(אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים)
שורה 27: שורה 27:
 
* מי שניכה משכר העובד העצמאי [[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]], חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.
 
* מי שניכה משכר העובד העצמאי [[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]], חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.
 
* בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם), לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד).
 
* בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם), לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד).
*  '''עובדים עצמאיים  אלה ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי בלבד.'''  לעניין תשלום מס הכנסה וזכויות אחרות הנובעות ביחסי העבודה, ייחשבו עובדים אלה כעובדים עצמאיים, אלא אם  בית הדין יקבע שבין הצדדים  קיימים יחסי עובד -מעסיק, בהתאם [[קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד| למבחנים שנקבעו בפסיקה]].
+
{{טיפ|
 +
*  '''עובדים עצמאיים  אלה ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי בלבד.'''   
 +
* לעניין זכויות אחרות הנובעות מיחסי העבודה, ייחשבו עובדים אלה כעובדים עצמאיים (כלומר: מי ששכר את שירותיהם לא צריך לנכות מס הכנסה או לשלם להם [[דמי הבראה]] או זכויות סוציאליות אחרות), אלא אם  בית הדין יקבע שבין הצדדים  קיימים יחסי עובד -מעסיק, בהתאם [[קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד| למבחנים שנקבעו בפסיקה]].}}
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* הצו המגדיר עובד עצמאי כעובד שכיר לעניין תשלום ביטוח לאומי חל על:
+
* עובדים עצמאים שעובדים בסוגי העבודות ובתנאים המצוינים [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm#med0 בתוספת הראשונה של הצו].
** עובדים עצמאים שעובדים בסוגי העבודות ובתנאים המצוינים [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm#med0 בתוספת הראשונה של הצו].
+
* על  מי שנחשב כמעסיק של אותם עובדים על פי  [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm#med0 התוספת הראשונה של הצו].
** על  מי שנחשב כמעסיק של אותם עובדים על פי  [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm#med0 התוספת הראשונה של הצו].
 
  
 
{{דוגמה|1='''עובדים  שייחשבו כעובדים  שכירים לצורך התשלומים לביטוח הלאומי'''
 
{{דוגמה|1='''עובדים  שייחשבו כעובדים  שכירים לצורך התשלומים לביטוח הלאומי'''

גרסה מ־01:50, 19 בדצמבר 2018

הקדמה:

בסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי
במקרים אלה, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות מתוך התמורה שהוא משלם לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר
את הסכומים שניכה מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) מתוך שכרו של העובד העצמאי, עליו להעביר אל המוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש
בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד)


הערת עריכה
המילה "כאילו" בשם של הערך קצת צורמת. לא מצליח למצוא שם ממש נוח, אבל אולי "ניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי על ידי מזמין השירות או על ידי מי שמשלם את שכרו"?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:26, 18 בדצמבר 2018 (IST)

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 קובע שבסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי.

  • במקרים אלה, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות מתוך התמורה המשולמת לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר.
  • מי שניכה משכר העובד העצמאי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.
  • בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם), לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד).
טיפ
  • עובדים עצמאיים אלה ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי בלבד.
  • לעניין זכויות אחרות הנובעות מיחסי העבודה, ייחשבו עובדים אלה כעובדים עצמאיים (כלומר: מי ששכר את שירותיהם לא צריך לנכות מס הכנסה או לשלם להם דמי הבראה או זכויות סוציאליות אחרות), אלא אם בית הדין יקבע שבין הצדדים קיימים יחסי עובד -מעסיק, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

דוגמה
עובדים שייחשבו כעובדים שכירים לצורך התשלומים לביטוח הלאומי
  • שחקן - שהסכם העבודה עמו נערך מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או לסדרה של 5 הופעות. התאטרון או המפיק שמשלם את שכרו חייב לנכות מהתמורה המשולמת לשחקן דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק .
  • עובד ניקיון - שאינו מעסיק עובדים בתנאי שתחום העבודה וזמני ביצועה נקבעו מראש. מי ששכר את שירותי הניקיון חייב לנכות מהתמורה המשולמת לעובד דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
  • מרצה, מורה או מדריך - שנערך עמו הסכם עבודה מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או למתן סדרה של 7 הופעות או הרצאות או שיעורים . המוסד או הגוף ששכר את שירותיו ושחייב לשלם את שכרו על פי ההסכם ביניהם , חייב לנכות מהתמורה המשולמת למרצה, המורה או המדריך דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
  • ספורטאי - העוסק בפעילות ספורטיבית במסגרת אגודת ספורט בתנאי שנערך עמו הסכם העסקה מראש ובכתב. האגודה או הגוף החייב בתשלום שכרו של הספורטאי חייב לנכות מהתמורה המשולמת לספורטאי דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסי .
  • לרשימה המלאה של המקרים שבהם חובה על מי שוכר שירותיו של עובד עצמאי, לנכות דמי ביטוח לאומי מן התמורה המשולמת לעובד ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק, ראו התוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים).

שלבי ההליך

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים