(הוספת קטגוריה ינואר (לבדוק טפסים וסכומים לכל שנה))
(תגית: שינוי מהותי)
 
(62 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
 
| מידע  = בעל עסק המעסיק עובדים חייב לנכות מס במקור משכר העובד ולהעביר את המס ישירות למס הכנסה  
 
| מידע  = בעל עסק המעסיק עובדים חייב לנכות מס במקור משכר העובד ולהעביר את המס ישירות למס הכנסה  
| מידע2 =  בנוסף, בעל עסק חייב לשלם [[ חדש: תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה |מס הכנסה בגין ההכנסה החייבת במס של העסק]]
+
| מידע2 =  בנוסף, בעל עסק חייב לשלם [[תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה |מס הכנסה בגין ההכנסה החייבת במס של העסק]]
 
|חשוב=
 
|חשוב=
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו  [https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideOpenBusiness.aspx#GovXParagraphTitle5 העסקת עובדים באתר רשות המיסים בישראל]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו  [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/income-tax-guide-open-business?chapterIndex=1#GovXParagraphTitle5 העסקת עובדים] באתר רשות המסים בישראל
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 16: שורה 16:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[עצמאים ועסקים קטנים]]
+
| [[העסק הקטן ומס ערך מוסף ומס הכנסה]]
| [[חדש:תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה]]
+
| [[העסקת עובדים - מידע למעסיק]]
| [[ניהול ספרי חשבונות והגשת דו"ח שנתי למס הכנסה]]
+
| [[תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה]]
| [[מס הכנסה]]
+
| [[עסקים קטנים]]
 
| [[עובדים עצמאים]]
 
| [[עובדים עצמאים]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
  
 +
בעל עסק שמעסיק עובדים אחראי להעברת תשלומי מס הכנסה שניכה במקור ממשכורתם של העובדים בעסק.
 +
* יש לפתוח תיק ניכויים בסניף מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק. למידע נוסף ראו [[פתיחת תיק עוסק במס הכנסה#פתיחת תיק ניכויים|פתיחת תיק עוסק במס הכנסה]] (פסקת "פתיחת תיק ניכויים").
 +
* חובה לנכות  מס במקור משכר העובד ולהעביר את המס ישירות למס הכנסה.
 +
* שיעור מס ההכנסה שעל המעסיק לנכות במקור ממשכורתו של העובד נקבע על פי [[מדרגות מס הכנסה]].
 +
{{אזהרה בנושאי מיסוי}}
 +
 +
==מועד העברת המס שנוכה במקור למס הכנסה==
 +
* תדירות הדיווח  והתשלום נקבעת לפי סכום חיוב המס בתקופה הקובעת (תקופה של 12 חודשים המתחילה בספטמבר של שנת המס שחלפה) ולא לפי מספר עובדים:
 +
**תדירות חד חודשית - מעל 100,000 ₪
 +
** תדירות דו-חודשית - עד 100,000 ₪
 +
** תדירות חצי שנתית - אם סכום המס בשנה הקובעת הוא אפס.
 +
* למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pa-180218 שינויים בתדירות דיווח דוחות שוטפים בניכויים החל מינואר 2018] באתר רשות המסים.
 +
* מעסיק חייב להעביר את המס במקור שניכה משכר העובד אל  רשויות מס הכנסה עד ה-15 לחודש שלאחר תום תקופת הדיווח.
 +
{{דוגמה| מעסיק  החייב בדיווח ותשלום חודשי, חייב להעביר למס הכנסה את המס במקור שניכה משכר עובדיו בחודש אוגוסט עד ליום ה--15 לספטמבר.
 
}}
 
}}
{{עצם העניין/סיום}}
+
* אם התשלום מועבר באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים, אזי ניתן לבצע אותו עד ה-19 לחודש.
 +
* '''מעסיק המאחר בהעברת הכספים עשוי לשאת בקנסות ובחיוב של הפרשי הצמדה וריבית, ובמקרים מסוימים ייחשב האיחור כעבירה פלילית.'''
 +
* למידע נוסף ראו [[העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים]].
  
* בעל עסק חייב לשלם לרשות מס הכנסה מיסים משני מקורות שונים:
+
== אופן ביצוע ההליך==
**האחד הוא תשלום מס הכנסה בגין ההכנסה החייבת של העסק (ההכנסות בניכוי ההוצאות המוכרות). לפרטים נוספים ראו :[[חדש:תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה]].
+
* יש  לדווח לפקיד השומה על השכר המשולם לעובדים ולהעביר לפקיד השומה את המס שנוכה במקור, באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים או באמצעות תשלום בבנק.
** השני הוא העברת תשלומי מס הכנסה שבעל העסק ניכה במקור ממשכורתם של העובדים בעסק. מיסוי עובדי העוסק מכונה גם "מס הכנסה ניכויים". לפרטים נוספים ראו [[ניכויים משכר העובד]] ו- [[העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים]].
 
* '''ערך זה מתמקד בחובת המעסיק לנכות מס במקור ממשכורתם של העובדים בעסק ולהעביר את המס לרשויות המס.'''
 
  
 +
===תשלום באמצעות האינטרנט===
 +
את הדיווח ותשלום הניכויים ממשכורת ניתן לעשות באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים. ראו [https://secapp.taxes.gov.il/nikpay/#/Home דיווח ותשלום ניכויים ממשכורות].
 +
* מינימום סכום לתשלום  באמצעות האינטרנט עומד על 25 ש"ח.
 +
* ישנם שני מסלולי תשלום באמצעות האינטרנט:
 +
**'''תשלום בכרטיסי אשראי''' - במידה וסך התשלומים לתיק בחודש עד 35,000 ₪ - ניתן לשלם במזומן או קרדיט בלבד. במידה וסך התשלומים לתיק בחודש גדול מ 35,000 ₪ - ניתן לשלם בקרדיט בלבד ובתנאי שהתשלום הנוכחי גדול מ- 15,000 ₪.
 +
===תשלום באמצעות העברה בנקאית===
 +
*ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית באמצעות הבנק הבינלאומי, לאומי, פועלים, דיסקונט, מזרחי ומרכנתיל דיסקונט ובכפוף להסדר הלקוח מול הבנק.
 +
* בסיום הפעולה יתקבל מסך ובו נתוני התשלום והדיווח. מומלץ להדפיס מסך זה.
 +
*פרטי הדיווח וזיכוי התשלום יבוצעו רק לאחר קבלת הכסף מחברת האשראי או הבנק.
 +
* לאחר זיכוי התיק (מומלץ להדפיס) ישלח אישור לכתובת הדואר האלקטרוני שצויינה במסך הפתיחה בנוסף ישלח אישור לפי הכתובת הרשומה במרשמי מס הכנסה.
 +
===תשלום באמצעות שובר תשלום וצ'ק===
 +
* יש למלא את הפרטים הרלוונטיים בשובר הרלוונטי לאותו חודש בתוך פנקס התשלומים שהתקבל ממס הכנסה.
 +
* יש לגשת אל בנק הדואר או בנקים אחרים, ולשלם את השובר.
  
==ניכוי מס במקור לעובדי העסק והעברתו למס הכנסה ("מס הכנסה ניכויים")==
+
==דיווח שנתי על ניכויים==
* על המעסיק מוטלת חובה לנכות מס במקור משכר העובד ולהעביר את המס ישירות למס הכנסה.  
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm#Seif306 סעיף 166 לפקודת מס הכנסה] קובע שמעסיק יגיש דו"ח שנתי לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 126).
* אם בעסק מועסקים עובדים, יש לפתוח תיק ניכויים בסניף מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק. לפרטים ראו [[חדש:פתיחת תיק עוסק במס הכנסה#פתיחת תיק ניכויים | פתיחת תיק ניכויים]].
+
* אל הדו"ח יש לצרף הצהרה בטופס שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים.
* יש לדווח לפקיד השומה על השכר המשולם לעובדים ולהעביר לפקיד השומה מדי חודש את המס שנוכה במקור, באמצעות הבנק.
+
* הדו"ח ייחשב כדו"ח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה החתום ע"י המעסיק או מייצגו.
* את הדיווח ותשלום הניכויים ממשכורת ניתן לעשות באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים. ראו: [https://www.misim.gov.il/nipayn/firstPage.aspx?cur=1 דיווח ותשלום ניכויים ממשכורות].
+
*את טופס ההצהרה ניתן ל להגיש בדרכים הבאות:
* לפרטים נוספים ראו [[ניכויים משכר העובד]] ו-[[העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים]].
+
** לשלוח בדואר אל מוקד הניכויים במחלקת תפעול, ת"ד 2648 (בית דניאל), ירושלים,9102601.
 +
** למסור באופן ידני במשרדי פקיד השומה. [https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/kabalat-kahal/he לאיתור פקיד השומה].
 +
** הגשת הדו"ח  [https://www.gov.il/he/service/report126 באופן מקוון] עד ליום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.
 +
* '''הגשת דיווח שנתי על ניכויים (טופס 126) לשנת 2019''' :
 +
** הגשת דוחות שנתיים בניכויים לשנת מס 2019 תתאפשר אך ורק באופן מקוון.
 +
**מועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019 - מועד  הגשת הדו"ח הוארך עד ליום ראשון ה- 31 במאי 2020.  
 +
** למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/employer_info_090220/he/IncomeTax_IncomeTaxEmployersInfo_masikim090220.pdf דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126 ) לשנת המס 2019 - הארכת מועד הגשה]
  
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
<!--
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* על מי שלא שילם מקדמות שהוא חייב לשלם במועד שנקבע מוטלים הפרשי הצמדה וריבית.
 
* אי דיווח על מחזור מקדמות לצורך קביעת המקדמה היא עבירה שבגינה מוטל קנס מינהלי.
 
*  על פי החוק ,רשאי פקיד השומה לאכוף תשלומו של כל חוב לרשות המיסים לרבות  באמצעות קיזוז החזרי מס, ועיקולים ושעבודים.
 
<!--
 
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד.  
 
האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד.  
 +
 
== פסקי דין ==-->
 
== פסקי דין ==-->
  
 
==חקיקה ונהלים==
 
==חקיקה ונהלים==
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm פקודת מס הכנסה]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm פקודת מס הכנסה]
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideOpenBusiness.aspx#GovXParagraphTitle4 תשלום מקדמות-אתר רשות המיסים]
+
* [https://taxes.gov.il/Services/pages/dochotNikuim.aspx תשלום דו"חות ניכויים] באתר רשות המיסים
*[https://taxes.gov.il/incometax/documents/daz/2014/2014.pdf חוברת דע את זכויותיך וחובותך 2014- אתר רשות המיסים, פרק ח]
+
* [http://sba.economy.gov.il/Taxation/Pages/Zt9.aspx מס הכנסה] באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
* [http://sba.economy.gov.il/About/Newsletters/Documents/HeshbonotGD.pdf מדריך להקמה וניהול עסק-  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, פרקים 5-9]
+
* [https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/sa160120_2 קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים - שנת המס 2020]
* [http://sba.economy.gov.il/Taxation/Pages/Zt9.aspx מס הכנסה -הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים]
 
 
<!--
 
<!--
== מקורות ==-->
+
== תודות ==-->
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
[[קטגוריה: עובדים עצמאים]]
+
[[קטגוריה:עצמאים ובעלי עסקים]]
[[קטגוריה: מס הכנסה]]
+
[[קטגוריה:מיסים]]
[[קטגוריה: יזמות עסקית]]
+
[[קטגוריה:עובדים עצמאים]]
 +
[[קטגוריה:מס הכנסה]]
 +
[[קטגוריה:ינואר]]

גרסה אחרונה מ־14:00, 11 במרץ 2020

הקדמה:

בעל עסק המעסיק עובדים חייב לנכות מס במקור משכר העובד ולהעביר את המס ישירות למס הכנסה
למידע נוסף ראו העסקת עובדים באתר רשות המסים בישראל


בעל עסק שמעסיק עובדים אחראי להעברת תשלומי מס הכנסה שניכה במקור ממשכורתם של העובדים בעסק.

 • יש לפתוח תיק ניכויים בסניף מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק. למידע נוסף ראו פתיחת תיק עוסק במס הכנסה (פסקת "פתיחת תיק ניכויים").
 • חובה לנכות מס במקור משכר העובד ולהעביר את המס ישירות למס הכנסה.
 • שיעור מס ההכנסה שעל המעסיק לנכות במקור ממשכורתו של העובד נקבע על פי מדרגות מס הכנסה.
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

מועד העברת המס שנוכה במקור למס הכנסה

 • תדירות הדיווח והתשלום נקבעת לפי סכום חיוב המס בתקופה הקובעת (תקופה של 12 חודשים המתחילה בספטמבר של שנת המס שחלפה) ולא לפי מספר עובדים:
  • תדירות חד חודשית - מעל 100,000 ₪
  • תדירות דו-חודשית - עד 100,000 ₪
  • תדירות חצי שנתית - אם סכום המס בשנה הקובעת הוא אפס.
 • למידע נוסף ראו שינויים בתדירות דיווח דוחות שוטפים בניכויים החל מינואר 2018 באתר רשות המסים.
 • מעסיק חייב להעביר את המס במקור שניכה משכר העובד אל רשויות מס הכנסה עד ה-15 לחודש שלאחר תום תקופת הדיווח.
דוגמה
מעסיק החייב בדיווח ותשלום חודשי, חייב להעביר למס הכנסה את המס במקור שניכה משכר עובדיו בחודש אוגוסט עד ליום ה--15 לספטמבר.

אופן ביצוע ההליך

 • יש לדווח לפקיד השומה על השכר המשולם לעובדים ולהעביר לפקיד השומה את המס שנוכה במקור, באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים או באמצעות תשלום בבנק.

תשלום באמצעות האינטרנט

את הדיווח ותשלום הניכויים ממשכורת ניתן לעשות באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים. ראו דיווח ותשלום ניכויים ממשכורות.

 • מינימום סכום לתשלום באמצעות האינטרנט עומד על 25 ש"ח.
 • ישנם שני מסלולי תשלום באמצעות האינטרנט:
  • תשלום בכרטיסי אשראי - במידה וסך התשלומים לתיק בחודש עד 35,000 ₪ - ניתן לשלם במזומן או קרדיט בלבד. במידה וסך התשלומים לתיק בחודש גדול מ 35,000 ₪ - ניתן לשלם בקרדיט בלבד ובתנאי שהתשלום הנוכחי גדול מ- 15,000 ₪.

תשלום באמצעות העברה בנקאית

 • ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית באמצעות הבנק הבינלאומי, לאומי, פועלים, דיסקונט, מזרחי ומרכנתיל דיסקונט ובכפוף להסדר הלקוח מול הבנק.
 • בסיום הפעולה יתקבל מסך ובו נתוני התשלום והדיווח. מומלץ להדפיס מסך זה.
 • פרטי הדיווח וזיכוי התשלום יבוצעו רק לאחר קבלת הכסף מחברת האשראי או הבנק.
 • לאחר זיכוי התיק (מומלץ להדפיס) ישלח אישור לכתובת הדואר האלקטרוני שצויינה במסך הפתיחה בנוסף ישלח אישור לפי הכתובת הרשומה במרשמי מס הכנסה.

תשלום באמצעות שובר תשלום וצ'ק

 • יש למלא את הפרטים הרלוונטיים בשובר הרלוונטי לאותו חודש בתוך פנקס התשלומים שהתקבל ממס הכנסה.
 • יש לגשת אל בנק הדואר או בנקים אחרים, ולשלם את השובר.

דיווח שנתי על ניכויים

 • סעיף 166 לפקודת מס הכנסה קובע שמעסיק יגיש דו"ח שנתי לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 126).
 • אל הדו"ח יש לצרף הצהרה בטופס שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים.
 • הדו"ח ייחשב כדו"ח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה החתום ע"י המעסיק או מייצגו.
 • את טופס ההצהרה ניתן ל להגיש בדרכים הבאות:
  • לשלוח בדואר אל מוקד הניכויים במחלקת תפעול, ת"ד 2648 (בית דניאל), ירושלים,9102601.
  • למסור באופן ידני במשרדי פקיד השומה. לאיתור פקיד השומה.
  • הגשת הדו"ח באופן מקוון עד ליום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.
 • הגשת דיווח שנתי על ניכויים (טופס 126) לשנת 2019 :

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים