הקדמה:

שירותי בריאות צריכים להינתן לאדם עם מוגבלות באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי וכחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים ומיועדים לכלל הציבור
חובת ההנגשה חלה הן בבתי חולים והן במרפאות קופות החולים
אין לגבות תשלום מאדם עם מוגבלות עבור ביצוע של התאמות הנגישות הנדרשות לצורך הנגשת השירות עבורו
הנגשת השירות לא תפגע ברמת השירות ובאיכותו


שירותי בריאות צריכים להיות נגישים, כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל את השירותים השונים, באותו אופן שבו עושה זאת כלל הציבור, ללא הפרדה ובאופן מכובד, עצמאי ובטיחותי.

 • דרך ההגעה של אדם עם מוגבלות לבית חולים או למרפאה, בתוך שטחיהם ובמקומות שבהם ניתן שירות לכלל הציבור, צריכה להיות הדרך שכלל הציבור משתמש בה.
 • הדרך אל שטח בית החולים או המרפאה, וכן הדרכים בתוכם צריכות לאפשר נגישות רציפה לאדם עם מוגבלות. בין היתר, צריכה להתאפשר נגישות רציפה ממקום חניה, מדרכה ותחנת הסעה אל הכניסה לבניין שניתן בו שירות בריאות, וכן מהכניסה לבניין למקומות שבהם ניתנים שירותי בריאות, למשל - חדרי אשפוז, חדרי בדיקה ושירותים נלווים כגון עמדות שירות ומודיעין.
 • הנגישות צריכה לבוא לידי ביטוי, בין היתר, באמצעים הבאים:
  • מקומות חניה נגישים.
  • מערך התמצאות והכוונה, שמאפשר לאדם עם מוגבלות להגיע אל המקומות שבהם ניתנים שירותי בריאות, ומאפשר התמצאות רציפה באמצעות מידע פשוט וברור.
  • בתי שימוש נגישים, ובמקום שיש בו מקלחות ומלתחות לשימוש הציבור, גם מקלחות ומלתחות נגישות.
  • חדרי אשפוז מיוחדים בבתי החולים, המתאימים גם לאשפוז אנשים עם מוגבלות.
  • חדרים לבדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת, באופן שיבטיח שאדם עם מוגבלות יוכל לקבל את כל אחד מסוגי שירותי הבריאות, לעבור את כל סוגי הבדיקות ולקבל את כל סוגי הטיפולים שניתנים במקום.

מי זכאי?

 • כל אדם עם מוגבלות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות אמורה להינתן באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • אין לגבות תשלום מאדם עם מוגבלות עבור ביצוע של התאמות הנגישות הנדרשות לצורך הנגשת השירות עבורו.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים