שורה 39: שורה 39:
 
* עוד דוגמה
 
* עוד דוגמה
 
* עוד דוגמה...
 
* עוד דוגמה...
* לרשימה המלעאה של המקרים שבהם חובה על שוכר שירותיו של עובד עצמאי לנכות דמי ביטוח לאומי מן התמורה המושלמת לעובד ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm#med0 בתוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)]
+
* '''לרשימה המלאה של המקרים שבהם חובה על שוכר שירותיו של עובד עצמאי לנכות דמי ביטוח לאומי מן התמורה המושלמת לעובד ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm#med0 בתוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)]'''.}}
 +
 
 +
 
 +
 
 
<!--
 
<!--
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
שורה 54: שורה 57:
 
{{הערת עריכה | שרון, האם לציין את כל האפשרויות בטבלה כמו שמופיע למעלה, או די ב 2-3 דוגמאות והפניה לתוספת הראשונה של הצו? | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 18:53, 17 בדצמבר 2018 (IST) }}
 
{{הערת עריכה | שרון, האם לציין את כל האפשרויות בטבלה כמו שמופיע למעלה, או די ב 2-3 דוגמאות והפניה לתוספת הראשונה של הצו? | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 18:53, 17 בדצמבר 2018 (IST) }}
 
{{הערת עריכה|הערה=מה דעתך על הפורמט הנ"ל?|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 10:13, 18 בדצמבר 2018 (IST)}}
 
{{הערת עריכה|הערה=מה דעתך על הפורמט הנ"ל?|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 10:13, 18 בדצמבר 2018 (IST)}}
 +
 
== שלבי ההליך ==
 
== שלבי ההליך ==
 
* תשלום [[דמי ביטוח לאומי]] עבור  עובדים עצמאים אלה, העובדים בסוגי עבודות ותנאים המציינים למעלה, מבוצע על ידי  מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בצו),  שמעביר את התשלום ישירות למוסד לביטוח לאומי. למידע על אופן העברת התשלום ראו [[דיווח ותשלום לביטוח לאומי על-ידי המעסיק עבור שכירים ומקבלי פנסיה]].
 
* תשלום [[דמי ביטוח לאומי]] עבור  עובדים עצמאים אלה, העובדים בסוגי עבודות ותנאים המציינים למעלה, מבוצע על ידי  מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בצו),  שמעביר את התשלום ישירות למוסד לביטוח לאומי. למידע על אופן העברת התשלום ראו [[דיווח ותשלום לביטוח לאומי על-ידי המעסיק עבור שכירים ומקבלי פנסיה]].

גרסה מ־11:14, 18 בדצמבר 2018

הקדמה:

בסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי
במקרים אלה, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי ( או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות מתוך התמורה שהוא משלם לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר
את הסכומים שניכה מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי ( או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) מתוך שכרו של העובד העצמאי, עליו להעביר אל המוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש
בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי ( או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד)


צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 קובע שבסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי.

 • במקרים אלה, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי ( או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות מתוך התמורה המשולמת לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר.
 • מי שניכה משכר העובד העצמאי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.
 • בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי ( או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם), לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

דוגמה
 • שחקן שהסכם העבודה עמו נערך מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או לסדרה של 5 הופעות - ומולו התאטרון או המפיק שמשלם את שכרו
 • עובד ניקיון - ומולו מי ששכר את שירותי הניקיון שלו
 • מרצה, מורה או מדריך שנערך עמו הסכם עבודה מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או למתן סדרה של 7 הופעות או הרצאות או שיעורים - ומולו המוסד או הגוף ששכר את שירותיו ושחייב לשלם את שכרו על פי ההסכם ביניהם.
 • עוד דוגמה
 • עוד דוגמה...
 • לרשימה המלאה של המקרים שבהם חובה על שוכר שירותיו של עובד עצמאי לנכות דמי ביטוח לאומי מן התמורה המושלמת לעובד ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק ראו בתוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים).

שלבי ההליך

 • תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים עצמאים אלה, העובדים בסוגי עבודות ותנאים המציינים למעלה, מבוצע על ידי מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בצו), שמעביר את התשלום ישירות למוסד לביטוח לאומי. למידע על אופן העברת התשלום ראו דיווח ותשלום לביטוח לאומי על-ידי המעסיק עבור שכירים ומקבלי פנסיה.
 • חלק מהסכום, שאותו מעביר מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בצו) מנוכה מהתמורה המשולמת לעובד העצמאי , והחלק האחר משולם על על ידי מזמין השירות. למידע על

שיעור דמי הביטוח שיש לשלם במקרה כזה ראו דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים