מ (החלפת קישורים שעברו ממשרד הכלכלה למשרד הרווחה)
מ (החלפת טקסט – "* [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/Pages/workrights.aspx ידיעון זכויות עובדים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים] * [http://www.yedid.org.il/includes/download_do.php?file_loc=2928 זכותון בנושא זכויות עובדים] של "ידיד - מרכזי זכויות בקהילה"" ב־"* [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/Pages/workrights.aspx ידיעון זכויות עובדים] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים")
שורה 36: שורה 36:
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/Pages/workrights.aspx ידיעון זכויות עובדים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]
+
* [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/Pages/workrights.aspx ידיעון זכויות עובדים] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
* [http://www.yedid.org.il/includes/download_do.php?file_loc=2928 זכותון בנושא זכויות עובדים] של "ידיד - מרכזי זכויות בקהילה"
 
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==

גרסה מ־15:39, 25 במרץ 2018

הקדמה:

כל מי שמעסיק עובד לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי חייב לנהל עבורו פנקס שעות עבודה ומנוחה
למידע נוסף ראו סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מעסיק חייב לנהל פנקס שעות עבודה ומנוחה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות