תבנית:מושג/תחילת טור ימני

כל מי שמעביד עובד לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי חייב לנהל עבורו פנקס שעות עבודה ומנוחה.

תבנית:מושג/סיום הקדמה הפרטים שירשמו בפנקס:

רישום שעות העבודה, שעות המנוחה השבועית והשעות הנוספות יערך בפנקס שעות העבודה באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה שבהן הועסק העובד בפועל.

  • במקרה שהרישום הנ"ל לא בוצע באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, יחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לשם כך.

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות


תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי