(הפסקה וסיום כהונת הנאמן)
(סיום תפקיד הנאמן)
שורה 43: שורה 43:
 
==סיום תפקיד הנאמן==
 
==סיום תפקיד הנאמן==
 
*לקראת סיום ההליכים, הנאמן נדרש להגיש דוח מסכם על פעולותיו ולאחר מכן, אם ביצע את תפקידו כנדרש, יסתיים תפקידו באופן רשמי.
 
*לקראת סיום ההליכים, הנאמן נדרש להגיש דוח מסכם על פעולותיו ולאחר מכן, אם ביצע את תפקידו כנדרש, יסתיים תפקידו באופן רשמי.
*נאמן עלול לסיים את תפקידו '''עוד לפני סיום ההליכים'', מכל אחת מהסיבות הבאות:
+
*נאמן עלול לסיים את תפקידו '''עוד לפני סיום ההליכים''', מכל אחת מהסיבות הבאות:
 
**הוא לא ממלא את תפקידו כראוי.  
 
**הוא לא ממלא את תפקידו כראוי.  
 
**הוא לא יכול למלא את תפקידו באופן רצוף וקבוע (כגון מחלה, נסיבות אישיות אחרות וכו').
 
**הוא לא יכול למלא את תפקידו באופן רצוף וקבוע (כגון מחלה, נסיבות אישיות אחרות וכו').

גרסה מ־14:24, 24 בדצמבר 2019

הקדמה:

ברגע שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (לבקשתו או לבקשת נושה), ממונה נאמן- גורם מקצועי המסייע בהליכים
תפקידיו, בין היתר, הם בדיקת מצבו הכלכלי של החייב, הכרעה בתביעות חוב שמגישים הנושים ויישום הצו לשיקום כלכלי
ישנן סמכויות ופעולות שהנאמן יוכל לבצע רק אם יקבל אישור מראש מהרשות האחראית מטעם המדינה על ניהול ההליכים
למידע על השלבים בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) מומלץ לעיין במדריך בנושא חדלות פירעון לחובות מעל 150,000 ש"ח
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

נאמן הוא ככלל, עורך-דין בעל ניסיון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), אשר ממונה על-ידי הרשות האחראית מטעם המדינה על ניהול הליכים אלו.

 • תפקיד הנאמן מתחיל ברגע שנפתחים הליכי חדלות הפירעון ומסתיים, ככלל, כאשר שהחייב מקבל הפטר (פטור מהחובות).
 • כאשר סכום החובות של החייב עולים על 150,000 ש"ח, הנאמן פועל מטעם הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי).
 • כאשר סכום החובות של החייב נמוכים מ-150,000 ש"ח, הנאמן פועל מטעם רשם ההוצאה לפועל.
 • במסגרת תפקידו והפעלת סמכויותיו, על הנאמן לשמור על כבודו של החייב וכן להגן על האינטרס של הנושים (מי שהחייב חייב להם).

תפקידי הנאמן

 • לבדוק את מצבו הכלכלי של החייב ואת הנסיבות שהובילו אותו למצב זה.
 • להכריע (לאשר או לדחות) בתביעות חוב שהנושים מגישים לו, כדי שיוכלו לקבל את חובם חזרה.
 • לפעול לכינוס (איסוף וריכוז) וניהול הנכסים והכספים שב"קופת הנשייה".
 • לפקח על עמידתו של החייב בתנאי הצו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים).
 • לפעול למימוש הנכסים והכספים שבקופת הנשייה וחלוקתם לנושים.
 • להגיש לגורם האחראי על ניהול ההליכים (הממונה על הליכי חדלות פירעון או רשם ההוצאה לפועל, לפי סכום החובות) דוח עם ממצאי הבדיקה שערך ודוחות נוספים.

סמכויות הנאמן

 • הנאמן, ככלל, פועל בשם החייב ולכן, כל פעולה שהחייב היה יכול לעשות בנכסים ובכספים שלו בעצמו- גם הנאמן יכול לעשות אותה.

פעולות שהנאמן נדרש לקבל אישור מהממונה כדי לבצען

 • לנהל תביעות משפטיות (כתובע או כנתבע) בשמו של החייב.
 • להעסיק מישהו מטעמו כדי לסייע לו בביצוע תפקידו.
 • לפרוע (להחזיר) את החוב לנושים (לפי סוג החוב וסוג הנושה) מתוך קופת הנשייה.
 • להגיע לפשרה עם נושה או עם מי שחייב כספים או רכוש לחייב עצמו, אם תהיה לפשרה השפעה מהותית על הנכסים והכספים שבקופת הנשייה.

סיום תפקיד הנאמן

 • לקראת סיום ההליכים, הנאמן נדרש להגיש דוח מסכם על פעולותיו ולאחר מכן, אם ביצע את תפקידו כנדרש, יסתיים תפקידו באופן רשמי.
 • נאמן עלול לסיים את תפקידו עוד לפני סיום ההליכים, מכל אחת מהסיבות הבאות:
  • הוא לא ממלא את תפקידו כראוי.
  • הוא לא יכול למלא את תפקידו באופן רצוף וקבוע (כגון מחלה, נסיבות אישיות אחרות וכו').
  • אחד מהתנאים והדרישות שהוא היה צריך לעמוד בהם כדי להתמנות לתפקיד נאמן, כבר לא מתקיים.

חשוב לדעת

 • כל אדם שטוען כי הוא נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שהוא עשה, יכול להגיש בקשה לבטל או לשנות את ההחלטה. למידע נוסף ראו:
  • בקשת חייב לשינוי או לביטול החלטת הנאמן
  • בקשת כל גורם אחר לשינוי או לביטול החלטת הנאמן.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים