(הוספת קטגוריה ינואר (לבדוק טפסים וסכומים לכל שנה))
תגית: שינוי מהותי
(33 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
 
| מידע  = בעל עסק המעסיק עובדים חייב לנכות מס במקור משכר העובד ולהעביר את המס ישירות למס הכנסה  
 
| מידע  = בעל עסק המעסיק עובדים חייב לנכות מס במקור משכר העובד ולהעביר את המס ישירות למס הכנסה  
שורה 7: שורה 7:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו  [https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideOpenBusiness.aspx#GovXParagraphTitle5 העסקת עובדים] באתר רשות המסים בישראל
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו  [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/income-tax-guide-open-business?chapterIndex=1#GovXParagraphTitle5 העסקת עובדים] באתר רשות המסים בישראל
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 31: שורה 31:
  
 
==מועד העברת המס שנוכה במקור למס הכנסה==
 
==מועד העברת המס שנוכה במקור למס הכנסה==
* מעסיק חייב להעביר את המס במקור שניכה משכר העובד אל  רשויות מס הכנסה עד ה-15 לחודש שלאחר תום חודש העבודה שעבורו שולם השכר.  
+
* תדירות הדיווח  והתשלום נקבעת לפי סכום חיוב המס בתקופה הקובעת (תקופה של 12 חודשים המתחילה בספטמבר של שנת המס שחלפה) ולא לפי מספר עובדים:
{{דוגמה| מעסיק חייב להעביר למס הכנסה את המס במקור שניכה משכר עובדיו בחודש אוגוסט עד ליום ה--15 לספטמבר.
+
**תדירות חד חודשית - מעל 100,000 ₪
 +
** תדירות דו-חודשית - עד 100,000 ₪
 +
** תדירות חצי שנתית - אם סכום המס בשנה הקובעת הוא אפס.
 +
* למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pa-180218 שינויים בתדירות דיווח דוחות שוטפים בניכויים החל מינואר 2018] באתר רשות המסים.
 +
* מעסיק חייב להעביר את המס במקור שניכה משכר העובד אל  רשויות מס הכנסה עד ה-15 לחודש שלאחר תום תקופת הדיווח.
 +
{{דוגמה| מעסיק החייב בדיווח ותשלום חודשי, חייב להעביר למס הכנסה את המס במקור שניכה משכר עובדיו בחודש אוגוסט עד ליום ה--15 לספטמבר.
 
}}
 
}}
 
 
* אם התשלום מועבר באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים, אזי ניתן לבצע אותו עד ה-19 לחודש.
 
* אם התשלום מועבר באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים, אזי ניתן לבצע אותו עד ה-19 לחודש.
 
* '''מעסיק המאחר בהעברת הכספים עשוי לשאת בקנסות ובחיוב של הפרשי הצמדה וריבית, ובמקרים מסוימים ייחשב האיחור כעבירה פלילית.'''  
 
* '''מעסיק המאחר בהעברת הכספים עשוי לשאת בקנסות ובחיוב של הפרשי הצמדה וריבית, ובמקרים מסוימים ייחשב האיחור כעבירה פלילית.'''  
שורה 40: שורה 44:
  
 
== אופן ביצוע ההליך==
 
== אופן ביצוע ההליך==
* יש  לדווח לפקיד השומה על השכר המשולם לעובדים ולהעביר לפקיד השומה מדי חודש את המס שנוכה במקור, באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים או באמצעות תשלום בבנק.
+
* יש  לדווח לפקיד השומה על השכר המשולם לעובדים ולהעביר לפקיד השומה את המס שנוכה במקור, באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים או באמצעות תשלום בבנק.
  
 
===תשלום באמצעות האינטרנט===
 
===תשלום באמצעות האינטרנט===
את הדיווח ותשלום הניכויים ממשכורת ניתן לעשות באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים. ראו [https://www.misim.gov.il/nipayn/firstPage.aspx?cur=1 דיווח ותשלום ניכויים ממשכורות].
+
את הדיווח ותשלום הניכויים ממשכורת ניתן לעשות באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים. ראו [https://secapp.taxes.gov.il/nikpay/#/Home דיווח ותשלום ניכויים ממשכורות].
* מינימום סכום לתשלום  באמצעות האינטרנט עומד על 25 ש"ח .  
+
* מינימום סכום לתשלום  באמצעות האינטרנט עומד על 25 ש"ח.  
 
* ישנם שני מסלולי תשלום באמצעות האינטרנט:
 
* ישנם שני מסלולי תשלום באמצעות האינטרנט:
**'''תשלום בכרטיסי אשראי''' - הסכום מירבי לתשלום באמצעות כרטיס אשראי הוא 15,000 ש"ח  בכפוף לאישור חברת האשראי (ניתן לשלם גם בקרדיט).
+
**'''תשלום בכרטיסי אשראי''' - במידה וסך התשלומים לתיק בחודש עד 35,000 ₪ - ניתן לשלם במזומן או קרדיט בלבד. במידה וסך התשלומים לתיק בחודש גדול מ 35,000 ₪ - ניתן לשלם בקרדיט בלבד ובתנאי שהתשלום הנוכחי גדול מ- 15,000 ₪.
** '''תשלום באמצעות העברה בנקאית''' - ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית באמצעות הבנק הבינלאומי, לאומי, פועלים, דיסקונט, מזרחי ומרכנתיל דיסקונט ובכפוף להסדר הלקוח מול הבנק .
+
===תשלום באמצעות העברה בנקאית===
 +
*ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית באמצעות הבנק הבינלאומי, לאומי, פועלים, דיסקונט, מזרחי ומרכנתיל דיסקונט ובכפוף להסדר הלקוח מול הבנק.
 
* בסיום הפעולה יתקבל מסך ובו נתוני התשלום והדיווח. מומלץ להדפיס מסך זה.
 
* בסיום הפעולה יתקבל מסך ובו נתוני התשלום והדיווח. מומלץ להדפיס מסך זה.
*פרטי הדיווח וזיכוי התשלום יבוצעו רק לאחר קבלת הכסף מחברת האשראי או הבנק .
+
*פרטי הדיווח וזיכוי התשלום יבוצעו רק לאחר קבלת הכסף מחברת האשראי או הבנק.
 
* לאחר זיכוי התיק (מומלץ להדפיס) ישלח אישור לכתובת הדואר האלקטרוני שצויינה במסך הפתיחה בנוסף ישלח אישור לפי הכתובת הרשומה במרשמי מס הכנסה.
 
* לאחר זיכוי התיק (מומלץ להדפיס) ישלח אישור לכתובת הדואר האלקטרוני שצויינה במסך הפתיחה בנוסף ישלח אישור לפי הכתובת הרשומה במרשמי מס הכנסה.
 
 
===תשלום באמצעות שובר תשלום וצ'ק===
 
===תשלום באמצעות שובר תשלום וצ'ק===
 
* יש למלא את הפרטים הרלוונטיים בשובר הרלוונטי לאותו חודש בתוך פנקס התשלומים שהתקבל ממס הכנסה.
 
* יש למלא את הפרטים הרלוונטיים בשובר הרלוונטי לאותו חודש בתוך פנקס התשלומים שהתקבל ממס הכנסה.
 
* יש לגשת אל בנק הדואר או בנקים אחרים, ולשלם את השובר.
 
* יש לגשת אל בנק הדואר או בנקים אחרים, ולשלם את השובר.
 +
 
==דיווח שנתי על ניכויים==
 
==דיווח שנתי על ניכויים==
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm#Seif306 סעיף 166 לפקודת מס הכנסה] קובע שמעביד יגיש דו"ח שנתי לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126 ) .
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm#Seif306 סעיף 166 לפקודת מס הכנסה] קובע שמעסיק יגיש דו"ח שנתי לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 126).
* הדו"ח יוגש [https://taxes.gov.il/Services/pages/Doch126_856.aspx באופן מקוון], עד ליום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.
 
 
* אל הדו"ח יש לצרף  הצהרה בטופס שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים.
 
* אל הדו"ח יש לצרף  הצהרה בטופס שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים.
* הדו"ח  ייחשב כדו"ח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה החתום ע"י המעביד/משלם או מייצגו.
+
* הדו"ח  ייחשב כדו"ח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה החתום ע"י המעסיק או מייצגו.
*.את טופס ההצהרה ניתן ל להגיש בדרכים הבאות:
+
*את טופס ההצהרה ניתן ל להגיש בדרכים הבאות:
** לשלוח בדואר למחלקת התפעול בדואר כתובת, מוקד הניכויים במחלקת תפעול,ת.ד.2648( בית דניאל)ירושלים,91026.
+
** לשלוח בדואר אל מוקד הניכויים במחלקת תפעול, ת"ד 2648 (בית דניאל), ירושלים,9102601.
** למסור .במשרדי השומה/ בעמדות מש"מ שבמשרדי השומה.
+
** למסור באופן ידני במשרדי פקיד השומה. [https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/kabalat-kahal/he לאיתור פקיד השומה].  
=== '''הארכת מועד הגשת  הדוחות לשנת 2016'''===
+
** הגשת הדו"ח  [https://www.gov.il/he/service/report126 באופן מקוון] עד ליום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.
* מועד  הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דו"ח  126 לשנת  המס 2016  '''הוארך עד לתאריך ה- 31.05.2017'''.
+
* '''הגשת דיווח שנתי על ניכויים (טופס 126) לשנת 2019''' :
* כמו כן אפשר להגיש את  טופסי ההצהרה לשנת 2016 במועדים הבאים: :
+
** הגשת דוחות שנתיים בניכויים לשנת מס 2019 תתאפשר אך ורק באופן מקוון.  
** מעביד שישדר את הדו"ח לשנת המס 2016 עד ליום 31.05.2017,רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 31.10.2017 ויראו את הדו"ח כדו"ח שהוגש במועד.
+
**מועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019 - מועד  הגשת הדו"ח הוארך עד ליום ראשון ה- 31 במאי 2020.  
** מעביד שידר את הדו"ח עד ליום 30.06.2017 וגם יגיש את טופס ההצהרה עד ליום זה, לא יוטל עליו עיצום כספי.
+
** למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/employer_info_090220/he/IncomeTax_IncomeTaxEmployersInfo_masikim090220.pdf דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126 ) לשנת המס 2019 - הארכת מועד הגשה]
** מעביד שלא ישדר  את הדו"ח עד ליום 30.06.2017 יראו אותו כמי שלא הגיש את הדו"ח במועד והוא צפוי להטלת עיצום כספי.  
+
 
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<!--
 
<!--
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד.  
 
האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד.  
 +
 
== פסקי דין ==-->
 
== פסקי דין ==-->
  
 
==חקיקה ונהלים==
 
==חקיקה ונהלים==
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm פקודת מס הכנסה]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm פקודת מס הכנסה]
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* [https://taxes.gov.il/Services/pages/dochotNikuim.aspx תשלום דו"חות ניכויים] באתר רשות המיסים
 
* [https://taxes.gov.il/Services/pages/dochotNikuim.aspx תשלום דו"חות ניכויים] באתר רשות המיסים
 
* [http://sba.economy.gov.il/Taxation/Pages/Zt9.aspx מס הכנסה] באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
 
* [http://sba.economy.gov.il/Taxation/Pages/Zt9.aspx מס הכנסה] באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
* [https://taxes.gov.il/incometax/documents/hanhayotmeyatzgim/klali/meyzgim_150317_acc.pdf | הודעה על הארכת המועד להגשת דו"ח הניכויים השנת לשנת 2016]
+
* [https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/sa160120_2 קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים - שנת המס 2020]
 
<!--
 
<!--
== מקורות ==-->
+
== תודות ==-->
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
שורה 94: שורה 98:
 
[[קטגוריה:עובדים עצמאים]]
 
[[קטגוריה:עובדים עצמאים]]
 
[[קטגוריה:מס הכנסה]]
 
[[קטגוריה:מס הכנסה]]
 +
[[קטגוריה:ינואר]]

גרסה מ־14:00, 11 במרץ 2020

הקדמה:

בעל עסק המעסיק עובדים חייב לנכות מס במקור משכר העובד ולהעביר את המס ישירות למס הכנסה
למידע נוסף ראו העסקת עובדים באתר רשות המסים בישראל


בעל עסק שמעסיק עובדים אחראי להעברת תשלומי מס הכנסה שניכה במקור ממשכורתם של העובדים בעסק.

 • יש לפתוח תיק ניכויים בסניף מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק. למידע נוסף ראו פתיחת תיק עוסק במס הכנסה (פסקת "פתיחת תיק ניכויים").
 • חובה לנכות מס במקור משכר העובד ולהעביר את המס ישירות למס הכנסה.
 • שיעור מס ההכנסה שעל המעסיק לנכות במקור ממשכורתו של העובד נקבע על פי מדרגות מס הכנסה.
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

מועד העברת המס שנוכה במקור למס הכנסה

 • תדירות הדיווח והתשלום נקבעת לפי סכום חיוב המס בתקופה הקובעת (תקופה של 12 חודשים המתחילה בספטמבר של שנת המס שחלפה) ולא לפי מספר עובדים:
  • תדירות חד חודשית - מעל 100,000 ₪
  • תדירות דו-חודשית - עד 100,000 ₪
  • תדירות חצי שנתית - אם סכום המס בשנה הקובעת הוא אפס.
 • למידע נוסף ראו שינויים בתדירות דיווח דוחות שוטפים בניכויים החל מינואר 2018 באתר רשות המסים.
 • מעסיק חייב להעביר את המס במקור שניכה משכר העובד אל רשויות מס הכנסה עד ה-15 לחודש שלאחר תום תקופת הדיווח.
דוגמה
מעסיק החייב בדיווח ותשלום חודשי, חייב להעביר למס הכנסה את המס במקור שניכה משכר עובדיו בחודש אוגוסט עד ליום ה--15 לספטמבר.

אופן ביצוע ההליך

 • יש לדווח לפקיד השומה על השכר המשולם לעובדים ולהעביר לפקיד השומה את המס שנוכה במקור, באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים או באמצעות תשלום בבנק.

תשלום באמצעות האינטרנט

את הדיווח ותשלום הניכויים ממשכורת ניתן לעשות באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים. ראו דיווח ותשלום ניכויים ממשכורות.

 • מינימום סכום לתשלום באמצעות האינטרנט עומד על 25 ש"ח.
 • ישנם שני מסלולי תשלום באמצעות האינטרנט:
  • תשלום בכרטיסי אשראי - במידה וסך התשלומים לתיק בחודש עד 35,000 ₪ - ניתן לשלם במזומן או קרדיט בלבד. במידה וסך התשלומים לתיק בחודש גדול מ 35,000 ₪ - ניתן לשלם בקרדיט בלבד ובתנאי שהתשלום הנוכחי גדול מ- 15,000 ₪.

תשלום באמצעות העברה בנקאית

 • ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית באמצעות הבנק הבינלאומי, לאומי, פועלים, דיסקונט, מזרחי ומרכנתיל דיסקונט ובכפוף להסדר הלקוח מול הבנק.
 • בסיום הפעולה יתקבל מסך ובו נתוני התשלום והדיווח. מומלץ להדפיס מסך זה.
 • פרטי הדיווח וזיכוי התשלום יבוצעו רק לאחר קבלת הכסף מחברת האשראי או הבנק.
 • לאחר זיכוי התיק (מומלץ להדפיס) ישלח אישור לכתובת הדואר האלקטרוני שצויינה במסך הפתיחה בנוסף ישלח אישור לפי הכתובת הרשומה במרשמי מס הכנסה.

תשלום באמצעות שובר תשלום וצ'ק

 • יש למלא את הפרטים הרלוונטיים בשובר הרלוונטי לאותו חודש בתוך פנקס התשלומים שהתקבל ממס הכנסה.
 • יש לגשת אל בנק הדואר או בנקים אחרים, ולשלם את השובר.

דיווח שנתי על ניכויים

 • סעיף 166 לפקודת מס הכנסה קובע שמעסיק יגיש דו"ח שנתי לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 126).
 • אל הדו"ח יש לצרף הצהרה בטופס שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים.
 • הדו"ח ייחשב כדו"ח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה החתום ע"י המעסיק או מייצגו.
 • את טופס ההצהרה ניתן ל להגיש בדרכים הבאות:
  • לשלוח בדואר אל מוקד הניכויים במחלקת תפעול, ת"ד 2648 (בית דניאל), ירושלים,9102601.
  • למסור באופן ידני במשרדי פקיד השומה. לאיתור פקיד השומה.
  • הגשת הדו"ח באופן מקוון עד ליום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.
 • הגשת דיווח שנתי על ניכויים (טופס 126) לשנת 2019 :

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים