הקדמה:

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי יש להנגיש אוטובוסים בקווים עירוניים
קו עירוני הוא מסלול נסיעה בתוך ישוב או בין כמה רשויות מקומיות שכנות הנמצאות ברצף
אוטובוסים בין עירוניים עדיין אינם מחוייבים בנגישות. בעתיד יחוייבו בנגישות חושית בלבד
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

הנגשת אוטובוסים ישנים

 • באוטובוסים ישנים (שהחלו לפעול לפני שנת 2003) חייבים להיות אמצעי ההנגשה הבאים:
  • שלט המורה על מספר הקו בחזית האוטובוס.
  • לחצני עצירה, מאחזי יד ובליטות בצבע צהוב.
  • פתחי כניסה, פתחי יציאה וקצות מדרגות מסומנים לכל רוחב הסף בפס אזהרה.
  • שלושה מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות הנעים בלא כיסא גלגלים, מתוכם מקום ישיבה אחד לאדם עיוור המלווה בכלב נחייה, וזאת במחצית הקדמית של כל אוטובוס משני צדי המעבר.
  • מערכת כריזה פנימית להכרזה על התחנה.
 • אוטובוסים אלו אינם מסומנים בסמל הנגישות הבינלאומי (לוגו של אדם בכסא גלגלים), והם אמורים לצאת משירות בשנים הקרובות.

אוטובוסים נגישים (חדשים)

 • אוטובוסים נגישים שנוספו לאחר שנת 2003 הם נמוכי רצפה ונושאים את סמל הנגישות הבינלאומי.
 • האוטובוסים החדשים חייבים את אמצעי ההנגשה הבאים, בנוסף לאלו שצויינו לגבי אוטובוסים ישנים:
  • דלת כניסה רחבה יותר מ- 100 ס"מ.
  • מתקן הרמה לכניסה ויציאה של נוסע על כיסא גלגלים וכן מנגנון למניעת תזוזה של האוטובוס בעת הפעלת המתקן.
  • מקום מתאים לכיסא גלגלים ולידו לחצן עצירה ייחודי.
  • אמצעים לעיגון כיסא גלגלים באוטובוס כדי להבטיח את יציבותו בשעת הנסיעה (כגון חגורת בטיחות).
  • אם קיימים מסעדי יד במושבים, על המסעדים במקומות המיועדים לאנשים עם מוגבלות להיות ניתנים להרמה.
  • מערכת כריזה פנימית (לנוסעים באוטובוס) וחיצונית (עבור הממתינים בתחנה).
  • מספר הקו ויעד הנסיעה בחזית האוטובוס, ומספר הקו על שלט בצד האוטובוס הפונה למדרכה וכן בגב האוטובוס – בכתב צהוב על רקע שחור.

פעולות להן אחראי נהג באוטובוס נגיש

 • הנהג חייב לכרוז פנימה מידע על התחנה הבאה.
 • הנהג חייב לכרוז החוצה את מספר הקו כשהוא עוצר בתחנה.
 • הנהג צריך להתקרב לרציף התחנה.
 • הגישור בין האוטובוס לרציף עבור נוסע בכיסא גלגלים נעשה באמצעות כבש (רמפה) ידני או אוטומטי, אשר נהג האוטובוס אחראי על תפעולו.
 • בכדי להעלות נוסע בכיסא גלגלים, הנהג צריך לפתוח את הכבש בעת העצירה בתחנה.
 • לאחר שהנוסע עלה, על הנהג לעגן את כסא הגלגלים שלו, כשגבו לכיוון הנסיעה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


endarticle