(הוספת מידע על דו"ח שנתי על ניכויים והארכת המועד להגשת הדוח בשנת 2016)
שורה 55: שורה 55:
 
* יש למלא את הפרטים הרלוונטיים בשובר הרלוונטי לאותו חודש בתוך פנקס התשלומים שהתקבל ממס הכנסה.
 
* יש למלא את הפרטים הרלוונטיים בשובר הרלוונטי לאותו חודש בתוך פנקס התשלומים שהתקבל ממס הכנסה.
 
* יש לגשת אל בנק הדואר או בנקים אחרים, ולשלם את השובר.
 
* יש לגשת אל בנק הדואר או בנקים אחרים, ולשלם את השובר.
 
+
==דיווח שנתי על ניכויים==
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm#Seif306 סעיף 166 לפקודת מס הכנסה] קובע שמעביד או מנכה יגיש דו"ח  שנתי לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126 ) ולגבי תשלום הכנסה שחבה בניכוי (טופס 0856 ,).
 +
* הדו"ח יוגש [https://taxes.gov.il/Services/pages/Doch126_856.aspx באופן מקוון], עד ליום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.
 +
* אל הדו"ח יש לצרף  הצהרה בטופס שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים.
 +
* הדו"ח  ייחשב כדו"ח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה החתום ע"י המעביד/משלם או מייצגו.
 +
*.את טופס ההצהרה ניתן ל להגיש בדרכים הבאות:
 +
** לשלוח בדואר למחלקת התפעול בדואר כתובת, מוקד הניכויים במחלקת תפעול,ת.ד.2648( בית דניאל)ירושלים,91026.
 +
** למסור .במשרדי השומה/ בעמדות מש"מ שבמשרדי השומה.
 +
=== '''הארכת מועד הגשת  הדוחות לשנת 2016'''===
 +
* מועד  הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת  המס 2016  '''הוארך עד לתאריך ה- 31.05.2017'''.
 +
* כמו כן אפשר להגיש את  טופסי ההצהרה לשנת 2016 במועדים הבאים: :
 +
** מעביד/מנכה שישדר את הדו"ח לשנת המס 2016 עד ליום 31.05.2017,רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 31.10.2017 ויראו את הדו"ח כדו"ח שהוגש במועד.
 +
**.מעביד/מנכה שידר את הדו"ח  עד ליום30.06.2017 וגם יגיש את טופס ההצהרה עד ליום זה, לא יוטל עליו עיצום כספי.
 +
** .מעביד /מנכה שלא ישדר  את הדו"ח עד ליום 30.06.2017 יראו אותו כמי שלא הגיש את הדו"ח במועד והוא צפוי להטלת עיצום כספי.
 
<!--
 
<!--
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==

גרסה מ־21:03, 21 במרץ 2017

הקדמה:

בעל עסק המעסיק עובדים חייב לנכות מס במקור משכר העובד ולהעביר את המס ישירות למס הכנסה
למידע נוסף ראו העסקת עובדים באתר רשות המסים בישראל
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בעל עסק שמעסיק עובדים אחראי להעברת תשלומי מס הכנסה שניכה במקור ממשכורתם של העובדים בעסק.

 • יש לפתוח תיק ניכויים בסניף מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק. למידע נוסף ראו פתיחת תיק עוסק במס הכנסה (פסקת "פתיחת תיק ניכויים").
 • חובה לנכות מס במקור משכר העובד ולהעביר את המס ישירות למס הכנסה.
 • שיעור מס ההכנסה שעל המעסיק לנכות במקור ממשכורתו של העובד נקבע על פי מדרגות מס הכנסה.
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

מועד העברת המס שנוכה במקור למס הכנסה

 • מעסיק חייב להעביר את המס במקור שניכה משכר העובד אל רשויות מס הכנסה עד ה-15 לחודש שלאחר תום חודש העבודה שעבורו שולם השכר.
דוגמה
מעסיק חייב להעביר למס הכנסה את המס במקור שניכה משכר עובדיו בחודש אוגוסט עד ליום ה--15 לספטמבר.

אופן ביצוע ההליך

 • יש לדווח לפקיד השומה על השכר המשולם לעובדים ולהעביר לפקיד השומה מדי חודש את המס שנוכה במקור, באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים או באמצעות תשלום בבנק.

תשלום באמצעות האינטרנט

את הדיווח ותשלום הניכויים ממשכורת ניתן לעשות באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים. ראו דיווח ותשלום ניכויים ממשכורות.

 • מינימום סכום לתשלום באמצעות האינטרנט עומד על 25 ש"ח .
 • ישנם שני מסלולי תשלום באמצעות האינטרנט:
  • תשלום בכרטיסי אשראי - הסכום מירבי לתשלום באמצעות כרטיס אשראי הוא 15,000 ש"ח בכפוף לאישור חברת האשראי (ניתן לשלם גם בקרדיט).
  • תשלום באמצעות העברה בנקאית - ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית באמצעות הבנק הבינלאומי, לאומי, פועלים, דיסקונט, מזרחי ומרכנתיל דיסקונט ובכפוף להסדר הלקוח מול הבנק .
 • בסיום הפעולה יתקבל מסך ובו נתוני התשלום והדיווח. מומלץ להדפיס מסך זה.
 • פרטי הדיווח וזיכוי התשלום יבוצעו רק לאחר קבלת הכסף מחברת האשראי או הבנק .
 • לאחר זיכוי התיק (מומלץ להדפיס) ישלח אישור לכתובת הדואר האלקטרוני שצויינה במסך הפתיחה בנוסף ישלח אישור לפי הכתובת הרשומה במרשמי מס הכנסה.

תשלום באמצעות שובר תשלום וצ'ק

 • יש למלא את הפרטים הרלוונטיים בשובר הרלוונטי לאותו חודש בתוך פנקס התשלומים שהתקבל ממס הכנסה.
 • יש לגשת אל בנק הדואר או בנקים אחרים, ולשלם את השובר.

דיווח שנתי על ניכויים

 • סעיף 166 לפקודת מס הכנסה קובע שמעביד או מנכה יגיש דו"ח שנתי לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126 ) ולגבי תשלום הכנסה שחבה בניכוי (טופס 0856 ,).
 • הדו"ח יוגש באופן מקוון, עד ליום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.
 • אל הדו"ח יש לצרף הצהרה בטופס שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים.
 • הדו"ח ייחשב כדו"ח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה החתום ע"י המעביד/משלם או מייצגו.
 • .את טופס ההצהרה ניתן ל להגיש בדרכים הבאות:
  • לשלוח בדואר למחלקת התפעול בדואר כתובת, מוקד הניכויים במחלקת תפעול,ת.ד.2648( בית דניאל)ירושלים,91026.
  • למסור .במשרדי השומה/ בעמדות מש"מ שבמשרדי השומה.

הארכת מועד הגשת הדוחות לשנת 2016

 • מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2016 הוארך עד לתאריך ה- 31.05.2017.
 • כמו כן אפשר להגיש את טופסי ההצהרה לשנת 2016 במועדים הבאים: :
  • מעביד/מנכה שישדר את הדו"ח לשנת המס 2016 עד ליום 31.05.2017,רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 31.10.2017 ויראו את הדו"ח כדו"ח שהוגש במועד.
  • .מעביד/מנכה שידר את הדו"ח עד ליום30.06.2017 וגם יגיש את טופס ההצהרה עד ליום זה, לא יוטל עליו עיצום כספי.
  • .מעביד /מנכה שלא ישדר את הדו"ח עד ליום 30.06.2017 יראו אותו כמי שלא הגיש את הדו"ח במועד והוא צפוי להטלת עיצום כספי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים