הקדמה:

שירותי בריאות צריכים להינתן לאדם עם מוגבלות באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי וכחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים ומיועדים לכלל הציבור
חובת ההנגשה חלה הן בבתי חולים והן במרפאות קופות החולים
אין לגבות תשלום מאדם עם מוגבלות עבור ביצוע של התאמות הנגישות הנדרשות לצורך הנגשת השירות עבורו
הנגשת השירות לא תפגע ברמת השירות ובאיכותו
למידע נוסף ראו [


שירותי בריאות צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לקבל את השירותים השונים, באותו אופן שבו עושה זאת כלל הציבור, ללא הפרדה ובאופן מכובד, עצמאי ובטיחותי.

נגישות בבתי חולים

 • דרך ההגעה של אדם עם מוגבלות לשטח בית החולים, בתוך בית החולים, ולמקומות שבהם ניתן שירות לכלל הציבור, צריכה להיות הדרך שכלל הציבור משתמש בה. שטחים אלה כוללים את בית החולים עצמו, הכניסה אליו ושטחי החוץ של בית החולים.
 • הדרך אל שטח בית החולים וכן הדרכים בתוך בית החולים צריכים לאפשר נגישות רציפה לאדם עם מוגבלות - בין היתר ממקום חניה, מדרכה, תחנת הסעה, אל הכניסה לבניין שבו ניתן שירות בריאות או שמשמש את הציבור, וכן מהכניסה לבניין למקומות שבהם ניתנים שירותי בריאות, למשל - חדרי אשפוז, חדרי בדיקה ושירותים נלווים כגון עמדות שירות ומודיעין.
 • הנגישות בבית החולים צריכה לבוא לידי ביטוי, בין היתר, באמצעים הבאים:
  • מקומות חניה נגישים. מספר מקומות החניה הנגישים הנדרש נקבע בהתאם לסך כל מספר מקומות החניה הקיימים בבית החולים.
  • בבית החולים צריך שיהיה מערך התמצאות והכוונה, שמאפשר לאדם עם מוגבלות להגיע אל המקומות שבהם ניתנים שירותי בריאות, ומאפשר התמצאות רציפה באמצעות מידע פשוט וברור.
  • בתי שימוש נגישים, ובמקום שיש בו מקלחות ומלתחות לשימוש הציבור, גם מקלחות ומלתחות נגישות.
  • חדרי אשפוז מיוחדים, המתאימים גם לאשפוז אנשים עם מוגבלות.
  • חדרים לבדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת, באופן שיבטיח שאדם עם מוגבלות יוכל לקבל את כל אחד מסוגי שירותי הבריאות, לעבור את כל סוגי הבדיקות ולקבל את כל סוגי הטיפולים שניתנים במקום.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות