הקדמה:

ילדים ובוגרים עם נכות פיסית המתגוררים בבית הוריהם או אצל משפחת אומנה זכאים לצאת לנופשונים בכל ימות השנה
ניתן לקבל עד 15 ימי נופשון בשנה. במקרים מיוחדים יינתן אישור למספר רב יותר של ימים


נופשון הוא מסגרת חוץ ביתית קצרת מועד לילדים ובוגרים עם נכות פיסית או נוירומוסקולרית.

 • הנופשונים מופעלים בימים בודדים או רצופים, בכל ימות השנה, כולל חגים וחופשות.
 • בנופשון מתקיימות פעילויות בילוי והעשרה והוא כולל כלכלה מלאה.
 • ניתן לקבל עד 15 ימי נופשון בשנה (לכל אורך השנה), ללא אפשרות צבירה משנה לשנה.
  • במקרים מיוחדים, ניתן לקבל עד 30 ימי נופשון בשנה, בהתאם לאישור המפקח המחוזי של אגף השיקום.
  • במקרים של בעיות תפקוד מיוחדות אצל האדם עם הנכות או בני משפחתו, ניתן לקבל עד 60 ימים, בהתאם לאישור מהוועדה המחוזית, המפקח הארצי, או מנהל השירות של אגף השיקום.

מי זכאי?

 • ילד או בוגר עם נכות פיסית או נוירומוסקולרית, הגר בבית הוריו או אצל משפחת אומנה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לעובד/ת הסוציאלי/ת המטפל/ת במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • יש להמציא מסמכים רפואיים לגבי מחלות, אלרגיות ותרופות.
 • יש למלא טופס פנייה והצהרה ולציין בו שמדובר בבקשה לנופשון. ניתן לקבל את הטופס במחלקה לשירותים חברתיים.
 • המשפחה תעביר את סכום ההשתתפות העצמית שלה לרשות המקומית.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים