מ (החלפת טקסט – " ," ב־",")
תגית: שינוי מהותי
(10 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
+
{{עצם העניין}}
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע= בסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, [[עובדים עצמאים]] ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי
 
| מידע= בסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, [[עובדים עצמאים]] ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי
 
|מידע2= במקרים אלה, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות מתוך התמורה שהוא משלם לעובד העצמאי  [[דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר|דמי ביטוח לאומי ]] כאילו היה עובד שכיר
 
|מידע2= במקרים אלה, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות מתוך התמורה שהוא משלם לעובד העצמאי  [[דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר|דמי ביטוח לאומי ]] כאילו היה עובד שכיר
| חשוב=  מי שניכה משכר העובד העצמאי [[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]], חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש
+
| חשוב=  עובדים אלה עשויים להיות זכאים ל[[דמי אבטלה]] אם תופסק עבודתם, בדומה לזכאות של עובדים שכירים
 
| פיצוי =  בנוסף, חלה חובה על  מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד)
 
| פיצוי =  בנוסף, חלה חובה על  מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד)
 
| ממשל = למידע נוסף  ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972]
 
| ממשל = למידע נוסף  ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972]
שורה 23: שורה 23:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972] קובע שבסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, [[עובדים עצמאים]] ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי.
+
[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972] קובע שבסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, [[עובדים עצמאים]] ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי.
*במקרים אלה, חלה חובה על  מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות מתוך התמורה המשולמת לעובד העצמאי [[דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר|דמי ביטוח לאומי]] כאילו היה עובד שכיר.
+
*במקרים אלה, חלה חובה על  מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות מתוך התמורה המשולמת לעובד העצמאי [[דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר|דמי ביטוח לאומי]] כאילו היה עובד שכיר.
 
* מי שניכה משכר העובד העצמאי [[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]], חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.
 
* מי שניכה משכר העובד העצמאי [[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]], חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.
 
* בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם), לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד).
 
* בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם), לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד).
 
{{טיפ|
 
{{טיפ|
*  '''עובדים עצמאים אלה ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי בלבד.'''   
+
*  '''עובדים עצמאים אלה ייחשבו כעובדים שכירים לענייני הביטוח הלאומי בלבד.'''   
* לעניין זכויות אחרות הנובעות מיחסי העבודה, ייחשבו עובדים אלה כעובדים עצמאים (כלומר: מי ששכר את שירותיהם לא צריך לנכות מס הכנסה או לשלם להם [[דמי הבראה]] או זכויות סוציאליות אחרות), אלא אם  בית הדין יקבע שבין הצדדים  קיימים יחסי עובד-מעסיק, בהתאם [[קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד| למבחנים שנקבעו בפסיקה]].}}
+
* לעניין זכויות אחרות הנובעות מיחסי העבודה, ייחשבו עובדים אלה כעובדים עצמאים (כלומר: מי ששכר את שירותיהם לא צריך לנכות מס הכנסה או לשלם להם [[דמי הבראה]] או זכויות סוציאליות אחרות), אלא אם  בית הדין יקבע שבין הצדדים  קיימים יחסי עובד-מעסיק, בהתאם [[קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד|למבחנים שנקבעו בפסיקה]].}}
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
שורה 36: שורה 36:
  
 
{{דוגמה|1='''עובדים  שייחשבו כעובדים  שכירים לצורך התשלומים לביטוח הלאומי'''
 
{{דוגמה|1='''עובדים  שייחשבו כעובדים  שכירים לצורך התשלומים לביטוח הלאומי'''
* '''שחקן''' - שהסכם העבודה עמו נערך  מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או לסדרה של 5 הופעות.  התאטרון או המפיק שמשלם את שכרו חייב לנכות מהתמורה המשולמת לשחקן דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
+
* '''שחקן''' שהסכם העבודה עמו נערך  מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או לסדרה של 5 הופעות.  התאטרון או המפיק שמשלם את שכרו חייב לנכות מהתמורה המשולמת לשחקן דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
* '''עובד ניקיון''' - שאינו מעסיק עובדים בתנאי  שתחום העבודה וזמני ביצועה  נקבעו מראש.  מי ששכר את שירותי הניקיון  חייב לנכות מהתמורה המשולמת לעובד דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
+
* '''עובד ניקיון''' שאינו מעסיק עובדים בתנאי  שתחום העבודה וזמני ביצועה  נקבעו מראש.  מי ששכר את שירותי הניקיון  חייב לנכות מהתמורה המשולמת לעובד דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
* '''מרצה, מורה או מדריך''' - שנערך עמו הסכם עבודה מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או למתן סדרה של 7 הופעות או הרצאות או שיעורים. המוסד או הגוף ששכר את שירותיו, ומחויב לשלם את שכרו על פי ההסכם ביניהם, חייב לנכות מהתמורה המשולמת לעובד דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
+
* '''מרצה, מורה או מדריך''' שנערך עמו הסכם עבודה מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או למתן סדרה של 7 הופעות או הרצאות או שיעורים. המוסד או הגוף ששכר את שירותיו ומחויב לשלם את שכרו על פי ההסכם ביניהם, חייב לנכות מהתמורה המשולמת לעובד דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
* '''ספורטאי''' - העוסק בפעילות  ספורטיבית במסגרת אגודת ספורט בתנאי  שנערך עמו הסכם העסקה מראש ובכתב.  האגודה או הגוף החייב בתשלום  שכרו של הספורטאי  חייב לנכות מהתמורה המשולמת לספורטאי דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
+
* '''ספורטאי''' העוסק בפעילות  ספורטיבית במסגרת אגודת ספורט, בתנאי  שנערך עמו הסכם העסקה מראש ובכתב.  האגודה או הגוף החייב בתשלום  שכרו של הספורטאי  חייב לנכות מהתמורה המשולמת לספורטאי דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
 
* '''לרשימה המלאה של המקרים שבהם מי ששוכר את שירותיו של עובד עצמאי מחויב לנכות דמי ביטוח לאומי מהתמורה המשולמת לעובד ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק, ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm#med0 בתוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)]'''.}}
 
* '''לרשימה המלאה של המקרים שבהם מי ששוכר את שירותיו של עובד עצמאי מחויב לנכות דמי ביטוח לאומי מהתמורה המשולמת לעובד ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק, ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm#med0 בתוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)]'''.}}
  
 
== שלבי ההליך ==
 
== שלבי ההליך ==
* תשלום [[דמי ביטוח לאומי]] עבור עובדים עצמאים אלה, העובדים בסוגי העבודות והתנאים שצוינו, מבוצע על ידי מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בצו), שמעביר את התשלום ישירות למוסד לביטוח לאומי. למידע על אופן העברת התשלום ראו [[דיווח ותשלום לביטוח לאומי על-ידי המעסיק עבור שכירים ומקבלי פנסיה]].
+
* תשלום [[דמי ביטוח לאומי]] עבור עצמאים העובדים בסוגי העבודות והתנאים שצוינו, מבוצע על ידי מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בצו).
 
* חלק מהסכום, שאותו מעביר מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בצו) מנוכה מהתמורה המשולמת לעובד העצמאי, והחלק האחר משולם על על ידי מזמין השירות. למידע על שיעור דמי הביטוח שיש לשלם במקרה כזה ראו [[דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר]].
 
* חלק מהסכום, שאותו מעביר מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בצו) מנוכה מהתמורה המשולמת לעובד העצמאי, והחלק האחר משולם על על ידי מזמין השירות. למידע על שיעור דמי הביטוח שיש לשלם במקרה כזה ראו [[דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר]].
 
* מי שניכה משכר העובד [[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]], חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.
 
* מי שניכה משכר העובד [[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]], חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.
 +
*  למידע על אופן העברת התשלום ראו [[דיווח ותשלום לביטוח לאומי על-ידי המעסיק עבור שכירים ומקבלי פנסיה]].
 +
===דיווח רבעוני===
 +
*  בנוסף לדיווח והתשלום החודשי מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בצו) מחויב להגיש פעם ברבעון דיווח ממוכן בלבד עם פרטיהם האישיים של  מרצים או אמנים המדווחים כשכירים על-פי צו סיווג מבוטחים
 +
* מועדי הדיווח הרבעוני:
 +
** ב-15 באפריל יש לדווח עבור החודשים ינואר - מרס
 +
** ב-15 ביולי יש לדווח עבור החודשים אפריל - יוני
 +
** ב-15 באוקטובר יש לדווח עבור החודשים יולי - ספטמבר
 +
** ב-15 בינואר יש לדווח עבור החודשים אוקטובר - דצמבר
 +
* הדרכים לדיווח רבעוני:
 +
** מילוי טופס מקוון ב[https://b2b.btl.gov.il/b2b/framesetlogonanonymous.asp אתר התשלומים] של המוסד לביטוח לאומי
 +
** שידור קובץ באמצעות מערכת קשרים עסקיים
 +
** שידור קובץ באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
 +
* למידע נוסף על הדרכים לדיווח רבעוני, ראו ב[http://www.btl.gov.il/Insurance/Maasik/MToshavYisrael/DivuahVetashlum/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי].
  
 +
==חשוב לדעת==
 +
* בדומה לשכירים, עובדים אלה עשויים להיות זכאים ל[[דמי אבטלה לעובדים עצמאים|דמי אבטלה]] במקרה שהעסקתם תופסק, או ל[[פיצויים לעובדים עצמאים במקרה של פירוק או פשיטת רגל של מזמין השירות (או מי שהתחייב לשלם את התמורה)|פיצויים במקרה של הליכי חדלות פירעון]] (פשיטת רגל/פירוק תאגיד) של מזמין השירות (או מי שהתחייב לשלם את התמורה), אם הם עונים על תנאי הזכאות הנדרשים.
 +
 +
 +
== גורמים מסייעים ==
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
===גורמי ממשל===
 +
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
  
==גורמי ממשל==
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
  
== חקיקה ונהלים ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== חקיקה ונהלים ===
 
*  [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972].
 
*  [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_142.htm צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972].
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm#med15 חוק הביטוח הלאומי] - פרק ט"ו.
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm#med15 חוק הביטוח הלאומי] - פרק ט"ו.
שורה 59: שורה 78:
 
==Metadata==
 
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:הליכים]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:מיסים]]
+
|סוג ערך = הליכים
 +
|תחום תוכן = מיסים
 +
}}
 
[[קטגוריה: עובדים עצמאים]]
 
[[קטגוריה: עובדים עצמאים]]
 
[[קטגוריה:מעסיקים]]
 
[[קטגוריה:מעסיקים]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 +
[[ar:خصم ودفع رسوم التأمين الوطني عن العامل المستقلّ كما لو كان عاملًا أجيرًا]]

גרסה מ־19:52, 1 באוגוסט 2022

הקדמה:

בסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי
במקרים אלה, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות מתוך התמורה שהוא משלם לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר
עובדים אלה עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה אם תופסק עבודתם, בדומה לזכאות של עובדים שכירים
בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד)


צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 קובע שבסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי.

 • במקרים אלה, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות מתוך התמורה המשולמת לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר.
 • מי שניכה משכר העובד העצמאי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.
 • בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם), לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד).
טיפ
 • עובדים עצמאים אלה ייחשבו כעובדים שכירים לענייני הביטוח הלאומי בלבד.
 • לעניין זכויות אחרות הנובעות מיחסי העבודה, ייחשבו עובדים אלה כעובדים עצמאים (כלומר: מי ששכר את שירותיהם לא צריך לנכות מס הכנסה או לשלם להם דמי הבראה או זכויות סוציאליות אחרות), אלא אם בית הדין יקבע שבין הצדדים קיימים יחסי עובד-מעסיק, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

דוגמה
עובדים שייחשבו כעובדים שכירים לצורך התשלומים לביטוח הלאומי
 • שחקן שהסכם העבודה עמו נערך מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או לסדרה של 5 הופעות. התאטרון או המפיק שמשלם את שכרו חייב לנכות מהתמורה המשולמת לשחקן דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
 • עובד ניקיון שאינו מעסיק עובדים בתנאי שתחום העבודה וזמני ביצועה נקבעו מראש. מי ששכר את שירותי הניקיון חייב לנכות מהתמורה המשולמת לעובד דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
 • מרצה, מורה או מדריך שנערך עמו הסכם עבודה מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או למתן סדרה של 7 הופעות או הרצאות או שיעורים. המוסד או הגוף ששכר את שירותיו ומחויב לשלם את שכרו על פי ההסכם ביניהם, חייב לנכות מהתמורה המשולמת לעובד דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
 • ספורטאי העוסק בפעילות ספורטיבית במסגרת אגודת ספורט, בתנאי שנערך עמו הסכם העסקה מראש ובכתב. האגודה או הגוף החייב בתשלום שכרו של הספורטאי חייב לנכות מהתמורה המשולמת לספורטאי דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
 • לרשימה המלאה של המקרים שבהם מי ששוכר את שירותיו של עובד עצמאי מחויב לנכות דמי ביטוח לאומי מהתמורה המשולמת לעובד ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק, ראו בתוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים).

שלבי ההליך

דיווח רבעוני

 • בנוסף לדיווח והתשלום החודשי מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בצו) מחויב להגיש פעם ברבעון דיווח ממוכן בלבד עם פרטיהם האישיים של מרצים או אמנים המדווחים כשכירים על-פי צו סיווג מבוטחים
 • מועדי הדיווח הרבעוני:
  • ב-15 באפריל יש לדווח עבור החודשים ינואר - מרס
  • ב-15 ביולי יש לדווח עבור החודשים אפריל - יוני
  • ב-15 באוקטובר יש לדווח עבור החודשים יולי - ספטמבר
  • ב-15 בינואר יש לדווח עבור החודשים אוקטובר - דצמבר
 • הדרכים לדיווח רבעוני:
  • מילוי טופס מקוון באתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי
  • שידור קובץ באמצעות מערכת קשרים עסקיים
  • שידור קובץ באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
 • למידע נוסף על הדרכים לדיווח רבעוני, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת


גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים