(8 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
שורה 5: שורה 5:
 
| מידע2 = חובת ההנגשה חלה הן בבתי חולים והן במרפאות קופות החולים
 
| מידע2 = חובת ההנגשה חלה הן בבתי חולים והן במרפאות קופות החולים
 
| איסור = אין לגבות תשלום מאדם עם מוגבלות עבור ביצוע של התאמות הנגישות הנדרשות לצורך הנגשת השירות עבורו
 
| איסור = אין לגבות תשלום מאדם עם מוגבלות עבור ביצוע של התאמות הנגישות הנדרשות לצורך הנגשת השירות עבורו
| חשוב  = הנגשת השירות לא תפגע ברמת השירות ובאיכותו
 
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_465.htm תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם)]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 18: שורה 17:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[נגישות]]
 
| [[נגישות]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
 +
| [[זכותון בני משפחה המטפלים בקשיש או באדם עם מוגבלות או מחלה]]
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
שירותי בריאות צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לקבל את השירותים השונים, באותו אופן שבו עושה זאת כלל הציבור, ללא הפרדה ובאופן מכובד, עצמאי ובטיחותי.
+
 
== נגישות בבתי חולים ==
+
שירותי בריאות צריכים להיות נגישים, כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל את השירותים השונים, באותו אופן שבו עושה זאת כלל הציבור, ללא הפרדה ובאופן מכובד, עצמאי ובטיחותי.
* דרך ההגעה של אדם עם מוגבלות לשטח בית החולים, בתוך בית החולים, ולמקומות שבהם ניתן שירות לכלל הציבור, צריכה להיות הדרך שכלל הציבור משתמש בה. שטחים אלה כוללים את בית החולים עצמו, הכניסה אליו ושטחי החוץ של בית החולים.
+
== דרכי הגישה אל המוסד הרפואי ובתוכו ==
* הדרך אל שטח בית החולים וכן הדרכים בתוך בית החולים צריכים לאפשר נגישות רציפה לאדם עם מוגבלות - בין היתר ממקום חניה, מדרכה, תחנת הסעה, אל הכניסה לבניין שבו ניתן שירות בריאות או שמשמש את הציבור, וכן מהכניסה לבניין למקומות שבהם ניתנים שירותי בריאות, למשל - חדרי אשפוז, חדרי בדיקה ושירותים נלווים כגון עמדות שירות ומודיעין.  
+
* דרך ההגעה של אדם עם מוגבלות לבית חולים או למרפאה, בתוך שטחיהם ובמקומות שבהם ניתן שירות לכלל הציבור, צריכה להיות אותה הדרך שבה משתמש כלל הציבור.
* הנגישות בבית החולים צריכה לבוא לידי ביטוי, בין היתר, באמצעים הבאים:
+
* הנגשת דרכי הגישה תהיה, בין היתר, באמצעים הבאים:
** מקומות חניה נגישים. מספר מקומות החניה הנגישים הנדרש נקבע בהתאם לסך כל מספר מקומות החניה הקיימים בבית החולים.
+
** הדרך אל שטח בית החולים או המרפאה, וכן הדרכים בתוכם, צריכות לאפשר נגישות רציפה לאדם עם מוגבלות. בין היתר, צריכה להתאפשר נגישות רציפה ממקום חניה, מדרכה ותחנת הסעה אל הכניסה לבניין שניתנים בו שירותי בריאות, וכן מהכניסה לבניין למקומות שבהם ניתנים שירותי בריאות, למשל - חדרי אשפוז, חדרי בדיקה ושירותים נלווים כגון עמדות שירות ומודיעין.  
** בבית החולים צריך שיהיה מערך התמצאות והכוונה, שמאפשר לאדם עם מוגבלות להגיע אל המקומות שבהם ניתנים שירותי בריאות, ומאפשר התמצאות רציפה באמצעות מידע פשוט וברור.  
+
** מקומות חניה נגישים - בתוך המוסד, אם קיימים בו מקומות חניה, ואם אין מקומות חניה - יש לדאוג שיהיו מקומות חניה נגישים בסמוך לו.  
 +
** מערך התמצאות והכוונה, שמאפשר לאדם עם מוגבלות להגיע אל המקומות שבהם ניתנים שירותי בריאות, ומאפשר התמצאות רציפה באמצעות מידע פשוט וברור.
 +
 
 +
== אופן הנגשת השירותים בתוך המוסד הרפואי ==
 +
* שירותי הבריאות בתוך המוסד הרפואי צריכים להיות מונגשים כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל את השירותים הרפואיים כחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים לכלל הציבור.
 +
* הנגשת השירותים בתוך המוסד הרפואי צריכה לבוא לידי ביטוי, בין היתר, באמצעים הבאים:
 
** בתי שימוש נגישים, ובמקום שיש בו מקלחות ומלתחות לשימוש הציבור, גם מקלחות ומלתחות נגישות.   
 
** בתי שימוש נגישים, ובמקום שיש בו מקלחות ומלתחות לשימוש הציבור, גם מקלחות ומלתחות נגישות.   
** חדרי אשפוז מיוחדים, המתאימים גם לאשפוז אנשים עם מוגבלות.  
+
** חדרי אשפוז מיוחדים בבתי החולים, המתאימים גם לאשפוז אנשים עם מוגבלות.  
 
** חדרים לבדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת, באופן שיבטיח שאדם עם מוגבלות יוכל לקבל את כל אחד מסוגי שירותי הבריאות, לעבור את כל סוגי הבדיקות ולקבל את כל סוגי הטיפולים שניתנים במקום.
 
** חדרים לבדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת, באופן שיבטיח שאדם עם מוגבלות יוכל לקבל את כל אחד מסוגי שירותי הבריאות, לעבור את כל סוגי הבדיקות ולקבל את כל סוגי הטיפולים שניתנים במקום.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
+
* כל אדם עם מוגבלות.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
+
* הזכות אמורה להינתן באופן אוטומטי.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 +
* אין לגבות תשלום מאדם עם מוגבלות עבור ביצוע של התאמות הנגישות הנדרשות לצורך הנגשת השירות עבורו.
  
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
+
* [[אנשים עם מוגבלויות/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע לאנשים עם מוגבלויות]]
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 +
* [[משרד הבריאות]]
 +
* [[נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]]
  
 
+
<!--== פסקי דין ==
== פסקי דין ==
+
-->
 
 
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m2_001.htm#hed25 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998], סעיפים 19טו - 19כו
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m2_001.htm#hed25 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998], סעיפים 19טו - 19כו
* [
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_465.htm תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), תשע"ו-2016]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_609.htm תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_074.htm צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הארכת מועד תחולת חובת הנגישות למוסדות בריאות קיימים), תשע"ט-2019]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_074.htm צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הארכת מועד תחולת חובת הנגישות למוסדות בריאות קיימים), תשע"ט-2019]
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
<!--== הרחבות ופרסומים ==
  
  
 
== תודות ==
 
== תודות ==
 
+
-->
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
  
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
{{מטא
 +
|סוג ערך = זכויות
 +
|תחום תוכן = אנשים עם מוגבלויות
 +
}}
 +
[[קטגוריה:נכים]]
 +
[[קטגוריה:מוגבלויות]]
 +
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 +
[[קטגוריה:נגישות]]
 +
[[קטגוריה:קופות חולים]]
 +
[[קטגוריה:בית חולים]]
 +
[[קטגוריה:טיפול רפואי]]
 +
[[ar:اتاحة لأشخاص مع اعاقة في المستشفيات وصناديق المرضى وخدمات الصحة]]

גרסה אחרונה מ־11:03, 11 באוגוסט 2021

הקדמה:

שירותי בריאות צריכים להינתן לאדם עם מוגבלות באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי וכחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים ומיועדים לכלל הציבור
חובת ההנגשה חלה הן בבתי חולים והן במרפאות קופות החולים
אין לגבות תשלום מאדם עם מוגבלות עבור ביצוע של התאמות הנגישות הנדרשות לצורך הנגשת השירות עבורו


שירותי בריאות צריכים להיות נגישים, כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל את השירותים השונים, באותו אופן שבו עושה זאת כלל הציבור, ללא הפרדה ובאופן מכובד, עצמאי ובטיחותי.

דרכי הגישה אל המוסד הרפואי ובתוכו

 • דרך ההגעה של אדם עם מוגבלות לבית חולים או למרפאה, בתוך שטחיהם ובמקומות שבהם ניתן שירות לכלל הציבור, צריכה להיות אותה הדרך שבה משתמש כלל הציבור.
 • הנגשת דרכי הגישה תהיה, בין היתר, באמצעים הבאים:
  • הדרך אל שטח בית החולים או המרפאה, וכן הדרכים בתוכם, צריכות לאפשר נגישות רציפה לאדם עם מוגבלות. בין היתר, צריכה להתאפשר נגישות רציפה ממקום חניה, מדרכה ותחנת הסעה אל הכניסה לבניין שניתנים בו שירותי בריאות, וכן מהכניסה לבניין למקומות שבהם ניתנים שירותי בריאות, למשל - חדרי אשפוז, חדרי בדיקה ושירותים נלווים כגון עמדות שירות ומודיעין.
  • מקומות חניה נגישים - בתוך המוסד, אם קיימים בו מקומות חניה, ואם אין מקומות חניה - יש לדאוג שיהיו מקומות חניה נגישים בסמוך לו.
  • מערך התמצאות והכוונה, שמאפשר לאדם עם מוגבלות להגיע אל המקומות שבהם ניתנים שירותי בריאות, ומאפשר התמצאות רציפה באמצעות מידע פשוט וברור.

אופן הנגשת השירותים בתוך המוסד הרפואי

 • שירותי הבריאות בתוך המוסד הרפואי צריכים להיות מונגשים כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל את השירותים הרפואיים כחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים לכלל הציבור.
 • הנגשת השירותים בתוך המוסד הרפואי צריכה לבוא לידי ביטוי, בין היתר, באמצעים הבאים:
  • בתי שימוש נגישים, ובמקום שיש בו מקלחות ומלתחות לשימוש הציבור, גם מקלחות ומלתחות נגישות.
  • חדרי אשפוז מיוחדים בבתי החולים, המתאימים גם לאשפוז אנשים עם מוגבלות.
  • חדרים לבדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת, באופן שיבטיח שאדם עם מוגבלות יוכל לקבל את כל אחד מסוגי שירותי הבריאות, לעבור את כל סוגי הבדיקות ולקבל את כל סוגי הטיפולים שניתנים במקום.

מי זכאי?

 • כל אדם עם מוגבלות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות אמורה להינתן באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • אין לגבות תשלום מאדם עם מוגבלות עבור ביצוע של התאמות הנגישות הנדרשות לצורך הנגשת השירות עבורו.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים