(ניכויים מותרים על-ידי לשכה לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים)
מ (החלפת טקסט – "([א-ת]),([א-ת])" ב־"$1, $2")
(14 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = מעסיקי עובדים זרים ולשכות לתיווך וטיפול בעובדים זרים רשאים לנכות משכר העובד הזר ניכויים המותרים על פי חוק בלבד, ולא יותר מ-25% משכרו
+
| מידע = מעסיקי עובדים זרים ולשכות לתיווך וטיפול בעובדים זרים רשאים לנכות משכר העובד הזר ניכויים המותרים על פי חוק בלבד
 
| פיצוי =  
 
| פיצוי =  
 
| חשוב = מעסיק או לשכה המנכים משכר העובד הזר ניכויים שאינם מורשים בחוק עוברים עבירה פלילית
 
| חשוב = מעסיק או לשכה המנכים משכר העובד הזר ניכויים שאינם מורשים בחוק עוברים עבירה פלילית
שורה 23: שורה 23:
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד זר תשלומים המחויבים על פי חוק בלבד, וזאת '''בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו בכתב לניכויים אלה''':
 
מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד זר תשלומים המחויבים על פי חוק בלבד, וזאת '''בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו בכתב לניכויים אלה''':
* למעסיק מותר לנכות משכרו של העובד רק את [[#ניכויים מותרים משכר העובד|הניכויים המפורטים בהמשך]], ובכל מקרה '''לא יותר מ-25% משכרו החודשי''' של העובד.
+
* למעסיק מותר לנכות משכרו של העובד  את ניכויי החובה וניכויי הרשות  [[#ניכויים מותרים משכר העובד| המפורטים בהמשך]].
 
* המעסיק '''אינו רשאי''' לנכות משכר העובד סכומים בגין אגרות ששילם לרשויות עבור אשרת עבודה לעובד הזר. אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.
 
* המעסיק '''אינו רשאי''' לנכות משכר העובד סכומים בגין אגרות ששילם לרשויות עבור אשרת עבודה לעובד הזר. אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.
  
שורה 30: שורה 30:
 
* [[העסקת עובדים זרים|מעסיקי עובדים זרים]]
 
* [[העסקת עובדים זרים|מעסיקי עובדים זרים]]
  
== ניכויים מותרים משכר העובד == <!--יש הפניה מפסקת הפתיחה-->
+
==ניכויי חובה==
* הניכויים המירביים המותרים על פי חוק הם:
+
*על המעסיק חלה חובה לנכות משכרו של עובד בישראל, סכום מס ההכנסה שהעובד חייב בתשלומו וכן המעסיק רשאי לנכות סכום השווה לחלקו של העובד בדמי הביטוח המשולמים למוסד לביטוח לאומי. תשלומים אלה יש לנכות במקור, לפני תשלום השכר לעובד. כללים אלה חלים גם לגבי העסקת עובד זר. להלן ניכויי החובה המותרים על פי החוק:
*# [[ביטוח פנסיוני לעובד זר|חלקו של העובד בביטוח פנסיוני]] - מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד את חלקו של העובד ב[[ביטוח פנסיוני לעובד זר|ביטוח הפנסיוני]] (6% מהשכר החל מינואר 2017), '''בתנאי שהסכומים מועברים לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים'''. (אם המעסיק מפקיד את הכספים לפיקדון או תוכנית חיסכון שאינה קופת גמל, אסור לו לנכות את חלקו של העובד מתוך השכר ועליו להעביר לתוכנית החיסכון או הפיקדון אך ורק את חלקו של המעסיק ואת רכיב הפיצויים).
 
 
*# [[מס הכנסה]] - ישולם על סמך גובה שכרו של העובד, מינו והתחום שבו הוא מועסק, ככל שהם רלוונטיים לקביעת גובה המס ותוך התחשבות בזיכויים שלהם זכאי העובד (כגון [[נקודות זיכוי ממס הכנסה לעובד זר]] ו[[זיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני]]).  
 
*# [[מס הכנסה]] - ישולם על סמך גובה שכרו של העובד, מינו והתחום שבו הוא מועסק, ככל שהם רלוונטיים לקביעת גובה המס ותוך התחשבות בזיכויים שלהם זכאי העובד (כגון [[נקודות זיכוי ממס הכנסה לעובד זר]] ו[[זיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני]]).  
 
*# ביטוח לאומי -
 
*# ביטוח לאומי -
שורה 38: שורה 37:
 
*#* סכום זה יועבר לביטוח הלאומי.
 
*#* סכום זה יועבר לביטוח הלאומי.
 
*#* עם זאת, מעסיק של עובד זר [[העסקת עובד זר בסיעוד|בסיעוד]] או במשק הבית '''אינו''' רשאי לנכות משכרו של העובד סכומים כלשהם עבור דמי ביטוח לאומי.
 
*#* עם זאת, מעסיק של עובד זר [[העסקת עובד זר בסיעוד|בסיעוד]] או במשק הבית '''אינו''' רשאי לנכות משכרו של העובד סכומים כלשהם עבור דמי ביטוח לאומי.
 +
*# [[ביטוח פנסיוני לעובד זר|חלקו של העובד בביטוח פנסיוני]] - מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד את חלקו של העובד ב[[ביטוח פנסיוני לעובד זר|ביטוח הפנסיוני]] (6% מהשכר החל מינואר 2017), '''בתנאי שהסכומים מועברים לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים'''. (אם המעסיק מפקיד את הכספים לפיקדון או תוכנית חיסכון שאינה קופת גמל, אסור לו לנכות את חלקו של העובד מתוך השכר ועליו להעביר לתוכנית החיסכון או הפיקדון אך ורק את חלקו של המעסיק ואת רכיב הפיצויים).
 +
 +
== ניכויים מותרים משכר העובד == <!--יש הפניה מפסקת הפתיחה-->
 +
* המעסיק רשאי לנכות משכר העובד הזר, דמי חבר לארגון עובדים שהעובד חבר בו וכן סכום כולל שלא יעלה, בחודש אחד, על 25% משכרו של העובד עבור אלה:
 
*# [[ביטוח בריאות לעובדים זרים|ביטוח בריאות]] -
 
*# [[ביטוח בריאות לעובדים זרים|ביטוח בריאות]] -
 
*#*בהתאם ל[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P178_008.htm תקנות עובדים זרים (שיעור הניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי)] מעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות החודשית עבור פוליסת הביטוח:
 
*#*בהתאם ל[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P178_008.htm תקנות עובדים זרים (שיעור הניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי)] מעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות החודשית עבור פוליסת הביטוח:
*#**'''עבור עובד זר שאינו עובד בסיעוד''' ניתן לנכות עד שליש מהסכום שהוציא המעסיק, או שהתחייב להוציא, בעד ביטוח רפואי, עד למקסימום של 123.61 ש"ח בחודש, נכון לינואר 2018 (123.24 ש"ח ב-2017).
+
*#**'''עבור עובד זר שאינו עובד בסיעוד''' ניתן לנכות עד שליש מהסכום שהוציא המעסיק, או שהתחייב להוציא, בעד ביטוח רפואי, עד למקסימום של   125.09  ש"ח בחודש, נכון לינואר 2019 (123.61 ש"ח ב-2018).
*#** '''לעובד זר המועסק בסיעוד''' ינוכה סכום שלא יעלה על מחצית הסכום שהוציא המעסיק או שהתחייב להוציא עבור ביטוח רפואי, ולא יותר מ-134.63 ש"ח לחודש, החל משנת 2018. <!--
+
*#** '''לעובד זר המועסק בסיעוד''' ינוכה סכום שלא יעלה על מחצית הסכום שהוציא המעסיק או שהתחייב להוציא עבור ביטוח רפואי, ולא יותר מ-   136.24 ש"ח  לחודש, הנכון לינואר 2019 (134.63 ש"ח ב-2018). <!--
 
*# החזר הוצאות טיסה - אדם שאינו לשכה פרטית רשאי לגבות מעובד זר החזר בעד הוצאות הטיסה, אם יש בידו קבלות או מסמכים אשר מאמתים הוצאות אלה.-->
 
*# החזר הוצאות טיסה - אדם שאינו לשכה פרטית רשאי לגבות מעובד זר החזר בעד הוצאות הטיסה, אם יש בידו קבלות או מסמכים אשר מאמתים הוצאות אלה.-->
 
*# [[ניכוי הוצאות מגורים לעובד זר|השתתפות העובד במגורים]] -
 
*# [[ניכוי הוצאות מגורים לעובד זר|השתתפות העובד במגורים]] -
 
*#* בהתאם ל[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P178_005.htm תקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים)], המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד הזר החזר הוצאות עבור מגורים ועבור ההוצאות הנלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים  וארנונה).
 
*#* בהתאם ל[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P178_005.htm תקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים)], המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד הזר החזר הוצאות עבור מגורים ועבור ההוצאות הנלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים  וארנונה).
 
*#* לפרטים על הסכום המירבי שניתן לגבות במקרים השונים, ראו [[ניכוי הוצאות מגורים לעובד זר]].
 
*#* לפרטים על הסכום המירבי שניתן לגבות במקרים השונים, ראו [[ניכוי הוצאות מגורים לעובד זר]].
 +
*#מקדמה - החזר מקדמה על חשבון שכר העבודה, שנתנה לעובד. בתנאי שסכום המקדמות לא עולה על שכר העובד עבור שלושה חודשי עבודה.
 +
*#חוב - החזר חוב שהעובד חב למעסיק, לפי התחייבות בכתב, כגון: החזר הלוואה. זאת בתנאי שהניכוי מהשכר לא יעלה על רבע מהשכר.
 +
*#סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק.
 +
*#תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו.
  
 
=== ניכויים מותרים על-ידי לשכה לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים ===
 
=== ניכויים מותרים על-ידי לשכה לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים ===
שורה 51: שורה 58:
  
 
===ניכוי פיקדון משכרו של  עובד זר מסתנן ===
 
===ניכוי פיקדון משכרו של  עובד זר מסתנן ===
* החל מיום 01.05.2017 חובה על מעסיק המעסיק עובד זר שהוא מסתנן להפקיד עבורו באופן מקוון ובחשבון בנק נפרד, פיקדון חודשי בסכום השווה ל- 36% משכרו של העובד.
+
* החל מיום 01.05.2017 חובה על מעסיק המעסיק עובד זר שהוא מסתנן להפקיד עבורו באופן מקוון ובחשבון בנק נפרד, פיקדון חודשי בסכום השווה ל-36% משכרו של העובד.
 
*המעסיק ישלם לפיקדון 16% משכר העובד, ו-20% ינוכה משכרו של העובד המסתנן.
 
*המעסיק ישלם לפיקדון 16% משכר העובד, ו-20% ינוכה משכרו של העובד המסתנן.
 
* לפרטים נוספים ראו [[הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים]].
 
* לפרטים נוספים ראו [[הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים]].
שורה 69: שורה 76:
 
* במקרה של הפרת זכויות העובד, ניתן להיעזר בארגוני סיוע לעובדים זרים.  
 
* במקרה של הפרת זכויות העובד, ניתן להיעזר בארגוני סיוע לעובדים זרים.  
 
* יש ליידע את העובד בחוזה העבודה, טרם תחילת העבודה על הניכויים משכרו ולקבל את הסכמתו לכך.
 
* יש ליידע את העובד בחוזה העבודה, טרם תחילת העבודה על הניכויים משכרו ולקבל את הסכמתו לכך.
*במקרה שהמעסיק לא ניכה את הניכויים המותרים כאמור (עבור מגורים, הוצאות נלוות,ביטוח  רפואי וכלכלה), לא ניתן לנכות סכומים אלא בדיעבד.
+
*במקרה שהמעסיק לא ניכה את הניכויים המותרים כאמור (עבור מגורים, הוצאות נלוות, ביטוח  רפואי וכלכלה), לא ניתן לנכות סכומים אלא בדיעבד.
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
 
-->
 
-->
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
שורה 83: שורה 92:
 
-->* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P178_005.htm תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש"ס-2000].  
 
-->* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P178_005.htm תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש"ס-2000].  
 
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/fees_update_foreign_workers_2018/he/foreignworkers_fees_230118.pdf חוזר ראש מינהל מס' 01/18] - עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי - לשנת 2018.
 
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/fees_update_foreign_workers_2018/he/foreignworkers_fees_230118.pdf חוזר ראש מינהל מס' 01/18] - עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי - לשנת 2018.
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/deposit_monies_for_infilitrators_procedure/he/9.0.0004.pdf נוהל רשות האוכלוסין וההגירה מס' 9.0.0004 מיום 25.04.20167] - נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים.
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/deposit_monies_for_infilitrators_procedure/he/9.0.0004_031218.pdf נוהל רשות האוכלוסין וההגירה מס' 9.0.0004 מיום 03.12.2018] - נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
שורה 101: שורה 110:
  
 
[[ar:الخصومات المسموح فيها من أجر العامل الأجنبيّ]]
 
[[ar:الخصومات المسموح فيها من أجر العامل الأجنبيّ]]
 +
[[en:Permitted Deductions from a Foreign Worker's Salary]]

גרסה מ־13:26, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

מעסיקי עובדים זרים ולשכות לתיווך וטיפול בעובדים זרים רשאים לנכות משכר העובד הזר ניכויים המותרים על פי חוק בלבד
מעסיק או לשכה המנכים משכר העובד הזר ניכויים שאינם מורשים בחוק עוברים עבירה פלילית


מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד זר תשלומים המחויבים על פי חוק בלבד, וזאת בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו בכתב לניכויים אלה:

 • למעסיק מותר לנכות משכרו של העובד את ניכויי החובה וניכויי הרשות המפורטים בהמשך.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות משכר העובד סכומים בגין אגרות ששילם לרשויות עבור אשרת עבודה לעובד הזר. אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.

מי זכאי?

ניכויי חובה

 • על המעסיק חלה חובה לנכות משכרו של עובד בישראל, סכום מס ההכנסה שהעובד חייב בתשלומו וכן המעסיק רשאי לנכות סכום השווה לחלקו של העובד בדמי הביטוח המשולמים למוסד לביטוח לאומי. תשלומים אלה יש לנכות במקור, לפני תשלום השכר לעובד. כללים אלה חלים גם לגבי העסקת עובד זר. להלן ניכויי החובה המותרים על פי החוק:
  1. מס הכנסה - ישולם על סמך גובה שכרו של העובד, מינו והתחום שבו הוא מועסק, ככל שהם רלוונטיים לקביעת גובה המס ותוך התחשבות בזיכויים שלהם זכאי העובד (כגון נקודות זיכוי ממס הכנסה לעובד זר וזיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני).
  2. ביטוח לאומי -
   • מעסיק רשאי לנכות משכר העובד את חלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי. למידע על גובה הסכומים שמותר לנכות ראו דמי ביטוח לאומי לעובד זר.
   • סכום זה יועבר לביטוח הלאומי.
   • עם זאת, מעסיק של עובד זר בסיעוד או במשק הבית אינו רשאי לנכות משכרו של העובד סכומים כלשהם עבור דמי ביטוח לאומי.
  3. חלקו של העובד בביטוח פנסיוני - מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני (6% מהשכר החל מינואר 2017), בתנאי שהסכומים מועברים לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. (אם המעסיק מפקיד את הכספים לפיקדון או תוכנית חיסכון שאינה קופת גמל, אסור לו לנכות את חלקו של העובד מתוך השכר ועליו להעביר לתוכנית החיסכון או הפיקדון אך ורק את חלקו של המעסיק ואת רכיב הפיצויים).

ניכויים מותרים משכר העובד

 • המעסיק רשאי לנכות משכר העובד הזר, דמי חבר לארגון עובדים שהעובד חבר בו וכן סכום כולל שלא יעלה, בחודש אחד, על 25% משכרו של העובד עבור אלה:
  1. ביטוח בריאות -
   • בהתאם לתקנות עובדים זרים (שיעור הניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי) מעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות החודשית עבור פוליסת הביטוח:
    • עבור עובד זר שאינו עובד בסיעוד ניתן לנכות עד שליש מהסכום שהוציא המעסיק, או שהתחייב להוציא, בעד ביטוח רפואי, עד למקסימום של 125.09 ש"ח בחודש, נכון לינואר 2019 (123.61 ש"ח ב-2018).
    • לעובד זר המועסק בסיעוד ינוכה סכום שלא יעלה על מחצית הסכום שהוציא המעסיק או שהתחייב להוציא עבור ביטוח רפואי, ולא יותר מ- 136.24 ש"ח לחודש, הנכון לינואר 2019 (134.63 ש"ח ב-2018).
  2. השתתפות העובד במגורים -
  3. מקדמה - החזר מקדמה על חשבון שכר העבודה, שנתנה לעובד. בתנאי שסכום המקדמות לא עולה על שכר העובד עבור שלושה חודשי עבודה.
  4. חוב - החזר חוב שהעובד חב למעסיק, לפי התחייבות בכתב, כגון: החזר הלוואה. זאת בתנאי שהניכוי מהשכר לא יעלה על רבע מהשכר.
  5. סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק.
  6. תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו.

ניכויים מותרים על-ידי לשכה לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים

עובד זר שאינו עובד בחקלאות

עובד זר שעובד בחקלאות

 • לשכה פרטית המטפלת בעובדים זרים בענף החקלאות רשאית לגבות או לקבל מהעובדים עם כניסתם לישראל תשלום שלא יעלה על 2,764.90 ש"ח (לפני מע"מ), נכון לינואר 2020 ( 2,756.54 ש"ח ב-2019).
 • אין לגבות את התשלום מעובד שהובא לישראל מראש לתקופה הקצרה מ-12 חודשים רצופים ושהלשכה הפרטית אינה מחויבת כלפיו במתן שירותים לפי חוזה או כתב התחייבות.
 • אם נודע ללשכה על עזיבתו של העובד הזר את ישראל לצמיתות, היא חייבת בתוך 30 ימים מהיום שנודע לה על כך להחזיר לעובד את הסכומים הבאים:
  • 60% מהסכום שגבתה - אם העובד הזר עוזב בטרם חלפו 18 חודשים ממועד כניסתו לישראל.
  • 33% מהסכום שגבתה - אם העובד הזר עוזב אחרי שחלפו 18 חודשים ובטרם חלפו 36 חודשים ממועד כניסתו לישראל.

תנאים לגביית תשלומים מהעובד

 • לשכה בעלת רישיון להביא עובדים זרים תהיה רשאית לגבות את התשלום בתנאי שחתמה עם העובד על חוזה תיווך בכתב המפרט את תנאי התיווך כפי שהוסכמו בין הצדדים, ומסרה לעובד הזר עותק ממנו.
 • אם העובד שילם לפני כן תשלום ללשכה בחו"ל שטיפלה בו מול הלשכה הישראלית, או ללשכה אחרת בארץ, ינוכו הסכומים שכבר שילם מתוך הסכום המקסימלי שניתן לגבות ממנו.
 • הלשכה אינה רשאית לגבות דמי תיווך מעובד זר שכבר נמצא בישראל.
 • בנוסף, הלשכה רשאית לגבות מהעובד הזר החזר על הוצאות הטיסה שבה הגיע לישראל, בתנאי שיש לה קבלות או מסמכים המאמתים הוצאות אלה.
 • לשכה פרטית שגבתה או קיבלה תשלומים מעובד זר, תחזיר לעובד הזר את כל התשלומים שקיבלה או גבתה ממנו, אם התקיים אחד מאלה:
  • העובד הזר לא הגיע לישראל בתוך זמן סביר ממועד התשלום.
  • העובד הזר הגיע לישראל, אך בתקופה של שנה מיום הגעתו לא קיבל שכר או שהשכר שקיבל היה נמוך מסכום השווה ל-12 פעמים שכר המינימום החודשי.


ניכוי פיקדון משכרו של עובד זר מסתנן

 • החל מיום 01.05.2017 חובה על מעסיק המעסיק עובד זר שהוא מסתנן להפקיד עבורו באופן מקוון ובחשבון בנק נפרד, פיקדון חודשי בסכום השווה ל-36% משכרו של העובד.
 • המעסיק ישלם לפיקדון 16% משכר העובד, ו-20% ינוכה משכרו של העובד המסתנן.
 • לפרטים נוספים ראו הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים.

תהליך מימוש הזכות

 • לשכה פרטית רשאית לגבות מהעובד הזר תשלומים עבור שירותי התיווך במעמד חתימת הסכם העבודה עם העובד, בארץ מוצאו או בהגיעו ארצה.
 • מעסיק ינכה משכר העובד החודשי את הניכויים המותרים על פי חוק.
 • באחריות המעסיק להעביר את התשלומים שנוכו לרשויות הרלוונטיות (ביטוח לאומי, מס הכנסה, ביטוח בריאות), במועדים שנקבעו בחוק לגבי כל אחד מסוגי הניכויים.
 • מעסיק שניכה משכר העובד סכומים המיועדים לגופים אחרים (כגון דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה, דמי חבר לוועד עובדים, תרומות שהעובד הסכים לנכות משכרו וכו'), ולא העביר את הכספים לאותם גופים בתוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, עובר עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של שנתיים. למידע נוסף ראו העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים.
 • ניכוי תשלומים שאינם מותרים על פי חוק או ניכוי סכומים גבוהים מאלו שצויינו בערך זה, הם עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר של שנה או קנס כספי גבוה.
 • אם מעסיק או לשכה פרטית מנכים משכרו של העובד תשלומים שלא על פי חוק, יש להגיש תלונה כנגד המעסיק או הלשכה.

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובד

חשוב לדעת

 • העסקת עובד זר ללא חתימה על הסכם עבודה היא עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא מאסר וקנס של אלפי שקלים.
 • במקרה של הפרת זכויות העובד, ניתן להיעזר בארגוני סיוע לעובדים זרים.
 • יש ליידע את העובד בחוזה העבודה, טרם תחילת העבודה על הניכויים משכרו ולקבל את הסכמתו לכך.
 • במקרה שהמעסיק לא ניכה את הניכויים המותרים כאמור (עבור מגורים, הוצאות נלוות, ביטוח רפואי וכלכלה), לא ניתן לנכות סכומים אלא בדיעבד.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות