הקדמה:

נושה הינו בעל חוב
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נושה הינו מי שחייבים לו כסף או רכוש.

דוגמה
  • לקוח לווה כסף מבנק. הבנק נהיה לנושה של הלקוח.
  • בית המשפט קבע בפסק דין שהנתבע חייב לשלם לתובע סכום כסף. התובע נהיה לנושה של הנתבע.
  • ספק מספק מוצרים לבעל עסק שטרם שילם עליהם. הספק נהיה לנושה של בעל העסק.

נושה מובטח

נושה שיש בידיו ערובה לחוב שמגיע לו מהחייב.

  • הערובה יכולה להיות שעבוד של נכס של החייב.
דוגמה
משכנתא מקנה לנותן המשכנתא מעמד של נושה מובטח.
  • הערובה יכולה להיות זכות עיכבון על נכס של החייב שמצוי בידי הנושה.
דוגמה
  • אם אדם הביא רכב למוסך לצורך תיקונו, ולא שילם בעבור התיקון, בעל המוסך רשאי לעכב (להמשיך להחזיק) את הרכב עד לפירעון החוב.
  • אם בעל הרכב מתחיל הליך של פשיטת רגל, בעל המוסך מקבל מעמד של נושה מובטח.
  • נושה מובטח נהנה מכך שצו כינוס הנכסים וכן עיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים לא חלים על הערובה שבידו והוא רשאי לממש אותה כדי לפרוע את החוב שחב לו החייב.
  • חקיקה ונהלים