תבנית:מושג/תחילת טור ימני


  • בכל תביעה של רשלנות רפואית, חייב התובע להוכיח שהפרת חובת הזהירות ע"י הנתבע גרמה לו נזק.
  • בית המשפט יכריע בשאלה, האם הנזק נגרם לתובע כתוצאה מרשלנות של הנתבע.

מטרת פיצוי הניזוק- המטרה המקובלת של פיצוי הניזוק בדיני הנזיקין, היא החזרת מצב הנפגע לקדמותו, כלומר מנסים להעמיד את הנפגע ככל האפשר במצב בו היה לפני האירוע המזכה אותו בפיצוי.

הרשלנות הרפואית, עלולה לגרום לנזקים שונים. נזק לגופו של אדם, וכן נזקים נוספים הנגרמים כתוצאה מכך, כגון נזקים כלכליים הנגרמים לנפגע הכוללים- הוצאות לצורך הטיפול הרפואי, העדר משכורת כאשר אינו מסוגל לעבוד, פגיעה במקור הכנסה ועוד.

  • נזק מוגדר בחוק - אבדן חיים, אבדן נכס ,נוחות רווחה גופנית או שם-טוב, או חיסור מהם, וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה.
  • נזק ממון - הפסד או הוצאה ממשיים הניתנים לשומה בכסף ואפשר למסור עליהם פרטים.


בית המשפט קבע כי למונח נזק שבחוק יש להעניק משמעות רחבה ביותר ולכלול בו כל הפסד מוחשי, בין פיזי ובין שאינו פיזי, ממוני ולא ממוני, לרבות שלילת נוחות גופנית, סבל נפשי ופחד, שאין להם ביטוי פיזי.


  • בהערכת הפיצויים , בית המשפט ייקח בחשבון את ראשי הנזק השונים-
דוגמה
פיצוי בגין אובדן כושר השתכרות, הוצאות על טיפול, כאב וסבל, קיצור תוחלת החיים

תבנית:מושג/סיום הקדמה

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

פקודת הנזיקין

הרחבות ופרסומים

מקורות

המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י


תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי