(הרחבות ופרסומים)
(35 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = עם מתן [[חדש:צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לחובות מעל 150,000 ש"ח|צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)]], ממונה נאמן- גורם המסייע לממונה על הליכי חדלות פירעון בניהול ההליכים אלו
+
| מידע  = ברגע שניתן ל[[ חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|חייב]] צו לפתיחת [[חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הליכי חדלות פירעון]] (פשיטת רגל), ממונה נאמן- גורם מקצועי המסייע בהליכים
| מידע2 =תפקידיו, בין היתר, הם בדיקת מצבו הכלכלי של החייב, הכרעה [[חדש:הגשת תביעות חוב באופן מקוון (ממוחשב) על-ידי נושים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון|בתביעות חוב]] ויישום  [[חדש:צו לשיקום כלכלי (תכנית לפירעון חובות) בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לחובות מעל 150,000 ש"ח|הצו לשיקום כלכלי]]
+
| מידע2 =תפקידיו, בין היתר, הם בדיקת מצבו הכלכלי של החייב, הכרעה בתביעות חוב שמגישים [[ נושה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הנושים]] ויישום הצו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים)
| חשוב  = ישנן פעולות וסמכויות שעל הנאמן לקבל עבורן אישור מראש מהממונה על הליכי חדלות פירעון 
+
| חשוב  = ישנן סמכויות ופעולות שהנאמן יוכל לבצע רק אם יקבל אישור מראש מהרשות האחראית מטעם המדינה על ניהול ההליכים
|חשוב2=למידע על השלבים בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) מומלץ לעיין ב[[חדש:מדריך בנושא הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) לחובות מעל 150,000 ש"ח|מדריך בנושא חדלות פירעון לחובות מעל 150,000 ש"ח]]
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99#%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%92_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%95_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%91 סע' 129-141 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי]
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99#%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%92_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%95_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%91 סע' 129-141 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי]
שורה 11: שורה 10:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:חדלות פירעון ושיקום כלכלי|פורטל חדלות כללי]]
+
| [[חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)]]
|[[חדש:חדלות פירעון (פשיטת רגל) לחובות מעל 150,000 ש"ח|פורטל מעל]]
+
| [[אנשים עם חובות]]
|[[חדש:מדריך בנושא הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) לחובות מעל 150,000 ש"ח|מדריך מעל]]
+
| [[סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי]]
 +
| [[מדריך מיצוי זכויות למשפחות ויחידים עם קשיים כלכליים]]
 +
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{אזהרה/חדלות פירעון}}
 
{{אזהרה/חדלות פירעון}}
נאמן הוא ככלל, עורך-דין בעל ניסיון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), אשר פועל מטעם [[הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)]].
+
נאמן הוא ככלל, עורך-דין בעל ניסיון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), אשר ממונה על-ידי הרשות האחראית מטעם המדינה על ניהול הליכים אלו.
*תפקיד הנאמן מתחיל ברגע שניתן ל[[חדש: חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|חייב]] צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ולצורך מילוי תפקידו ניתנו לנאמן סמכויות שונות (מפורטות בהמשך).
+
*תפקיד הנאמן מתחיל ברגע שנפתחים [[חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הליכי חדלות הפירעון]] (לבקשת החייב או לבקשת הנושה) ומסתיים, ככלל, כאשר החייב מקבל הפטר (פטור מהחובות).
*במסגרת תפקידו והפעלת סמכויותיו, על הנאמן לשמור על כבודו של החייב וכן להגן על האינטרס של [[חדש: נושה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|הנושים]] (מי שהחייב חייב להם).  
+
*כאשר סכום החובות [[חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לחובות מעל 150,000 ש"ח|'''עולה על 150,000 ש"ח''']], הנאמן פועל מטעם [[הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)]].  
 +
*כאשר סכום החובות [[חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לחובות מתחת ל-150,000 ש"ח|'''נמוך מ-150,000 ש"ח''']], הנאמן פועל מטעם רשם ההוצאה לפועל.  
 +
*במסגרת תפקידו והפעלת סמכויותיו, על הנאמן לשמור על כבודו של החייב וכן להגן על האינטרס של [[ נושה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הנושים]] (לקבל את חובם חזרה).  
  
 
==תפקידי הנאמן==     
 
==תפקידי הנאמן==     
*לבדוק את מצבו הכלכלי של החייב ואת הנסיבות שהובילו אותו למצב זה.  
+
*לבדוק את מצבו הכלכלי של ה[[ חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|חייב]] ואת הנסיבות שהובילו אותו למצב זה.  
*להכריע (להחליט האם לאשר או לדחות) [[חדש:הגשת תביעות חוב באופן מקוון (ממוחשב) על-ידי נושים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון|בתביעות חוב]] שמוגשות על-ידי הנושים.  
+
*להכריע (לאשר או לדחות) בתביעות חוב שהנושים מגישים לו, כדי שיוכלו לקבל את חובם חזרה.
*לפעול לכינוס (איסוף וריכוז) וניהול הנכסים והכספים שבקופת הנשייה.  
+
*לפעול לכינוס (איסוף וריכוז) וניהול הנכסים והכספים שנצברו ב[[ קופת נשייה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|"קופת הנשייה"]].  
*לפקח על עמידתו של החייב בתנאי [[חדש:צו לשיקום כלכלי (תכנית לפירעון חובות) בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לחובות מעל 150,000 ש"ח|הצו לשיקום כלכלי]]
+
*לפעול למימוש הנכסים והכספים שבקופת הנשייה וחלוקתם ל[[ נושה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|נושים]].  
*לפעול למימוש הנכסים והכספים שב[[חדש:קופת נשייה (קופת כינוס) בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|קופת הנשייה (קופת כינוס)]] וחלוקתם לנושים, ככל הניתן.   
+
*לפקח על עמידתו של החייב בתנאי [[צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הצו לשיקום כלכלי]] (השלב האחרון בהליכים), כדי שיוכל לקבל [[הפטר (פטור מחובות) בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|הפטר]] (סיום ההליכים).   
*להגיש לממונה [[חדש:דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)|דוח ממצאי בדיקה]] ודוחות נוספים.
+
*להגיש לגורם האחראי על ניהול ההליכים (הממונה על הליכי חדלות פירעון או רשם ההוצאה לפועל, לפי סכום החובות) דוח עם ממצאי הבדיקה שערך ודוחות נוספים.
  
 
==סמכויות הנאמן==
 
==סמכויות הנאמן==
*הנאמן, ככלל, פועל בשם החייב ולכן, כל פעולה שהחייב היה יכול לעשות בנכסים ובכספים שלו בעצמו- גם הנאמן יכול לעשות אותה.
+
*הנאמן, ככלל, פועל בשם החייב ("נכנס בנעליו") ולכן, כל פעולה שהחייב היה יכול לעשות בנכסים ובכספים שלו בעצמו- גם הנאמן יכול לעשות אותה.
  
===פעולות שהנאמן נדרש לקבל אישור מהממונה כדי לבצען===
+
===פעולות שהנאמן נדרש לקבל אישור כדי לבצען===
*לנהל תביעות משפטיות (כתובע או כנתבע) בשמו של החייב.
+
*הנאמן נדרש לקבל אישור מראש מהרשות האחראית על ניהול ההליכים מטעם המדינה, כדי לבצע, בין היתר, את הפעולות הבאות:
*להעסיק מישהו מטעמו כדי לסייע לו בביצוע תפקידו כנאמן.  
+
**לנהל תביעות משפטיות (כתובע או כנתבע) בשמו של החייב.
*לפרוע (להחזיר) את החוב לנושים, לפי סוג הנושה וסוג החוב.  
+
**להעסיק מישהו מטעמו כדי לסייע לו בביצוע תפקידו.  
*להגיע לפשרה עם נושה או עם מי שחייב כספים או רכוש לחייב עצמו, '''אם''' תהיה לפשרה השפעה מהותית על הנכסים והכספים שבקופת הנשייה.
+
**לפרוע (להחזיר) את החוב לנושים (לפי סוג החוב וסוג הנושה) מתוך [[ קופת נשייה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|קופת הנשייה]].
{{הערת עריכה|הערה= איזה סוג מסוים של נושים? אולי לעשות דף או ערך על נושים, מבחינת סדרי עדיפויות או כללי החלוקה, בתמצית ובפשטות (עד כמה שאפשר לתמצת ולפשט נושא כזה)|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 12:59, 19 ביוני 2019 (IDT)}}
+
**להגיע לפשרה עם נושה או עם מי שחייב כספים או רכוש לחייב עצמו, אם תהיה לפשרה השפעה מהותית על הנכסים והכספים שבקופת הנשייה.
 +
<!--{{הערת עריכה|הערה= איזה סוג מסוים של נושים? אולי לעשות דף או ערך על נושים, מבחינת סדרי עדיפויות או כללי החלוקה, בתמצית ובפשטות (עד כמה שאפשר לתמצת ולפשט נושא כזה)|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 12:59, 19 ביוני 2019 (IDT)}}-->
  
{{הערת עריכה|הערה= בהמשך לשיחה עם הילה, ציינה כי יש גם להוסיף כאן את סע' 139: 139. '''פנייה לבית המשפט או לממונה בידי מי שנפגע מפעולת הנאמן'''. 1.
+
==בקשה לשינוי או לביטול החלטה של נאמן==
'''היחיד''' הרואה את עצמו נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שעשה או שבכוונתו לעשות או ממחדל של הנאמן, רשאי לפנות '''לממונה''' בבקשה לבטל או לשנות את ההחלטה או הפעולה או לתת כל הוראה אחרת שיראה לנכון.
+
*החייב וכל אדם אחר שטוען כי הוא נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שהוא עשה, יכול להגיש בקשה לביטול או לשינוי ההחלטה.  
2. אדם אחר הרואה את עצמו נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שעשה או שבכוונתו לעשות או ממחדל של הנאמן, רשאי לפנות '''לבית המשפט''' בבקשה לבטל או לשנות את ההחלטה או הפעולה או לתת כל הוראה אחרת שיראה לנכון. העתק מהבקשה יישלח לממונה וליחיד|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 10:38, 26 באוגוסט 2019 (IDT)}}
 
  
==הפסקה וסיום כהונת הנאמן==
+
===הליכים בגין חובות של מעל 150,000 ש"ח===
*נאמן שביצע את תפקידו וסיים אותו, נדרש להגיש דוח מסכם על פעולתו ולאחר מכן הממונה על הליכי חדלות פרעון יורה על סיום הכהונה.
+
*למידע על בקשת '''חייב''' לביטול או לשינוי החלטה של נאמן ראו: [[בקשת חייב לביטול או לשינוי החלטה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) כשהחובות מעל 150,000 ש"ח|בקשת '''חייב''' לביטול או לשינוי החלטת הנאמן]].  
*בית המשפט רשאי להפסיק כהונה של נאמן מיוזמתו או לבקשת הנאמן עצמו, בעל עניין או הממונה על הליכי חדלות פירעון, מכל אחת מהסיבות הבאות:
+
*למידע על בקשת '''כל גורם אחר מלבד החייב''' לביטול או לשינוי החלטה של נאמן ראו: [[הגשת בקשה לשינוי או לביטול החלטת נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) כשהחובות מעל 150,000 ש"ח|בקשת '''כל גורם אחר''' לביטול או לשינוי החלטת הנאמן]].
**הנאמן לא ממלא את תפקידו כראוי.  
+
 
**הנאמן לא יכול למלא את תפקידו באופן רצוף וקבוע (כגון מחלה, מאסר וכו').
+
===הליכים בגין חובות של מתחת ל-150,000 ש"ח===
**אחד מהתנאים והדרישות שהנאמן היה צריך למלא כדי להתמנות לתפקיד, כבר לא מתקיים.  
+
{{שימו לב|המידע על הליכי חדלות פירעון כאשר סכום החובות נמוך מ-150,000 ש"ח יעודכן בהמשך. מומלץ להיכנס לפורטל [[חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לחובות מתחת ל-150,000 ש"ח]].}}
 +
{{הערת עריכה|הערה=אולי כדאי לכתוב שהמידע על הליכים מתחת ל 150 הוא חלקי ויעודכן בהמשך מבלי להפנות לפורטל מעל, אלא לשים קישור במתחת ל 150 ךפורטל ובסוגריים (המידע בשלב זה חלקי ויעודכן בהמשך), או פשוט להפנות לפורטל מתחת ושם גם ככה תהיה אזהרה על המידע שבו|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 11:16, 25 בדצמבר 2019 (IST)}}
 +
 
 +
==סיום תפקיד הנאמן==
 +
*לקראת סיום ההליכים, הנאמן נדרש להגיש דוח מסכם על פעולותיו ולאחר מכן, אם ביצע את תפקידו כנדרש, יסתיים תפקידו באופן רשמי.
 +
*נאמן עלול לסיים את תפקידו '''עוד לפני סיום ההליכים''', מכל אחת מהסיבות הבאות:
 +
**הוא לא ממלא את תפקידו כראוי.  
 +
**הוא לא יכול למלא את תפקידו באופן רצוף וקבוע (כגון: מחלה, נסיבות אישיות אחרות וכו').
 +
**אחד מהתנאים והדרישות שהוא היה צריך לעמוד בהם כדי להתמנות לתפקיד, כבר לא מתקיים.  
 
<!--{{הערת עריכה|הערה= לגבי המאסר כדוגמא, אני מתלבט אם זה עלול להעביר מסר מסוים ולפיו יש סיכוי שהנאמן יישב בכלא, כמו שיש סיכוי אולי שהוא יחלה|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 14:08, 19 ביוני 2019 (IDT)}}
 
<!--{{הערת עריכה|הערה= לגבי המאסר כדוגמא, אני מתלבט אם זה עלול להעביר מסר מסוים ולפיו יש סיכוי שהנאמן יישב בכלא, כמו שיש סיכוי אולי שהוא יחלה|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 14:08, 19 ביוני 2019 (IDT)}}
 
{{הערת עריכה|הערה=הערה כללית שרלוונטית לכל הפורטל לגבי השימוש בשם המלא "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי" או רק ב"ממונה על הליכי חדלות פירעון" נגיד את השם המלא נציין בערכים מסוימים, יותר "רשמיים", בדגש הממשל או בדגש אחר או פעם אחת בתחילת הערך ואז בהמשך את הקיצור|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 12:13, 23 ביולי 2019 (IDT)}}
 
{{הערת עריכה|הערה=הערה כללית שרלוונטית לכל הפורטל לגבי השימוש בשם המלא "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי" או רק ב"ממונה על הליכי חדלות פירעון" נגיד את השם המלא נציין בערכים מסוימים, יותר "רשמיים", בדגש הממשל או בדגש אחר או פעם אחת בתחילת הערך ואז בהמשך את הקיצור|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 12:13, 23 ביולי 2019 (IDT)}}
 
{{הערת עריכה|הערה= בעל עניין בהפסקת כהונה, לבדוק למה הכוונה בדיוק בהקשר של יחיד, אולי דוגמאות|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]])}}-->
 
{{הערת עריכה|הערה= בעל עניין בהפסקת כהונה, לבדוק למה הכוונה בדיוק בהקשר של יחיד, אולי דוגמאות|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]])}}-->
 +
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
*כל אדם שטוען כי הוא נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שהוא עשה, יכול להגיש בקשה לבטל או לשנות את ההחלטה. למידע נוסף ראו:
+
*'''הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי''' (לחובות מעל 150,000 ש"ח ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
**[[חדש:בקשה לביטול או לשינוי החלטה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|בקשת '''חייב''' לשינוי או לביטול החלטת הנאמן]]
+
*'''רשות האכיפה והגבייה''' (חובות מתחת ל-150,000 ש"ח) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון ‎35592*, בימים א'' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
**[[חדש:בקשה לשינוי או לביטול החלטה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)|בקשת '''כל גורם אחר''' לשינוי או לביטול החלטת הנאמן]].
 
*'''הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00'''.
 
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
*[[הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)]]
 
*[[הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)]]
 +
*[[רשות האכיפה והגבייה]]
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
*[https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99#%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%92_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%95 חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018]- סעיפים 141-125.
 
*[https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99#%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%92_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%95 חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018]- סעיפים 141-125.
שורה 65: שורה 76:
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
*[https://www.gov.il/he/departments/topics/corporate_liquidation חדלות פירעון] באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
+
*[https://www.gov.il/he/departments/topics/corporate_liquidation חדלות פירעון] באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 
+
*[https://www.gov.il/he/departments/topics/insolvency-law חדלות פירעון בהוצאה לפועל] באתר רשות האכיפה והגבייה.
 +
*[https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/role-trustee/he/Role-Trustee.pdf תפקיד הנאמן בהליכי חדלות פירעון של חייב] באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 
<!--== תודות ==-->
 
<!--== תודות ==-->
  
שורה 73: שורה 85:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה: חדלות פירעון ושיקום כלכלי]]
 
[[קטגוריה: חדלות פירעון ושיקום כלכלי]]
 +
[[קטגוריה: הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]ש

גרסה מ־12:52, 2 בפברואר 2020

הקדמה:

ברגע שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), ממונה נאמן- גורם מקצועי המסייע בהליכים
תפקידיו, בין היתר, הם בדיקת מצבו הכלכלי של החייב, הכרעה בתביעות חוב שמגישים הנושים ויישום הצו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים)
ישנן סמכויות ופעולות שהנאמן יוכל לבצע רק אם יקבל אישור מראש מהרשות האחראית מטעם המדינה על ניהול ההליכים
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

נאמן הוא ככלל, עורך-דין בעל ניסיון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), אשר ממונה על-ידי הרשות האחראית מטעם המדינה על ניהול הליכים אלו.

תפקידי הנאמן

 • לבדוק את מצבו הכלכלי של החייב ואת הנסיבות שהובילו אותו למצב זה.
 • להכריע (לאשר או לדחות) בתביעות חוב שהנושים מגישים לו, כדי שיוכלו לקבל את חובם חזרה.
 • לפעול לכינוס (איסוף וריכוז) וניהול הנכסים והכספים שנצברו ב"קופת הנשייה".
 • לפעול למימוש הנכסים והכספים שבקופת הנשייה וחלוקתם לנושים.
 • לפקח על עמידתו של החייב בתנאי הצו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים), כדי שיוכל לקבל הפטר (סיום ההליכים).
 • להגיש לגורם האחראי על ניהול ההליכים (הממונה על הליכי חדלות פירעון או רשם ההוצאה לפועל, לפי סכום החובות) דוח עם ממצאי הבדיקה שערך ודוחות נוספים.

סמכויות הנאמן

 • הנאמן, ככלל, פועל בשם החייב ("נכנס בנעליו") ולכן, כל פעולה שהחייב היה יכול לעשות בנכסים ובכספים שלו בעצמו- גם הנאמן יכול לעשות אותה.

פעולות שהנאמן נדרש לקבל אישור כדי לבצען

 • הנאמן נדרש לקבל אישור מראש מהרשות האחראית על ניהול ההליכים מטעם המדינה, כדי לבצע, בין היתר, את הפעולות הבאות:
  • לנהל תביעות משפטיות (כתובע או כנתבע) בשמו של החייב.
  • להעסיק מישהו מטעמו כדי לסייע לו בביצוע תפקידו.
  • לפרוע (להחזיר) את החוב לנושים (לפי סוג החוב וסוג הנושה) מתוך קופת הנשייה.
  • להגיע לפשרה עם נושה או עם מי שחייב כספים או רכוש לחייב עצמו, אם תהיה לפשרה השפעה מהותית על הנכסים והכספים שבקופת הנשייה.

בקשה לשינוי או לביטול החלטה של נאמן

 • החייב וכל אדם אחר שטוען כי הוא נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שהוא עשה, יכול להגיש בקשה לביטול או לשינוי ההחלטה.

הליכים בגין חובות של מעל 150,000 ש"ח

הליכים בגין חובות של מתחת ל-150,000 ש"ח

שימו לב
המידע על הליכי חדלות פירעון כאשר סכום החובות נמוך מ-150,000 ש"ח יעודכן בהמשך. מומלץ להיכנס לפורטל חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) לחובות מתחת ל-150,000 ש"ח.
הערת עריכה
אולי כדאי לכתוב שהמידע על הליכים מתחת ל 150 הוא חלקי ויעודכן בהמשך מבלי להפנות לפורטל מעל, אלא לשים קישור במתחת ל 150 ךפורטל ובסוגריים (המידע בשלב זה חלקי ויעודכן בהמשך), או פשוט להפנות לפורטל מתחת ושם גם ככה תהיה אזהרה על המידע שבו
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:16, 25 בדצמבר 2019 (IST)

סיום תפקיד הנאמן

 • לקראת סיום ההליכים, הנאמן נדרש להגיש דוח מסכם על פעולותיו ולאחר מכן, אם ביצע את תפקידו כנדרש, יסתיים תפקידו באופן רשמי.
 • נאמן עלול לסיים את תפקידו עוד לפני סיום ההליכים, מכל אחת מהסיבות הבאות:
  • הוא לא ממלא את תפקידו כראוי.
  • הוא לא יכול למלא את תפקידו באופן רצוף וקבוע (כגון: מחלה, נסיבות אישיות אחרות וכו').
  • אחד מהתנאים והדרישות שהוא היה צריך לעמוד בהם כדי להתמנות לתפקיד, כבר לא מתקיים.

חשוב לדעת

 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 150,000 ש"ח ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
 • רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-150,000 ש"ח) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון ‎35592*, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים