(שלבי ההליך)
שורה 4: שורה 4:
 
| מידע  = לאחר [[חדש:חייב בפשיטת רגל|שחייב]] מגיש [[חדש:בקשת פשיטת רגל על ידי חייב|בקשת פשיטת רגל]], בית המשפט נותן [[חדש:צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל|צו כינוס נכסים לנכסיו]] וממנה [[חדש:מנהל מיוחד בפשיטת רגל|מנהל מיוחד]] לטיפול בהליך
 
| מידע  = לאחר [[חדש:חייב בפשיטת רגל|שחייב]] מגיש [[חדש:בקשת פשיטת רגל על ידי חייב|בקשת פשיטת רגל]], בית המשפט נותן [[חדש:צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל|צו כינוס נכסים לנכסיו]] וממנה [[חדש:מנהל מיוחד בפשיטת רגל|מנהל מיוחד]] לטיפול בהליך
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = עם מתן צו כינוס הנכסים בית המשפט מטיל מספר הגבלות וחובות אשר על החייב למלא על מנת שהצו יעמוד בתוקפו
+
| חשוב  = עם צו הכינוס יוטלו על החייב מספר חובות ומגבלות, בהן [[חדש:צו תשלומים חודשיים לחייב בפשיטת רגל|צו תשלומים חודשיים]], [[חדש:בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ של חייב בפשיטת רגל|צו עיכוב יציאה מהארץ]] וחובת [[חדש:הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל|הגשת דו"חות על מצבו הכלכלי]]
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->

גרסה מ־21:50, 24 ביוני 2015

הקדמה:

לאחר שחייב מגיש בקשת פשיטת רגל, בית המשפט נותן צו כינוס נכסים לנכסיו וממנה מנהל מיוחד לטיפול בהליך
עם צו הכינוס יוטלו על החייב מספר חובות ומגבלות, בהן צו תשלומים חודשיים, צו עיכוב יציאה מהארץ וחובת הגשת דו"חות על מצבו הכלכלי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בסמוך לאחר הגשת חדש:בקשת פשיטת רגל על ידי חייב, בית המשפט נותן חדש:צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל.

 • יחד עם צו כינוס הנכסים ממנה בית המשפט מנהל מיוחד לטיפול בהליך פשיטת הרגל של החייב.
 • עם מתן צו כינוס הנכסים מטיל בית המשפט מספר חובות ומגבלות על החייב.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב אשר הגיש בקשת פשיטת רגל.

למי ואיך פונים

 • על מנת שבית המשפט יתן צו כינוס נכסים לנכסי החייב, על החייב להגיש בקשת פשיטת רגל.

שלבי ההליך

החלטת בית המשפט

 • על פי רוב, בית המשפט יתן את החלטתו תוך פרק זמן קצר לאחר הגשת הבקשה.
 • בית המשפט רשאי לתת צו כינוס לנכסי החייב אם צורף לבקשה אישור מהכונס הרשמי שבקשת החייב עומדת בתנאים הדרושים.
 • אם הכונס הרשמי לא אישר את בקשת החייב לפשיטת רגל, בית המשפט רשאי לתת צו כינוס רק בהתקיים התנאים הבאים:
  • במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו.
  • בית המשפט שמע את עמדת הכונס הרשמי.
  • בית המשפט שוכנע שהחייב פנה תחילה לכונס הרשמי.
 • בית המשפט ימנה לחייב מנהל מיוחד אשר יטפל בהליך פשיטת הרגל, יחקור את החייב ויציע תכנית לפירעון חובותיו.

חובות החייב עם מתן צו כינוס נכסים

 • פנייה למנהל המיוחד - החייב נדרש לפנות אל המנהל המיוחד שמונה לו לתיאום מועד לבדיקה כלכלית במסגרת חקירת החייב.
 • הודעות על מתן צו כינוס הנכסים:
  • על החייב לשלוח בדואר רשום את צו הכינוס והודעה לנושה עם מתן צו כינוס לכל הנושים כ- 30 ימים לאחר מועד צו הכינוס.
  • על החייב למסור עותק מצו הכינוס ללשכת ההוצאה לפועל בכל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגדו.
  • במידה והחייב מחויב בתשלום על פי פסק דין למזונות, עליו להודיע לזכאי למזונות על מתן צו הכינוס ועל זכותו לפנות בבקשה לבית המשפט להקציב לו סכומי כסף.
  • החייב יידרש להעביר את אישורי המסירה לנושים ולזכאי למזונות לידי המנהל המיוחד בתוך 60 ימים.
 • צו תשלומים חודשיים - עם מתן צו כינוס הנכסים, בית המשפט נותן צו תשלומים חודשיים, הקובע כי החייב יעביר תשלום חודשי לטובת פירעון החובות לנושים.
 • הגשת דו"חות - ממתן צו כינוס הנכסים על החייב להגיש דו"חות למנהל המיוחד על מצבו הכלכלי.

הגבלות החייב עם מתן צו כינוס נכסים

 • עיכוב יציאה מהארץ - עם מתן צו הכינוס תעוכב יציאתו של החייב מהארץ.
 • הפניית דואר - בית המשפט רשאי להורות, לפי בקשת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד, להורות שכל דבר דואר הממוען אל החייב יופנה או יימסר למנהל המיוחד.
 • הגבלות נוספות - בית המשפט רשאי לקבוע, לאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון טענותיו, כי יחולו על החייב כל או חלק מההגבלות המוטלות עם הכרזת פשיטת הרגל.

קביעת דיון בבקשת פשיטת הרגל

 • לאחר עיון בבקשה ומתן צו הכינוס, יקבע בית המשפט דיון בבקשה לפשיטת הרגל, אשר יתקיים לאחר 6 חודשים לפחות מיום מתן צו הכינוס.

למידע נוסף ראו חדש:דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי חייב.

חשוב לדעת

 • מחודש ספטמבר 2013 נכנסה לתוקפה רפורמה בהליך פשיטת הרגל שהוביל חדש:הכונס הרשמי.
 • במסגרת הרפורמה, ברובם המכריע של המקרים ניתנים צווי כינוס לבקשת החייבים והליך פשיטת הרגל מתקדם לשלב הבא.

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת חייב

חקיקה ונהלים

 • חדש:פקודת פשיטת הרגל - סעיפים 18-18ב.

הרחבות ופרסומים