(חקיקה ונהלים)
מ (נואל גולדנברג העביר את הדף חדש:נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לשם חדש:חדש: נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) בלי...)
(אין הבדלים)

גרסה מ־15:24, 17 בדצמבר 2019

הקדמה:

עם מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), ממונה נאמן- גורם המסייע לממונה על הליכי חדלות פירעון בניהול ההליכים אלו
תפקידיו, בין היתר, הם בדיקת מצבו הכלכלי של החייב, הכרעה בתביעות חוב ויישום הצו לשיקום כלכלי
ישנן פעולות וסמכויות שעל הנאמן לקבל עבורן אישור מראש מהממונה על הליכי חדלות פירעון
למידע על השלבים בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) מומלץ לעיין במדריך בנושא חדלות פירעון לחובות מעל 150,000 ש"ח
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

נאמן הוא ככלל, עורך-דין בעל ניסיון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), אשר פועל מטעם הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי).

 • תפקיד הנאמן מתחיל ברגע שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ולצורך מילוי תפקידו ניתנו לנאמן סמכויות שונות (מפורטות בהמשך).
 • במסגרת תפקידו והפעלת סמכויותיו, על הנאמן לשמור על כבודו של החייב וכן להגן על האינטרס של הנושים (מי שהחייב חייב להם).

תפקידי הנאמן

 • לבדוק את מצבו הכלכלי של החייב ואת הנסיבות שהובילו אותו למצב זה.
 • להכריע (להחליט האם לאשר או לדחות) בתביעות חוב שמוגשות על-ידי הנושים.
 • לפעול לכינוס (איסוף וריכוז) וניהול הנכסים והכספים שבקופת הנשייה.
 • לפקח על עמידתו של החייב בתנאי הצו לשיקום כלכלי.
 • לפעול למימוש הנכסים והכספים שבקופת הנשייה (קופת כינוס) וחלוקתם לנושים, ככל הניתן.
 • להגיש לממונה דוח ממצאי בדיקה ודוחות נוספים.

סמכויות הנאמן

 • הנאמן, ככלל, פועל בשם החייב ולכן, כל פעולה שהחייב היה יכול לעשות בנכסים ובכספים שלו בעצמו- גם הנאמן יכול לעשות אותה.

פעולות שהנאמן נדרש לקבל אישור מהממונה כדי לבצען

 • לנהל תביעות משפטיות (כתובע או כנתבע) בשמו של החייב.
 • להעסיק מישהו מטעמו כדי לסייע לו בביצוע תפקידו כנאמן.
 • לפרוע (להחזיר) את החוב לנושים, לפי סוג הנושה וסוג החוב.
 • להגיע לפשרה עם נושה או עם מי שחייב כספים או רכוש לחייב עצמו, אם תהיה לפשרה השפעה מהותית על הנכסים והכספים שבקופת הנשייה.
הערת עריכה
איזה סוג מסוים של נושים? אולי לעשות דף או ערך על נושים, מבחינת סדרי עדיפויות או כללי החלוקה, בתמצית ובפשטות (עד כמה שאפשר לתמצת ולפשט נושא כזה)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:59, 19 ביוני 2019 (IDT)
הערת עריכה
בהמשך לשיחה עם הילה, ציינה כי יש גם להוסיף כאן את סע' 139: 139. פנייה לבית המשפט או לממונה בידי מי שנפגע מפעולת הנאמן. 1.

היחיד הרואה את עצמו נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שעשה או שבכוונתו לעשות או ממחדל של הנאמן, רשאי לפנות לממונה בבקשה לבטל או לשנות את ההחלטה או הפעולה או לתת כל הוראה אחרת שיראה לנכון.

2. אדם אחר הרואה את עצמו נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שעשה או שבכוונתו לעשות או ממחדל של הנאמן, רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל או לשנות את ההחלטה או הפעולה או לתת כל הוראה אחרת שיראה לנכון. העתק מהבקשה יישלח לממונה וליחיד
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:38, 26 באוגוסט 2019 (IDT)

הפסקה וסיום כהונת הנאמן

 • נאמן שביצע את תפקידו וסיים אותו, נדרש להגיש דוח מסכם על פעולתו ולאחר מכן הממונה על הליכי חדלות פרעון יורה על סיום הכהונה.
 • בית המשפט רשאי להפסיק כהונה של נאמן מיוזמתו או לבקשת הנאמן עצמו, בעל עניין או הממונה על הליכי חדלות פירעון, מכל אחת מהסיבות הבאות:
  • הנאמן לא ממלא את תפקידו כראוי.
  • הנאמן לא יכול למלא את תפקידו באופן רצוף וקבוע (כגון מחלה, מאסר וכו').
  • אחד מהתנאים והדרישות שהנאמן היה צריך למלא כדי להתמנות לתפקיד, כבר לא מתקיים.

חשוב לדעת

 • כל אדם שטוען כי הוא נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שהוא עשה, יכול להגיש בקשה לבטל או לשנות את ההחלטה. למידע נוסף ראו:
  • בקשת חייב לשינוי או לביטול החלטת הנאמן
  • בקשת כל גורם אחר לשינוי או לביטול החלטת הנאמן.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים