מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
(30 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
 
| מידע  = אחת הדרכים לגביית מס מעסקים עצמאים היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לקוחות העסק
 
| מידע  = אחת הדרכים לגביית מס מעסקים עצמאים היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לקוחות העסק
|חשוב= ניתן להגיש בקשה להקטנת שיעור המס שמנוכה במקור, אם בעל העסק סבור ששיעור הניכוי שנקבע לו הינו גבוה מדי יחסית לגובה רווחיו הצפויים
+
|חשוב= ניתן להגיש בקשה לפטור מלא או להקטנת שיעור המס שמנוכה במקור
|מידע3= דרך נוספת לתשלום המס היא [[חדש:תשלום מקדמות של עסק עצמאי למס הכנסה|תשלום מקדמות חודשיות]] למס הכנסה
+
|מידע2= דרך נוספת לתשלום המס היא [[תשלום מקדמות של עסק עצמאי למס הכנסה|תשלום מקדמות חודשיות]] למס הכנסה
 +
| חשוב2 = לאחר תום השנה כשיחושב גובה מס הכנסה שעל בעל העסק לשלם, יובאו בחשבון הסכומים שנוכו במקור ויופחתו מגובה המס שעל בעל העסק להעביר למס הכנסה  
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideOpenBusiness.aspx#GovXParagraphTitle4 אתר רשות המסים בישראל]
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideOpenBusiness.aspx#GovXParagraphTitle4 אתר רשות המסים בישראל]
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =   
 
| 1 =   
שורה 16: שורה 17:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:העסק הקטן ומס ערך מוסף ומס הכנסה]]
+
| [[העסק הקטן ומס ערך מוסף ומס הכנסה]]
| [[חדש:תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה]]
+
| [[תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה]]
| [[חדש:הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה]]
+
| [[הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה]]
| [[חדש:עסקים קטנים]]
+
| [[עסקים קטנים]]
 
| [[עובדים עצמאים]]
 
| [[עובדים עצמאים]]
 
}}
 
}}
שורה 27: שורה 28:
 
אחת הדרכים לתשלום מס הכנסה על-ידי עסק עצמאי הוא באמצעות ניכוי המס במקור על ידי לקוחות העסק.
 
אחת הדרכים לתשלום מס הכנסה על-ידי עסק עצמאי הוא באמצעות ניכוי המס במקור על ידי לקוחות העסק.
 
* החוק קובע כי לקוחות מסוימים חייבים לנכות את המס (או חלק ממנו) שבעל העסק צריך להעביר למס הכנסה, וזאת מתוך התשלום שהם עצמם משלמים לבעל העסק.  
 
* החוק קובע כי לקוחות מסוימים חייבים לנכות את המס (או חלק ממנו) שבעל העסק צריך להעביר למס הכנסה, וזאת מתוך התשלום שהם עצמם משלמים לבעל העסק.  
{{הערת עריכה|הסבר=לדעתי זה לא לקוחות מסויימים אלא הגדרה של העסק שמחייבת את הלקוחות |חתימה=[[משתמש:אמתי קורן|אמתי קורן]] ([[שיחת משתמש:אמתי קורן|שיחה]]) 19:55, 22 בדצמבר 2016 (IST)}}
 
 
* במקרה כזה ינכו הלקוחות את המס מהתשלום, יעבירו לרשות המסים את המס של בעל העסק ואת היתרה (התשלום בניכוי המס) יעבירו לבעל העסק.
 
* במקרה כזה ינכו הלקוחות את המס מהתשלום, יעבירו לרשות המסים את המס של בעל העסק ואת היתרה (התשלום בניכוי המס) יעבירו לבעל העסק.
 
* שיעור ניכוי מס במקור נקבע על ידי פקיד שומה לכל עוסק ואו חברה.  
 
* שיעור ניכוי מס במקור נקבע על ידי פקיד שומה לכל עוסק ואו חברה.  
 +
*לאחר תום השנה כשיחושב גובה מס הכנסה שעל בעל העסק לשלם, יובאו בחשבון הסכומים שנוכו במקור ויופחתו מגובה המס שעל בעל העסק להעביר למס הכנסה.
 
* ניתן לבדוק את שיעור המס שיש לנכות במקור באמצעות הקלדת מספר העוסק המורשה ב[https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 אתר רשות המסים].
 
* ניתן לבדוק את שיעור המס שיש לנכות במקור באמצעות הקלדת מספר העוסק המורשה ב[https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 אתר רשות המסים].
* כל לקוח אשר ניכה במקור מס מתשלומים ששילם לבעל העסק, חייב לתת לבעל העסק אישור על הניכוי ואישור שנתי בהם מפורט הסכום ששולם והסכום שנוקה במקור.(יש לצרף את האישורים השנתיים ל[[חדש:הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה|דו"ח השנתי]] שמוגש, ולשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).
+
* כל לקוח אשר ניכה במקור מס מתשלומים ששילם לבעל העסק, חייב לתת לבעל העסק אישור על הניכוי ואישור שנתי בהם מפורט הסכום ששולם והסכום שנוקה במקור.(יש לצרף את האישורים השנתיים ל[[הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה|דו"ח השנתי]] שמוגש, ולשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).
* בעל עסק שסבור שהסכומים שינוכו לו במקור גבוהים משעור המס שיגיע ממנו בשנת המס, יכול לפנות לפקיד השומה במס הכנסה על מנת להפחית את שיעור המס המנוכה במקור או לפטור אותו לגמרי מהניכוי. האישור יכול להיות כללי (לכל הלקוחות הפוטנציאליים) או מפורט ללקוח מסוים או לקבוצת לקוחות מסוימים.  
+
* בעל עסק שסבור שהסכומים שינוכו לו במקור גבוהים משעור המס שיגיע ממנו בשנת המס, יכול לפנות לפקיד השומה במס הכנסה על מנת '''להפחית את שיעור המס המנוכה במקור או לפטור אותו לגמרי מהניכוי'''. האישור יכול להיות כללי (לכל הלקוחות הפוטנציאליים) או מפורט ללקוח מסוים או לקבוצת לקוחות מסוימים.  
* לקבלת אישור ניכוי מס במקור ראו [https://taxes.gov.il/Services/Pages/NikuyMsBamakor.aspx אישורי ניכוי מס במקור באתר רשות המיסים].
+
* לקבלת אישור ניכוי מס במקור ראו [https://taxes.gov.il/Services/Pages/NikuyMsBamakor.aspx אישורי ניכוי מס במקור באתר רשות המסים].
 
{{אזהרה - מורכבות הדיווח לרשויות המס}}
 
{{אזהרה - מורכבות הדיווח לרשויות המס}}
 +
 +
==ניכוי מס במקור כאשר בעל העסק הוא לקוח של עסק אחר==
 +
* אם בעל העסק עצמו הוא לקוח של בעל עסק אחר (למשל קונה ציוד או שירותים עבור העסק שלו), ייתכן שהוא יידרש לנכות מס במקור מהתשלום שהוא משלם לבעל העסק האחר. במקרה כזה חשוב להקפיד על שני הדברים הבאים:
 +
*# חשוב לבדוק מול רשות המסים אם בעל העסק צריך לנכות מס במקור מבעל העסק האחר.
 +
*# לבקש מבעל העסק האחר אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור, כדי לדעת כמה מס עליו לנכות מהתשלום ולהעביר לרשות המסים.
  
 
==הוצאת חשבונית מס וקבלה במקרה של ניכוי מס במקור==
 
==הוצאת חשבונית מס וקבלה במקרה של ניכוי מס במקור==
* על בעל העסק להוציא [[חדש:הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה #חשבונית מס|חשבונית מס]] על '''מלוא הסכום''' של העסקה אך להוציא [[חדש:הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה #קבלה|קבלה]] רק על הסכום ששולם ישירות מהלקוח אליו.
+
* על בעל העסק להוציא [[הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה #חשבונית מס|חשבונית מס וקבלה ]] על '''מלוא הסכום''' של העסקה, ולציין את הסכום שנוכה כדי להסביר את הפער בין סכום העסקה המצוין על גבי החשבונית או הקבלה לסכום שהתקבל בפועל.
{{הערת עריכה|הערה=לוודא שזה נכון. זה ההגיון שלי. אבל מצד שני אולי ה לא מדויק. במיוחד לאור העובדה שניתן להפחית את הסכום ששולם כניכוי מס במקור מתוך המקדמות, כי אז ההגיון שיש צורך לשלם מס הכנסה ממלוא הסכום (כלומר מקדמות מכל הסכום אבל מכיוון ששולם חלק באמצעת ניכוי מס במקור, ניתן להפחית את הסכום הזה.  - בקיצור לבדוק מול רואה חשבון|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 17:12, 22 בדצמבר 2016 (IST)}}
 
{{דוגמה|1=
 
* עוסק מורשה סיפק שירות תמורת תשלום של 10,000 ש"ח + מע"מ, כלומר {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}} }} }} ש"ח.
 
* נניח שפקיד השומה הורה על ניכוי מס במקור בשיעור 5%.
 
* על הלקוח לנכות מהתשלום 5% שהם 500 ש"ח ולהעבירם לרשות המסים, ואת היתרה להעביר לבעל העסק.
 
* בעל העסק יוציא חשבונית עסקה וחשבונית מס ע"ס 10,000 ש"ח + מע"מ, כלומר על סך {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}}  }} }} ש"ח, ויוציא קבלה ע"ס הסכום ששולם בפועל, כלומר {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}} - 500 }} }} ש"ח (לפי החישוב {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}} }} }}-500).
 
* אם בעל העסק משתמש ב[[חדש:הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה#חשבונית מס/קבלה|חשבונית מס/קבלה]], הוא ירשום על גביה את מלוא הסכום של העסקה (10,000 ש"ח + מע"מ {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ}}  }} }} ש"ח, וסה"כ {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}} }} }} ש"ח), ובהערות יציין שנוכה מס במקור בסכום של 500 ש"ח ובפועל התקבל אצלו סכום של {{עיצוב מספר:{{#חשב:10000 *{{נתון:מע"מ פלוס מחיר בסיס}} - 500 }} }} ש"ח.
 
}}
 
  
 
==הפחתת הסכום שנוכה במקור מתוך תשלומי המקדמות שמשלם בעל העסק==
 
==הפחתת הסכום שנוכה במקור מתוך תשלומי המקדמות שמשלם בעל העסק==
* מכיוון שבמקרים רבים נדרש בעל העסק לשלם [[חדש:תשלום מקדמות של עסק עצמאי למס הכנסה|מקדמות חודשיות]] למס הכנסה, הרי שבמקרים כאלה '''ניתן להפחית את סכום המס שנוכה במקור מהסכום שבעל העסק חייב לשלם למס הכנסה במסגרת [[חדש:תשלום מקדמות של עסק עצמאי למס הכנסה|המקדמות]].'''  
+
* מכיוון שבמקרים רבים נדרש בעל העסק לשלם [[תשלום מקדמות של עסק עצמאי למס הכנסה|מקדמות חודשיות]] למס הכנסה, הרי שבמקרים כאלה '''ניתן להפחית את סכום המס שנוכה במקור מהסכום שבעל העסק חייב לשלם למס הכנסה במסגרת [[תשלום מקדמות של עסק עצמאי למס הכנסה|המקדמות]].'''  
**לשם כך יש להמציא אישור שנתי לגבי גבית המס במקור מכל ספק ובנוסף להעביר למס הכנסה ריכוז שנתי [https://taxes.gov.il/Services/pages/Doch126_856.aspx בטופס 856] של הסכומים ששולמו, פרטי המקבלים והמס שנוכה עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת. (כדאי לשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).
+
*לשם כך יש להמציא אישור שנתי לגבי גבית המס במקור מכל ספק ובנוסף להעביר למס הכנסה ריכוז שנתי [https://taxes.gov.il/Services/pages/Doch126_856.aspx בטופס 856] של הסכומים ששולמו, פרטי המקבלים והמס שנוכה עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת. (כדאי לשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).
 +
 
 +
==דיווח שנתי על ניכויים==
 +
* לפי [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm#Seif306 סעיף 166 לפקודת מס הכנסה] מי שמנכה מס במקור חייב להגיש דו"ח שנתי לגבי תשלום הכנסה שחבה בניכוי (טופס 856).
 +
* אל הדו"ח יש לצרף  הצהרה בטופס שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים.
 +
* הדו"ח  ייחשב כדו"ח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה החתום ע"י המעסיק או מייצגו.
 +
*את טופס ההצהרה ניתן ל להגיש בדרכים הבאות:
 +
** לשלוח בדואר אל מוקד הניכויים במחלקת תפעול, ת"ד 2648 (בית דניאל), ירושלים,9102601.
 +
** למסור באופן ידני במשרדי פקיד השומה. [https://taxes.gov.il/Pages/InfoTaxesGovIl/ContactUsIncomeTax.aspx לאיתור פקיד השומה].
 +
* הדו"ח יוגש [https://taxes.gov.il/Services/pages/Doch126_856.aspx באופן מקוון] עד ליום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.
 +
 
 +
{{אזהרה|כותרת=הארכת מועד הגשת  הדוחות לשנת 2016 |הסבר =לפי [https://taxes.gov.il/incometax/documents/hanhayotmeyatzgim/klali/meyzgim_150317_acc.pdf הודעת רשות המסים], מועד  הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דו"ח 856 לשנת  המס 2016 הוארך עד לתאריך 31.05.2017 ובמקרה כזה ניתן להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 31.10.2017<br />
 +
איחור בהגשת הדוח יביא להטלת קנס כספי. למרות זאת על לקוח אשר ניכה מס במקור וישדר את הדו"ח באופן מקוון עד ליום 30.06.2017 וגם יגיש את טופס ההצהרה עד ליום זה, לא יוטל קנס.}}
  
==חישוב גובה המס הסופי שעל העסק לשלם==
 
* לאחר [[חדש:הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה|הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה]] תתבצע שומה סופית, ויתברר אם הסכומים ששילם בעל העסקאות באמצעות [[חדש:תשלום מקדמות של עסק עצמאי למס הכנסה|המקדמות]] ובאמצעות ניכויי המס במקור על-ידי לקוחותיו, מכסים את גובה המס שעליו לשלם:
 
** אם לא, יהיה עליו להשלים את היתרה למס הכנסה ואף יחויב בריבית והצמדה.
 
** אם יתברר שהסכום ששולם באמצעות המקדמות וניכויי המס במקור עלה על גובה המס שעליו היה לשלם, הוא יקבל החזר ממס הכנסה תוך 90 ימים מיום הגשת הדו"ח השנתי.
 
* למידע נוסף ראו [[חדש:תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה]].
 
{{הערת עריכה|הערה=לדעתי כל הפסקה מיותרת. מקסימום צריך להגיד שניכוי המס במקורמ יתבטא בדו"ח השנתי | חתימה=[[משתמש:אמתי קורן|אמתי קורן]] ([[שיחת משתמש:אמתי קורן|שיחה]]) 19:55, 22 בדצמבר 2016 (IST)}}
 
  
==ניכוי מס במקור כאשר בעל העסק הוא לקוח של עסק אחר==
+
==חשוב לדעת==
* אם בעל העסק עצמו הוא לקוח של בעל עסק אחר (למשל קונה ציוד או שירותים עבור העסק שלו), ייתכן שהוא יידרש לנכות מס במקור מהתשלום שהוא משלם לבעל העסק האחר. במקרה כזה חשוב להקפיד על שני הדברים הבאים:
+
* בספטמבר 2017 החליטה רשות המיסים להעניק אישור לפטור מניכוי מס במקור לבעלי תיק חדש במס הכנסה, שסווגו במע"מ כ[[עוסק פטור]]. למידע נוסף ראו [https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_240917_1.aspx הודעת רשות המיסים] באתר רשות המסים.
*# חשוב לבדוק מול רשות המסים אם בעל העסק צריך לנכות מס במקור מבעל העסק האחר.
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
*# לבקש מבעל העסק האחר אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור, כדי לדעת כמה מס עליו לנכות מהתשלום ולהעביר לרשות המסים.
+
<!--
{{הערת עריכה|הערה=הפסקה טובה אבל צריכה לבוא הרבה למעלה עם הצגת התנהגות המוכר (==העסק) והלקוח |חתימה=[[משתמש:אמתי קורן|אמתי קורן]] ([[שיחת משתמש:אמתי קורן|שיחה]]) 19:55, 22 בדצמבר 2016 (IST)}}
 
  
<!--==חשוב לדעת==
 
* ניתן לבדוק על מי שלא משלם במועד את המקדמות, מוטלים הפרשי הצמדה וריבית.
 
{{הערת עריכה|הערה=מה זה "יתן לבדוק? |חתימה=~~~~}}
 
* אי דיווח על מחזור מקדמות לצורך קביעת המקדמה היא עבירה שבגינה מוטל קנס מינהלי.
 
* '''על פי החוק, רשאי פקיד השומה לאכוף תשלום של כל חוב לרשות המסים, בין היתר באמצעות קיזוז החזרי מס, ועיקולים ושעבודים.'''
 
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד.  
 
האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד.  
== פסקי דין ==-->
+
== פסקי דין ==
 +
-->
  
 
==חקיקה ונהלים==
 
==חקיקה ונהלים==
שורה 77: שורה 76:
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideOpenBusiness.aspx#GovXParagraphTitle4 תשלום מקדמות-אתר רשות המיסים]
+
* [https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideOpenBusiness.aspx#GovXParagraphTitle4 תשלום מקדמות] באתר רשות המסים
*[https://taxes.gov.il/incometax/documents/daz/2014/2014.pdf חוברת דע את זכויותיך וחובותך 2014- אתר רשות המיסים, פרק ח]
+
* [https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/TaxesKnowYourRights.aspx חוברת דע את זכויותיך וחובותיך] (פרק "מקדמות, ניכוי במקור, תשלומים על חשבון המס") באתר רשות המסים
* [http://sba.economy.gov.il/About/Newsletters/Documents/HeshbonotGD.pdf מדריך להקמה וניהול עסק-  הסוכנות לעסקים קטנים  ובינוניים, פרקים 5-9]
+
 
* [http://sba.economy.gov.il/Taxation/Pages/Zt9.aspx מס הכנסה -הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים]
 
 
<!--
 
<!--
== מקורות ==-->
+
== תודות ==-->
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]

גרסה מ־05:59, 20 בפברואר 2019

הקדמה:

אחת הדרכים לגביית מס מעסקים עצמאים היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לקוחות העסק
ניתן להגיש בקשה לפטור מלא או להקטנת שיעור המס שמנוכה במקור
דרך נוספת לתשלום המס היא תשלום מקדמות חודשיות למס הכנסה
לאחר תום השנה כשיחושב גובה מס הכנסה שעל בעל העסק לשלם, יובאו בחשבון הסכומים שנוכו במקור ויופחתו מגובה המס שעל בעל העסק להעביר למס הכנסה
למידע נוסף ראו אתר רשות המסים בישראל


אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

אחת הדרכים לתשלום מס הכנסה על-ידי עסק עצמאי הוא באמצעות ניכוי המס במקור על ידי לקוחות העסק.

 • החוק קובע כי לקוחות מסוימים חייבים לנכות את המס (או חלק ממנו) שבעל העסק צריך להעביר למס הכנסה, וזאת מתוך התשלום שהם עצמם משלמים לבעל העסק.
 • במקרה כזה ינכו הלקוחות את המס מהתשלום, יעבירו לרשות המסים את המס של בעל העסק ואת היתרה (התשלום בניכוי המס) יעבירו לבעל העסק.
 • שיעור ניכוי מס במקור נקבע על ידי פקיד שומה לכל עוסק ואו חברה.
 • לאחר תום השנה כשיחושב גובה מס הכנסה שעל בעל העסק לשלם, יובאו בחשבון הסכומים שנוכו במקור ויופחתו מגובה המס שעל בעל העסק להעביר למס הכנסה.
 • ניתן לבדוק את שיעור המס שיש לנכות במקור באמצעות הקלדת מספר העוסק המורשה באתר רשות המסים.
 • כל לקוח אשר ניכה במקור מס מתשלומים ששילם לבעל העסק, חייב לתת לבעל העסק אישור על הניכוי ואישור שנתי בהם מפורט הסכום ששולם והסכום שנוקה במקור.(יש לצרף את האישורים השנתיים לדו"ח השנתי שמוגש, ולשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).
 • בעל עסק שסבור שהסכומים שינוכו לו במקור גבוהים משעור המס שיגיע ממנו בשנת המס, יכול לפנות לפקיד השומה במס הכנסה על מנת להפחית את שיעור המס המנוכה במקור או לפטור אותו לגמרי מהניכוי. האישור יכול להיות כללי (לכל הלקוחות הפוטנציאליים) או מפורט ללקוח מסוים או לקבוצת לקוחות מסוימים.
 • לקבלת אישור ניכוי מס במקור ראו אישורי ניכוי מס במקור באתר רשות המסים.
אזהרה
כל-זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

ניכוי מס במקור כאשר בעל העסק הוא לקוח של עסק אחר

 • אם בעל העסק עצמו הוא לקוח של בעל עסק אחר (למשל קונה ציוד או שירותים עבור העסק שלו), ייתכן שהוא יידרש לנכות מס במקור מהתשלום שהוא משלם לבעל העסק האחר. במקרה כזה חשוב להקפיד על שני הדברים הבאים:
  1. חשוב לבדוק מול רשות המסים אם בעל העסק צריך לנכות מס במקור מבעל העסק האחר.
  2. לבקש מבעל העסק האחר אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור, כדי לדעת כמה מס עליו לנכות מהתשלום ולהעביר לרשות המסים.

הוצאת חשבונית מס וקבלה במקרה של ניכוי מס במקור

 • על בעל העסק להוציא חשבונית מס וקבלה על מלוא הסכום של העסקה, ולציין את הסכום שנוכה כדי להסביר את הפער בין סכום העסקה המצוין על גבי החשבונית או הקבלה לסכום שהתקבל בפועל.

הפחתת הסכום שנוכה במקור מתוך תשלומי המקדמות שמשלם בעל העסק

 • מכיוון שבמקרים רבים נדרש בעל העסק לשלם מקדמות חודשיות למס הכנסה, הרי שבמקרים כאלה ניתן להפחית את סכום המס שנוכה במקור מהסכום שבעל העסק חייב לשלם למס הכנסה במסגרת המקדמות.
 • לשם כך יש להמציא אישור שנתי לגבי גבית המס במקור מכל ספק ובנוסף להעביר למס הכנסה ריכוז שנתי בטופס 856 של הסכומים ששולמו, פרטי המקבלים והמס שנוכה עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת. (כדאי לשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).

דיווח שנתי על ניכויים

 • לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה מי שמנכה מס במקור חייב להגיש דו"ח שנתי לגבי תשלום הכנסה שחבה בניכוי (טופס 856).
 • אל הדו"ח יש לצרף הצהרה בטופס שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים.
 • הדו"ח ייחשב כדו"ח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה החתום ע"י המעסיק או מייצגו.
 • את טופס ההצהרה ניתן ל להגיש בדרכים הבאות:
  • לשלוח בדואר אל מוקד הניכויים במחלקת תפעול, ת"ד 2648 (בית דניאל), ירושלים,9102601.
  • למסור באופן ידני במשרדי פקיד השומה. לאיתור פקיד השומה.
 • הדו"ח יוגש באופן מקוון עד ליום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.
אזהרה
הארכת מועד הגשת הדוחות לשנת 2016
לפי הודעת רשות המסים, מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דו"ח 856 לשנת המס 2016 הוארך עד לתאריך 31.05.2017 ובמקרה כזה ניתן להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 31.10.2017
איחור בהגשת הדוח יביא להטלת קנס כספי. למרות זאת על לקוח אשר ניכה מס במקור וישדר את הדו"ח באופן מקוון עד ליום 30.06.2017 וגם יגיש את טופס ההצהרה עד ליום זה, לא יוטל קנס.


חשוב לדעת

 • בספטמבר 2017 החליטה רשות המיסים להעניק אישור לפטור מניכוי מס במקור לבעלי תיק חדש במס הכנסה, שסווגו במע"מ כעוסק פטור. למידע נוסף ראו הודעת רשות המיסים באתר רשות המסים.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים