שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = מעסיקי עובדים זרים ולשכות לתיווך וטיפול בעובדים זרים רשאים לנכות משכר העובד הזר ניכויים המותרים על פי חוק בלבד
+
| מידע = מעסיקי עובדים זרים ולשכות לתיווך וטיפול בעובדים זרים רשאים לנכות משכר העובד הזר ניכויים המותרים על פי חוק בלבד, ולא יותר מ-25% משכרו
 
| פיצוי =  
 
| פיצוי =  
 
| חשוב = מעסיק או לשכה המנכים משכר העובד הזר ניכויים שאינם מורשים בחוק עוברים עבירה פלילית
 
| חשוב = מעסיק או לשכה המנכים משכר העובד הזר ניכויים שאינם מורשים בחוק עוברים עבירה פלילית
| ממשל = למידע נוסף ראו <!--[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/fees_update_foreign_workers_2017/he/fees_updates_foreign_workers_2017.pdf חוזר ראש מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים] --> [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/UniquePopulations/ForeignWorkers/Pages/Deductions.aspx באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]
+
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/UniquePopulations/ForeignWorkers/Pages/Deductions.aspx אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 19: שורה 19:
 
| [[העסקת עובדים זרים]]  
 
| [[העסקת עובדים זרים]]  
 
| [[ביטוח בריאות לעובדים זרים]]
 
| [[ביטוח בריאות לעובדים זרים]]
|[[חוזה עבודה לעובד זר]]
 
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
שורה 41: שורה 40:
 
*# [[ביטוח בריאות לעובדים זרים|ביטוח בריאות]] -
 
*# [[ביטוח בריאות לעובדים זרים|ביטוח בריאות]] -
 
*#*בהתאם ל[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P178_008.htm תקנות עובדים זרים (שיעור הניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי)] מעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות החודשית עבור פוליסת הביטוח:
 
*#*בהתאם ל[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P178_008.htm תקנות עובדים זרים (שיעור הניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי)] מעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות החודשית עבור פוליסת הביטוח:
*#**'''עבור עובד זר שאינו עובד סיעוד''' ניתן לנכות עד שליש מהסכום שהוציא המעסיק, או שהתחייב להוציא, בעד ביטוח רפואי, עד למקסימום של 123.61 ש"ח בחודש, נכון לינואר 2018 (123.24 ש"ח ב-2017).
+
*#**'''עבור עובד זר שאינו עובד בסיעוד''' ניתן לנכות עד שליש מהסכום שהוציא המעסיק, או שהתחייב להוציא, בעד ביטוח רפואי, עד למקסימום של 123.61 ש"ח בחודש, נכון לינואר 2018 (123.24 ש"ח ב-2017).
 
*#** '''לעובד זר המועסק בסיעוד''' ינוכה סכום שלא יעלה על מחצית הסכום שהוציא המעסיק או שהתחייב להוציא עבור ביטוח רפואי, ולא יותר מ-134.63 ש"ח לחודש, החל משנת 2018. <!--
 
*#** '''לעובד זר המועסק בסיעוד''' ינוכה סכום שלא יעלה על מחצית הסכום שהוציא המעסיק או שהתחייב להוציא עבור ביטוח רפואי, ולא יותר מ-134.63 ש"ח לחודש, החל משנת 2018. <!--
 
*# החזר הוצאות טיסה - אדם שאינו לשכה פרטית רשאי לגבות מעובד זר החזר בעד הוצאות הטיסה, אם יש בידו קבלות או מסמכים אשר מאמתים הוצאות אלה.-->
 
*# החזר הוצאות טיסה - אדם שאינו לשכה פרטית רשאי לגבות מעובד זר החזר בעד הוצאות הטיסה, אם יש בידו קבלות או מסמכים אשר מאמתים הוצאות אלה.-->
שורה 86: שורה 85:
 
{{הטמעת כותרת|זכויות עובדים זרים#גורמי ממשל}}
 
{{הטמעת כותרת|זכויות עובדים זרים#גורמי ממשל}}
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
{{הטמעת כותרת|זכויות עובדים זרים#חקיקה ונהלים}}
+
{{הטמעת כותרת|זכויות עובדים זרים#חקיקה ונהלים}}<!--
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P178_005.htm תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש"ס-2000].  
+
-->* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P178_005.htm תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש"ס-2000].  
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/fees_update_foreign_workers_2017/he/fees_updates_foreign_workers_2017.pdf חוזר ראש מינהל מס' 15/16] - עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי - לשנת 2017.
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/fees_update_foreign_workers_2018/he/foreignworkers_fees_230118.pdf חוזר ראש מינהל מס' 01/18] - עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי - לשנת 2018.
 
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/deposit_monies_for_infilitrators_procedure/he/9.0.0004.pdf נוהל רשות האוכלוסין וההגירה מס' 9.0.0004 מיום 25.04.20167] - נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים.
 
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/deposit_monies_for_infilitrators_procedure/he/9.0.0004.pdf נוהל רשות האוכלוסין וההגירה מס' 9.0.0004 מיום 25.04.20167] - נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* [http://www.reutheshel.org.il/מהן-ההוצאות-הכרוכות-בהעסקת-עובד-זר/  ההוצאות הכרוכות בהעסקת עובד זר] באתר רעות-משפחה מטפלת<!--
 
* [http://www.reutheshel.org.il/מהן-ההוצאות-הכרוכות-בהעסקת-עובד-זר/  ההוצאות הכרוכות בהעסקת עובד זר] באתר רעות-משפחה מטפלת<!--
-->{{הטמעת כותרת|זכויות עובדים זרים#הרחבות ופרסומים}}
+
-->{{הטמעת כותרת|עובדים זרים#הרחבות ופרסומים}}
 
+
== תודות ==
== מקורות ==
 
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומת [[עמותת משוב]].
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של [[אגף הרווחה - עיריית ירושלים]], בתרומת [[עמותת משוב]].
  

גרסה מ־21:50, 17 במאי 2018

הקדמה:

מעסיקי עובדים זרים ולשכות לתיווך וטיפול בעובדים זרים רשאים לנכות משכר העובד הזר ניכויים המותרים על פי חוק בלבד, ולא יותר מ-25% משכרו
מעסיק או לשכה המנכים משכר העובד הזר ניכויים שאינם מורשים בחוק עוברים עבירה פלילית
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד זר תשלומים המחויבים על פי חוק בלבד, וזאת בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו בכתב לניכויים אלה:

 • למעסיק מותר לנכות משכרו של העובד רק את הניכויים המפורטים בהמשך, ובכל מקרה לא יותר מ-25% משכרו החודשי של העובד.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות משכר העובד סכומים בגין אגרות ששילם לרשויות עבור אשרת עבודה לעובד הזר. אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.

מי זכאי?

ניכויים מותרים משכר העובד

ניכויים מותרים על-ידי לשכה לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים

 • לשכה לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים רשאית לגבות מעובד זר את הסכומים הבאים:
 • לשכה פרטית המטפלת בעובדים זרים בענף החקלאות רשאית לגבות או לקבל מהעובדים עם כניסתם לישראל תשלום שלא יעלה על 2,715.80 ש"ח (לפני מע"מ), נכון לשנת 2017. אין לגבות את התשלום מעובד שהובא לישראל מראש לתקופה הקצרה מ-12 חודשים רצופים ושהלשכה הפרטית אינה מחויבת כלפיו במתן שירותים לפי חוזה או כתב התחייבות.
 • לשכה פרטית המטפלת בעניינו של עובד זר בסיעוד רשאית לגבות מהעובד סכום שלא יעלה על 3,677.42 ש"ח, נכון לשנת 2017.
 • הזכות לגבות דמי תיווך כאמור חלה רק בתנאי שהלשכה בעלת רישיון להביא עובדים זרים, חתמה עם העובד על חוזה תיווך בכתב בו יפורטו תנאי התיווך כפי שהוסכמו בין הצדדים, ומסרה לעובד הזר עותק ממנו.
 • אם העובד שילם לפני כן תשלום ללשכה בחו"ל שטיפלה בו מול הלשכה הישראלית, או ללשכה אחרת בארץ, ינוכו הסכומים שכבר שילם מתוך הסכום המקסימלי שניתן לגבות ממנו.
 • הלשכה אינה רשאית לגבות דמי תיווך מעובד זר שכבר נמצא בישראל.

ניכוי פיקדון משכרו של עובד זר מסתנן

 • החל מיום 01.05.2017 חובה על מעסיק המעסיק עובד זר שהוא מסתנן להפקיד עבורו באופן מקוון ובחשבון בנק נפרד, פיקדון חודשי בסכום השווה ל- 36% משכרו של העובד.
 • המעסיק ישלם לפיקדון 16% משכר העובד, ו-20% ינוכה משכרו של העובד המסתנן.
 • לפרטים נוספים ראו הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים.

תהליך מימוש הזכות

 • לשכה פרטית רשאית לגבות מהעובד הזר תשלומים עבור שירותי התיווך במעמד חתימת הסכם העבודה עם העובד, בארץ מוצאו או בהגיעו ארצה.
 • מעסיק ינכה משכר העובד החודשי את הניכויים המותרים על פי חוק.
 • באחריות המעסיק להעביר את התשלומים שנוכו לרשויות הרלוונטיות (ביטוח לאומי, מס הכנסה, ביטוח בריאות), במועדים שנקבעו בחוק לגבי כל אחד מסוגי הניכויים.
 • מעסיק שניכה משכר העובד סכומים המיועדים לגופים אחרים (כגון דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה, דמי חבר לוועד עובדים, תרומות שהעובד הסכים לנכות משכרו וכו'), ולא העביר את הכספים לאותם גופים בתוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, עובר עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של שנתיים. למידע נוסף ראו העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים.
 • ניכוי תשלומים שאינם מותרים על פי חוק או ניכוי סכומים גבוהים מאלו שצויינו בערך זה, הם עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר של שנה או קנס כספי גבוה.
 • אם מעסיק או לשכה פרטית מנכים משכרו של העובד תשלומים שלא על פי חוק, יש להגיש תלונה כנגד המעסיק או הלשכה.

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובד

חשוב לדעת

 • העסקת עובד זר ללא חתימה על הסכם עבודה היא עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא מאסר וקנס של אלפי שקלים.
 • במקרה של הפרת זכויות העובד, ניתן להיעזר בארגוני סיוע לעובדים זרים.
 • יש ליידע את העובד בחוזה העבודה, טרם תחילת העבודה על הניכויים משכרו ולקבל את הסכמתו לכך.
 • במידה והמעסיק לא ניכה את הניכויים המותרים כאמור (עבור מגורים, הוצאות נלוות,ביטוח רפואי וכלכלה), לא ניתן לנכות סכומים אלא בדיעבד.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות