הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בכל מקומות הרחצה שאינם בניין, ושניתנים בהם בפועל שירותי רחצה או שירותי בילוי יש להסדיר את הנגישות לאנשים עם מוגבלויות, כך שיוכלו לחוות חוויה הדומה בטיבה ובאיכותה לזו של מבקר שאינו אדם עם מוגבלות.

 • החובה להסדיר את הנגישות של מקומות רחצה לאנשים עם מוגבלויות חלה במקומות רחצה מוכרזים (חופים מוכרזים לפי חוק הסדרת מקומות רחצה) ועל מקומות רחצה אחרים, שיש בהם שירות של רחצה או בילוי במים ואינם מקום רחצה מוכרז (למשל, מעיינות גן השלושה (הסחנה), גני חוגה (בעמק המעיינות), חוף ים לא מוכרז שבפועל יש בו שירותי רחצה).

מי זכאי?

 • כל אדם עם מוגבלות

הנגשת חוף רחצה מוכרז

הנגשת חוף רחצה מוכרז חדש

 • חוף רחצה מוכרז חדש צריך להיות מונגש באופן מלא עם פתיחתו.
 • לאדם עם מוגבלות תהיה נגישות רציפה לכניסה עיקרית לחוף לכל אחד מהמקומות הבאים, הנמצאים בקרבתו: חניה, מדרכה, תחנת הסעה, מקום להורדת נוסעים והעלאתם ושביל ציבורי.
 • בנוסף, לאדם עם מוגבלות צריכה להיות נגישות באמצעות דרך נגישה ורציפה מהכניסה העיקרית למקום הרחצה אל כל אחד מהמקומות הבאים ובין כל אחד מהם:
  • קופה
  • בית אוכל ומקום ציבורי לממכר מזון או מצרכים אחרים
  • בית שימוש נגיש
  • מלתחה ומקלחת נגישות המיועדות לנשים וגברים
  • 20% לפחות מסככות הצל הקבועות, ולא פחות מ-2 שהן הקרובות ביותר ככל האפשר, לים, שמתאפשרת מהן תצפית ישירה לים
  • מקום בקרבת הים שניתן לנפוש בו, שהוא משטח המצוי בסביבת סככות הצל או הדרך הנגישה המובילה לים. שטח המשטח צריך להיות לפחות 15 מטרים רבועים.
  • עד לחול הרטוב בחופי הים התיכון, ועד לקו המגע בין המים ליבשה בימים האחרים. אפשרי שבקטע החוף הקרוב למים והחשוף תדירות לפגעי הים, ייעשה שימוש באמצעים אחרים במקום דרך נגישה – למשל – אמצעים פריקים נפרסים או חלופות אחרות.

הנגשת חוף רחצה מוכרז קיים

 • חוף רחצה מוכרז קיים הוא חוף מוכרז שנפתח לציבור לפני 11.05.2014.

הנגשה חלקית

 • בכל החופים המוכרזים נדרשת הנגשה של עורף החוף. עורף החוף הם השטחים הבנויים שלאורך החוף ומהווים חלק ממנו. הנגשה חלקית כוללת:
  • דרך נגישה אל הכניסה העיקרית לחוף
  • הנגשה של חניות
  • קופה (אם קיימת)
  • כל בתי האוכל והבילוי
  • בית שימוש נגיש
  • מלתחה נגישה ומקלחת נגישה

הנגשה מלאה

 • בחלק מהחופים המוכרזים שברשות מקומית ובחלק מהחופים שמפעילה רשות הטבע והגנים, נדרשת הנגשה מלאה של החוף, כמו בחוף חדש.
 • מספר החופים המוכרזים הקיימים שמחוייבים בהנגשה מלאה מחושב מתוך סך כל החופים המוכרזים שברשות מקומית, בהתאם לטבלה הבאה:
מספר החופים המוכרזים ברשות המקומית מספר החופים שנדרשת בהם נגישות מלאה
עד 4 1
5 2
מעל 5 2 + אחד לכל 4 מקומות רחצה בנוסף ל-5 המקומות הראשונים


חשוב לדעת

 • נגישות של אדם עם מוגבלות תהיה חלק בלתי נפרד מנגישות כלל הציבור במקום. דרך ההגעה של אדם עם מוגבלות לכניסה למקום הרחצה, ובתוך מקום הרחצה למקומות שבהם ניתן שירות ציבורי לכלל הציבור, היא ד

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים