שורה 4: שורה 4:
 
| מידע  = אחת הדרכים לגביית מס מעסקים עצמאים היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לקוחות העסק
 
| מידע  = אחת הדרכים לגביית מס מעסקים עצמאים היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לקוחות העסק
 
|חשוב= ניתן להגיש בקשה לפטור מלא או להקטנת שיעור המס שמנוכה במקור
 
|חשוב= ניתן להגיש בקשה לפטור מלא או להקטנת שיעור המס שמנוכה במקור
|מידע2= דרך נוספת לתשלום המס היא [[חדש:תשלום מקדמות של עסק עצמאי למס הכנסה|תשלום מקדמות חודשיות]] למס הכנסה
+
|מידע2= דרך נוספת לתשלום המס היא [[תשלום מקדמות של עסק עצמאי למס הכנסה|תשלום מקדמות חודשיות]] למס הכנסה
 
| חשוב2 = לאחר תום השנה כשיחושב גובה מס הכנסה שעל בעל העסק לשלם, יובאו בחשבון הסכומים שנוכו במקור ויופחתו מגובה המס שעל בעל העסק להעביר למס הכנסה  
 
| חשוב2 = לאחר תום השנה כשיחושב גובה מס הכנסה שעל בעל העסק לשלם, יובאו בחשבון הסכומים שנוכו במקור ויופחתו מגובה המס שעל בעל העסק להעביר למס הכנסה  
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
שורה 17: שורה 17:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:העסק הקטן ומס ערך מוסף ומס הכנסה]]
+
| [[העסק הקטן ומס ערך מוסף ומס הכנסה]]
| [[חדש:תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה]]
+
| [[תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה]]
| [[חדש:הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה]]
+
| [[הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה]]
| [[חדש:עסקים קטנים]]
+
| [[עסקים קטנים]]
 
| [[עובדים עצמאים]]
 
| [[עובדים עצמאים]]
 
}}
 
}}
שורה 32: שורה 32:
 
*לאחר תום השנה כשיחושב גובה מס הכנסה שעל בעל העסק לשלם, יובאו בחשבון הסכומים שנוכו במקור ויופחתו מגובה המס שעל בעל העסק להעביר למס הכנסה.
 
*לאחר תום השנה כשיחושב גובה מס הכנסה שעל בעל העסק לשלם, יובאו בחשבון הסכומים שנוכו במקור ויופחתו מגובה המס שעל בעל העסק להעביר למס הכנסה.
 
* ניתן לבדוק את שיעור המס שיש לנכות במקור באמצעות הקלדת מספר העוסק המורשה ב[https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 אתר רשות המסים].
 
* ניתן לבדוק את שיעור המס שיש לנכות במקור באמצעות הקלדת מספר העוסק המורשה ב[https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 אתר רשות המסים].
* כל לקוח אשר ניכה במקור מס מתשלומים ששילם לבעל העסק, חייב לתת לבעל העסק אישור על הניכוי ואישור שנתי בהם מפורט הסכום ששולם והסכום שנוקה במקור.(יש לצרף את האישורים השנתיים ל[[חדש:הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה|דו"ח השנתי]] שמוגש, ולשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).
+
* כל לקוח אשר ניכה במקור מס מתשלומים ששילם לבעל העסק, חייב לתת לבעל העסק אישור על הניכוי ואישור שנתי בהם מפורט הסכום ששולם והסכום שנוקה במקור.(יש לצרף את האישורים השנתיים ל[[הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה|דו"ח השנתי]] שמוגש, ולשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).
* בעל עסק שסבור שהסכומים שינוכו לו במקור גבוהים משעור המס שיגיע ממנו בשנת המס, יכול לפנות לפקיד השומה במס הכנסה על מנת '''להפחית את שיעור המס המנוכה במקור או לפטור אותו לגמרי מהניכוי'''. האישור יכול להיות כללי (לכל הלקוחות הפוטנציאליים) או מפורט ללקוח מסוים או לקבוצת לקוחות מסוימים.  
+
* בעל עסק שסבור שהסכומים שינוכו לו במקור גבוהים משעור המס שיגיע ממנו בשנת המס, יכול לפנות לפקיד השומה במס הכנסה על מנת '''להפחית את שיעור המס המנוכה במקור או לפטור אותו לגמרי מהניכוי'''. האישור יכול להיות כללי (לכל הלקוחות הפוטנציאליים) או מפורט ללקוח מסוים או לקבוצת לקוחות מסוימים.  
* לקבלת אישור ניכוי מס במקור ראו [https://taxes.gov.il/Services/Pages/NikuyMsBamakor.aspx אישורי ניכוי מס במקור באתר רשות המיסים].
+
* לקבלת אישור ניכוי מס במקור ראו [https://taxes.gov.il/Services/Pages/NikuyMsBamakor.aspx אישורי ניכוי מס במקור באתר רשות המסים].
 
{{אזהרה - מורכבות הדיווח לרשויות המס}}
 
{{אזהרה - מורכבות הדיווח לרשויות המס}}
  
שורה 43: שורה 43:
  
 
==הוצאת חשבונית מס וקבלה במקרה של ניכוי מס במקור==
 
==הוצאת חשבונית מס וקבלה במקרה של ניכוי מס במקור==
* על בעל העסק להוציא [[חדש:הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה #חשבונית מס|חשבונית מס]] על '''מלוא הסכום''' של העסקה אך להוציא [[חדש:הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה #קבלה|קבלה]] רק על הסכום ששולם ישירות מהלקוח אליו.  
+
* על בעל העסק להוציא [[הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה #חשבונית מס|חשבונית מס]] על '''מלוא הסכום''' של העסקה אך להוציא [[הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה #קבלה|קבלה]] רק על הסכום ששולם ישירות מהלקוח אליו.  
 
{{הערת עריכה|הערה=לוודא שזה נכון. זה ההגיון שלי. אבל מצד שני אולי ה לא מדויק. במיוחד לאור העובדה שניתן להפחית את הסכום ששולם כניכוי מס במקור מתוך המקדמות, כי אז ההגיון שיש צורך לשלם מס הכנסה ממלוא הסכום (כלומר מקדמות מכל הסכום אבל מכיוון ששולם חלק באמצעת ניכוי מס במקור, ניתן להפחית את הסכום הזה.  - בקיצור לבדוק מול רואה חשבון|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 17:12, 22 בדצמבר 2016 (IST)}}
 
{{הערת עריכה|הערה=לוודא שזה נכון. זה ההגיון שלי. אבל מצד שני אולי ה לא מדויק. במיוחד לאור העובדה שניתן להפחית את הסכום ששולם כניכוי מס במקור מתוך המקדמות, כי אז ההגיון שיש צורך לשלם מס הכנסה ממלוא הסכום (כלומר מקדמות מכל הסכום אבל מכיוון ששולם חלק באמצעת ניכוי מס במקור, ניתן להפחית את הסכום הזה.  - בקיצור לבדוק מול רואה חשבון|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 17:12, 22 בדצמבר 2016 (IST)}}
 
{{דוגמה|1=  
 
{{דוגמה|1=  
שורה 50: שורה 50:
 
* על הלקוח לנכות מהתשלום 5% שהם 500 ש"ח ולהעבירם לרשות המסים, ואת היתרה להעביר לבעל העסק.
 
* על הלקוח לנכות מהתשלום 5% שהם 500 ש"ח ולהעבירם לרשות המסים, ואת היתרה להעביר לבעל העסק.
 
* בעל העסק יוציא חשבונית עסקה וחשבונית מס ע"ס 10,000 ש"ח + מע"מ, כלומר על סך {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}}  }} }} ש"ח, ויוציא קבלה ע"ס הסכום ששולם בפועל, כלומר {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}} - 500 }} }} ש"ח (לפי החישוב {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}} }} }}-500).
 
* בעל העסק יוציא חשבונית עסקה וחשבונית מס ע"ס 10,000 ש"ח + מע"מ, כלומר על סך {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}}  }} }} ש"ח, ויוציא קבלה ע"ס הסכום ששולם בפועל, כלומר {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}} - 500 }} }} ש"ח (לפי החישוב {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}} }} }}-500).
* אם בעל העסק משתמש ב[[חדש:הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה#חשבונית מס/קבלה|חשבונית מס/קבלה]], הוא ירשום על גביה את מלוא הסכום של העסקה (10,000 ש"ח + מע"מ {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ}}  }} }} ש"ח, וסה"כ {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}} }} }} ש"ח), ובהערות יציין שנוכה מס במקור בסכום של 500 ש"ח ובפועל התקבל אצלו סכום של {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}} - 500 }} }} ש"ח.
+
* אם בעל העסק משתמש ב[[הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה#חשבונית מס/קבלה|חשבונית מס/קבלה]], הוא ירשום על גביה את מלוא הסכום של העסקה (10,000 ש"ח + מע"מ {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ}}  }} }} ש"ח, וסה"כ {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}} }} }} ש"ח), ובהערות יציין שנוכה מס במקור בסכום של 500 ש"ח ובפועל התקבל אצלו סכום של {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}} - 500 }} }} ש"ח.
 
}}
 
}}
  
 
==הפחתת הסכום שנוכה במקור מתוך תשלומי המקדמות שמשלם בעל העסק==
 
==הפחתת הסכום שנוכה במקור מתוך תשלומי המקדמות שמשלם בעל העסק==
* מכיוון שבמקרים רבים נדרש בעל העסק לשלם [[חדש:תשלום מקדמות של עסק עצמאי למס הכנסה|מקדמות חודשיות]] למס הכנסה, הרי שבמקרים כאלה '''ניתן להפחית את סכום המס שנוכה במקור מהסכום שבעל העסק חייב לשלם למס הכנסה במסגרת [[חדש:תשלום מקדמות של עסק עצמאי למס הכנסה|המקדמות]].'''  
+
* מכיוון שבמקרים רבים נדרש בעל העסק לשלם [[תשלום מקדמות של עסק עצמאי למס הכנסה|מקדמות חודשיות]] למס הכנסה, הרי שבמקרים כאלה '''ניתן להפחית את סכום המס שנוכה במקור מהסכום שבעל העסק חייב לשלם למס הכנסה במסגרת [[תשלום מקדמות של עסק עצמאי למס הכנסה|המקדמות]].'''  
 
*לשם כך יש להמציא אישור שנתי לגבי גבית המס במקור מכל ספק ובנוסף להעביר למס הכנסה ריכוז שנתי [https://taxes.gov.il/Services/pages/Doch126_856.aspx בטופס 856] של הסכומים ששולמו, פרטי המקבלים והמס שנוכה עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת. (כדאי לשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).
 
*לשם כך יש להמציא אישור שנתי לגבי גבית המס במקור מכל ספק ובנוסף להעביר למס הכנסה ריכוז שנתי [https://taxes.gov.il/Services/pages/Doch126_856.aspx בטופס 856] של הסכומים ששולמו, פרטי המקבלים והמס שנוכה עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת. (כדאי לשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).
  
שורה 70: שורה 70:
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideOpenBusiness.aspx#GovXParagraphTitle4 תשלום מקדמות-אתר רשות המיסים]
+
* [https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideOpenBusiness.aspx#GovXParagraphTitle4 תשלום מקדמות] באתר רשות המיסים
*[https://taxes.gov.il/incometax/documents/daz/2014/2014.pdf חוברת דע את זכויותיך וחובותך 2014- אתר רשות המיסים, פרק ח]
+
*[https://taxes.gov.il/incometax/documents/daz/2014/2014.pdf חוברת דע את זכויותיך וחובותיך 2014, פרק ח] באתר רשות המיסים
* [http://sba.economy.gov.il/About/Newsletters/Documents/HeshbonotGD.pdf מדריך להקמה וניהול עסק-  הסוכנות לעסקים קטנים  ובינוניים, פרקים 5-9]
+
* [http://sba.economy.gov.il/About/Newsletters/Documents/HeshbonotGD.pdf מדריך להקמה וניהול עסק, פרקים 5-9] באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
* [http://sba.economy.gov.il/Taxation/Pages/Zt9.aspx מס הכנסה -הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים]
+
* [http://sba.economy.gov.il/Taxation/Pages/Zt9.aspx מס הכנסה] באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
 
<!--
 
<!--
 
== מקורות ==-->
 
== מקורות ==-->

גרסה מ־17:36, 28 בדצמבר 2016

הקדמה:

אחת הדרכים לגביית מס מעסקים עצמאים היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לקוחות העסק
ניתן להגיש בקשה לפטור מלא או להקטנת שיעור המס שמנוכה במקור
דרך נוספת לתשלום המס היא תשלום מקדמות חודשיות למס הכנסה
לאחר תום השנה כשיחושב גובה מס הכנסה שעל בעל העסק לשלם, יובאו בחשבון הסכומים שנוכו במקור ויופחתו מגובה המס שעל בעל העסק להעביר למס הכנסה
למידע נוסף ראו אתר רשות המסים בישראל
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

אחת הדרכים לתשלום מס הכנסה על-ידי עסק עצמאי הוא באמצעות ניכוי המס במקור על ידי לקוחות העסק.

 • החוק קובע כי לקוחות מסוימים חייבים לנכות את המס (או חלק ממנו) שבעל העסק צריך להעביר למס הכנסה, וזאת מתוך התשלום שהם עצמם משלמים לבעל העסק.
 • במקרה כזה ינכו הלקוחות את המס מהתשלום, יעבירו לרשות המסים את המס של בעל העסק ואת היתרה (התשלום בניכוי המס) יעבירו לבעל העסק.
 • שיעור ניכוי מס במקור נקבע על ידי פקיד שומה לכל עוסק ואו חברה.
 • לאחר תום השנה כשיחושב גובה מס הכנסה שעל בעל העסק לשלם, יובאו בחשבון הסכומים שנוכו במקור ויופחתו מגובה המס שעל בעל העסק להעביר למס הכנסה.
 • ניתן לבדוק את שיעור המס שיש לנכות במקור באמצעות הקלדת מספר העוסק המורשה באתר רשות המסים.
 • כל לקוח אשר ניכה במקור מס מתשלומים ששילם לבעל העסק, חייב לתת לבעל העסק אישור על הניכוי ואישור שנתי בהם מפורט הסכום ששולם והסכום שנוקה במקור.(יש לצרף את האישורים השנתיים לדו"ח השנתי שמוגש, ולשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).
 • בעל עסק שסבור שהסכומים שינוכו לו במקור גבוהים משעור המס שיגיע ממנו בשנת המס, יכול לפנות לפקיד השומה במס הכנסה על מנת להפחית את שיעור המס המנוכה במקור או לפטור אותו לגמרי מהניכוי. האישור יכול להיות כללי (לכל הלקוחות הפוטנציאליים) או מפורט ללקוח מסוים או לקבוצת לקוחות מסוימים.
 • לקבלת אישור ניכוי מס במקור ראו אישורי ניכוי מס במקור באתר רשות המסים.
אזהרה
כל-זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

ניכוי מס במקור כאשר בעל העסק הוא לקוח של עסק אחר

 • אם בעל העסק עצמו הוא לקוח של בעל עסק אחר (למשל קונה ציוד או שירותים עבור העסק שלו), ייתכן שהוא יידרש לנכות מס במקור מהתשלום שהוא משלם לבעל העסק האחר. במקרה כזה חשוב להקפיד על שני הדברים הבאים:
  1. חשוב לבדוק מול רשות המסים אם בעל העסק צריך לנכות מס במקור מבעל העסק האחר.
  2. לבקש מבעל העסק האחר אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור, כדי לדעת כמה מס עליו לנכות מהתשלום ולהעביר לרשות המסים.

הוצאת חשבונית מס וקבלה במקרה של ניכוי מס במקור

 • על בעל העסק להוציא חשבונית מס על מלוא הסכום של העסקה אך להוציא קבלה רק על הסכום ששולם ישירות מהלקוח אליו.
הערת עריכה
לוודא שזה נכון. זה ההגיון שלי. אבל מצד שני אולי ה לא מדויק. במיוחד לאור העובדה שניתן להפחית את הסכום ששולם כניכוי מס במקור מתוך המקדמות, כי אז ההגיון שיש צורך לשלם מס הכנסה ממלוא הסכום (כלומר מקדמות מכל הסכום אבל מכיוון ששולם חלק באמצעת ניכוי מס במקור, ניתן להפחית את הסכום הזה. - בקיצור לבדוק מול רואה חשבון
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17:12, 22 בדצמבר 2016 (IST)
דוגמה
 • עוסק מורשה סיפק שירות תמורת תשלום של 10,000 ש"ח + מע"מ, כלומר 11,700 ש"ח.
 • נניח שפקיד השומה הורה על ניכוי מס במקור בשיעור 5%.
 • על הלקוח לנכות מהתשלום 5% שהם 500 ש"ח ולהעבירם לרשות המסים, ואת היתרה להעביר לבעל העסק.
 • בעל העסק יוציא חשבונית עסקה וחשבונית מס ע"ס 10,000 ש"ח + מע"מ, כלומר על סך 11,700 ש"ח, ויוציא קבלה ע"ס הסכום ששולם בפועל, כלומר 11,200 ש"ח (לפי החישוב 11,700-500).
 • אם בעל העסק משתמש בחשבונית מס/קבלה, הוא ירשום על גביה את מלוא הסכום של העסקה (10,000 ש"ח + מע"מ 1,700 ש"ח, וסה"כ 11,700 ש"ח), ובהערות יציין שנוכה מס במקור בסכום של 500 ש"ח ובפועל התקבל אצלו סכום של 11,200 ש"ח.

הפחתת הסכום שנוכה במקור מתוך תשלומי המקדמות שמשלם בעל העסק

 • מכיוון שבמקרים רבים נדרש בעל העסק לשלם מקדמות חודשיות למס הכנסה, הרי שבמקרים כאלה ניתן להפחית את סכום המס שנוכה במקור מהסכום שבעל העסק חייב לשלם למס הכנסה במסגרת המקדמות.
 • לשם כך יש להמציא אישור שנתי לגבי גבית המס במקור מכל ספק ובנוסף להעביר למס הכנסה ריכוז שנתי בטופס 856 של הסכומים ששולמו, פרטי המקבלים והמס שנוכה עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת. (כדאי לשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים