת אזהרה או העברת בעלות לטובת הרוכש), וזאת רק אם התקיימו '''כל התנאים''' הבאים:
 
# בניית הדירה הושלמה.
 
# בניית הדירה הושלמה.
שורה 39: שורה 39:
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* אם הקבלן אינו מספק בטוחות באחת הדרכים הנ"ל, יכול הרוכש להגיש נגדו תלונה לממונה על חוק המכר. למידע נוסף ראו [[הגשת תלונה לממונה על חוק המכר בגין אי קבלת בטוחה מקבלן]].
+
* אם הקבלן אינו מספק בטוחות באחת מהדרכים שצוינו, יכול הרוכש להגיש נגדו תלונה לממונה על חוק המכר. למידע נוסף ראו [[הגשת תלונה לממונה על חוק המכר בגין אי קבלת בטוחה מקבלן]].
* במקרים שבהם בחר הקבלן להבטיח את כספיו של הרוכש ע"י שעבוד הדירה, רישום הערת אזהרה או העברת הבעלות (אן זכות אחרת) בדירה על שם הרוכש, זכאי הרוכש כי מועדי התשלום ייקבעו לפי קצב התקדמות הבנייה (גם אם בחוזה המכר הוסכמו מועדי תשלום אחרים). למידע נוסף ראו [[שיעורי תשלום מקסימאליים ברכישת דירה חדשה לפי קצב התקדמות הבנייה]].
+
* במקרים שבהם בחר הקבלן להבטיח את כספיו של הרוכש על-ידי שעבוד הדירה, רישום הערת אזהרה או העברת הבעלות (אן זכות אחרת) בדירה על שם הרוכש, זכאי הרוכש כי מועדי התשלום ייקבעו לפי קצב התקדמות הבנייה (גם אם בחוזה המכר הוסכמו מועדי תשלום אחרים). למידע נוסף ראו [[שיעורי תשלום מקסימאליים ברכישת דירה חדשה לפי קצב התקדמות הבנייה]].
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 +
 +
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
-->
 
-->
שורה 48: שורה 51:
 
* [[משרד הבינוי והשיכון]]
 
* [[משרד הבינוי והשיכון]]
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_006.htm חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974] (באתר נבו).
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_006.htm חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974]  
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_007.htm תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל"ה-1975] (באתר נבו).
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_007.htm תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל"ה-1975]
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_008.htm תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה), תשל"ז-1976] (באתר נבו).
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_008.htm תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה), תשל"ז-1976]  
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
<!--== הרחבות ופרסומים ==
* מדריך משרד הבינוי והשיכון [http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx לרוכשי דירה מקבלן].
+
== תודות ==
<!--
 
== מקורות ==
 
 
-->
 
-->
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
שורה 70: שורה 64:
 
[[קטגוריה:רכישת דירה]]
 
[[קטגוריה:רכישת דירה]]
 
[[קטגוריה:משכנתא]]
 
[[קטגוריה:משכנתא]]
 +
[[ar:تقديم ضمانات لمن يشتري شقة من مقاول]]

גרסה אחרונה מ־03:48, 20 בפברואר 2019

הקדמה:

לקבלן המוכר דירה חדשה אסור לקבל מהרוכש יותר מ-7% מהמחיר אלא אם הבטיח את כספיו של הרוכש
אם הקבלן אינו מספק בטוחות באחת הדרכים המותרות, הרוכש יכול להגיש נגדו תלונה לממונה על חוק המכר


לקבלן המוכר דירה חדשה אסור לקבל יותר מ-7% ממחיר הדירה, אלא אם כן הבטיח את כספו של הרוכש באחת מהדרכים הבאות:

 1. מסר לרוכש ערבות בנקאית.
 2. ביטח את עצמו בחברת ביטוח מוכרת לטובת רוכש הדירה.
 3. שעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע במשכנתא ראשונה לטובת רוכש הדירה.
 4. רשם הערת אזהרה לטובת הרוכש.
 5. העביר את הבעלות (או זכות אחרת בדירה או בחלק יחסי מהקרקע) על שם הרוכש.

מי זכאי?

 • רוכש דירה חדשה מקבלן הממשלם מעל 7% ממחיר הדירה זכאי כי הכספים ששילם יובטחו על-ידי הקבלן באחת הדרכים הנ"ל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. לקבלן אסור לדרוש ולקבל סכום העולה על 7% ממחיר הדירה, אם לא הבטיח את השקעת הרוכש באחת מהדרכים שצוינו.
 • אם הקבלן הבטיח את כספי הרוכש באמצעות מתן ערבות בנקאית או באמצעות עריכת ביטוח, הוא יהיה רשאי להחליף את הערובה באחת מדרכי הערובה האחרות (ביטוח, שיעבוד, רישום הערת אזהרה או העברת בעלות לטובת הרוכש), וזאת רק אם התקיימו כל התנאים הבאים:
 1. בניית הדירה הושלמה.
 2. החזקה בדירה נמסרה לידי הרוכש.
 3. לא נקבע בחוזה המכר שהמוכר אינו רשאי להחליף את הערובה.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים