מ (החלפת טקסט – "\.([א-ת][א-ת][א-ת])" ב־". $1")
מ (החלפת טקסט – "([א-ת]),([א-ת])" ב־"$1, $2")
שורה 92: שורה 92:
 
* עובד זמני  המועסק בתקופת הבחירות מבוטח בענף נפגעי עבודה בלבד.
 
* עובד זמני  המועסק בתקופת הבחירות מבוטח בענף נפגעי עבודה בלבד.
 
* תשלום עבור עבודה ביום הבחירות עצמו :
 
* תשלום עבור עבודה ביום הבחירות עצמו :
** עובדים הזכאים ל[[שבתון ביום הבחירות לכנסת]] (עובדים שעבדו  אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות) והתבקשו ע"י מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות,זכאים לשכר של לפחות 200% .  
+
** עובדים הזכאים ל[[שבתון ביום הבחירות לכנסת]] (עובדים שעבדו  אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות) והתבקשו ע"י מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות, זכאים לשכר של לפחות 200% .  
 
** עובדים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים, שוועדת הבחירות המרכזית קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות זכאים אף הם לשכר של לפחות 200% , למרות שהם לא זכאים ליום שבתון .
 
** עובדים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים, שוועדת הבחירות המרכזית קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות זכאים אף הם לשכר של לפחות 200% , למרות שהם לא זכאים ליום שבתון .
 
** למידע נוסף ראו:[[תשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת]].
 
** למידע נוסף ראו:[[תשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת]].

גרסה מ־13:26, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

מתשלומים המשולמים לעובד או נותן שירות המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני ע"י מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית ינוכה במקור מס מיוחד בשיעור של 25%, עד לגובה תשלום כולל של 8,800 ש"ח
תקופת הבחירות הנה תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכו הבחירות לכנסת. תקופת הבחירות לכנסת ה -22 תהיה מיום -22.08.2019 ועד ליום 20.09.2019
המס מוטל על מלוא התשלום, בלא זכות לניכוי, קיזוז, פטור או הפחתה כלשהם וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה או נמצא בשיעור מס שולי נמוך יותר
הוראות אלה אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של העובד או נותן השירות
מתשלומים המשולמים לבני נוער (עד גיל 18) המועסקים בתקופת הבחירות, לא ינוכה המס המיוחד אך ינוכה במקור מס הכנסה לפי מדרגת המס


אזהרה
המידע בדף זה אינו מתייחס למי שעובד במהלך יום הבחירות אצל המעסיק הקבוע שלו.
למידע על עבודה ביום הבחירות, שלא כחלק ממערכת הבחירות, ראו תשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת

מתשלומים המשולמים לעובד או נותן שירות המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני ע"י מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית, ינוכה במקור מס מיוחד (במקום מס הכנסה) בשיעור של 25% עד לגובה תשלום כולל של 8,800 ש"ח. תשלומים מעל 8,800 ש"ח ייחשבו כהכנסה רגילה וינוכה מהם מס הכנסה לפי מדרגת המס שבה נמצא מקבל התשלום.

 • תקופת הבחירות הנה תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכו הבחירות לכנסת. יום הבחירות לכנסת ה22 נקבע ל יום 17.09.2019 ולפיכך תקופת הבחירות לכנסת ה -22 תהיה מיום 22.08.2019 עד ליום 20.09.2019
 • המס מוטל על מלוא התשלום, בלא זכות לניכוי, קיזוז, פטור או הפחתה כלשהם וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה או נמצא בשיעור מס שולי נמוך יותר.
 • התשלומים עליהם יחול המס המיוחד הנם כל תמורה בכסף או בשווה כסף ששולמו לעובד או לנותן השירות בתקופת הבחירות ע"י מפלגה או ע"י ועדת הבחירות המרכזית, בעד עבודה או שרות בשל הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות, ובלבד שלא נעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של מקבל התשלום.
 • הוראות אלה חלות רק אם העובד או נותן השירות מועסק ע"י המפלגה או ע"י ועדת הבחירות המרכזית באופן זמני בתקופת הבחירות בלבד, ואינן חלות אם העובד או ספק השירותים מועסקים באופן קבוע.
 • התשלום המשולם לעובד אינו נחשב "הכנסה" לצורך מס הכנסה, ולכן עצם קבלתו אינה מחייבת את העובד להגיש דוח למס הכנסה.
 • התשלום אינו מהווה "הכנסה" או "שכר", לעניין חוק מס ערך מוסף (מע"מ) ולכן מס ערך מוסף אינו מוטל על תשלומים אלה.
 • התשלום אינו מהווה "הכנסה" או "שכר" לענין חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי ,למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה. דמי הביטוח הלאומי בגין תשלומים אלה הם מופחתים . למידע נוסף ראו:תשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים זמניים המועסקים בתקופת הבחירות לכנסת

על אילו עובדים ונותני שירות חל המס המיוחד?

 • עובד או נותן שירות המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני ע"י מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית ובתנאי שהעבודה או השירות שהוא נתן אינם חלק מעסקו או משלח ידו.
 • תקופת הבחירות הנה תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכו הבחירות לכנסת. יום הבחירות לכנסת ה22 נקבע ל יום 17.09.2019 ולפיכך תקופת הבחירות לכנסת ה -22 תהיה מיום -22.08.2019 ועד ליום 20.09.2019
דוגמה
עובדי ועדת הבחירות המרכזית או מי שנותן לה שירות, מזכירי קלפי, מאבטחים בקלפי, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות , נהגי הסעות וכו'

על מי לא יחול המס המיוחד?

 • מי שמועסקים בתקופת הבחירות על ידי גופים שאינם קשורים במערכת הבחירות, וכן מי שבמסגרת העסק או העבודה הקבועה שלהם נותנים את אותם שירותים למפלגות או לוועד הבחירות.
דוגמה
נהג המועסק כדרך קבע בהסעות על ידי מפלגה או על ידי ועדת הבחירות, עובדים של ועדת הבחירות שמועסקים גם שלא בתקפות הבחירות, וכיו"ב
 • על עובדים אלה יחולו מס הכנסה הרגיל. כלומר התשלום המשולם להם ייחשב כהכנסה, והם ישלמו עליו מס הכנה לפי מדרגות המס החלות עליהם.

על אלו תשלומים יחול המס המיוחד של 25%?

 • הוראות הדין המיוחד אודות תשלום מס מיוחד בגובה 25% ותשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים עד לתשלום כולל של 8,800 ש"ח חלות אך ורק על תשלומים שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
  • התשלום הוא בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו ב"תקופת הבחירות", בעד הסעת נוסעים, הובלה, או החזר הוצאות בשל הבחירות, אך לא בעד דמי שכירות.
  • המעסיק או מקבל השירות הוא אחד מאלה:
   • מפלגה
   • רשות הממונה על-פי דין על ביצוע הבחירות, דהיינו ועדת הבחירות המרכזית.
  • העבודה או השירות נעשו רק "בתקופה בחירות" -תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכו הבחירות לכנסת.
  • העובד או נותן השירות מועסק על ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית באופן זמני, "בתקופת הבחירות" בלבד, ואינם עובדים או נותנים להם שירות באופן קבוע.
  • התשלום הכולל אינו עולה על 8,800 ש"ח. (אם התשלום עולה על 8,800 ש"ח, אז המס המיוחד יחול על 8,800 ש"ח הראשונים, וכל שקל מעבר לכך ייחשב כהכנסה שעליה יש לשלם מס הכנסה לפי מדרגת המס של העובד/בעל העסק המקבל את התשלום ודמי ביטוח לאומי).

דוגמאות לתשלומים שהמס המיוחד חל עליהם

 • פרסום, לרבות מודעות בעיתונים ובאמצעי התקשורת האלקטרוניים.
 • הפצת תעמולת בחירות לתיבות הדואר, הדבקת מודעות וכרזות בדרכים
 • תשלום לפעילים המועסקים רק ב"תקופת הבחירות"
 • תשלום למזכירי קלפי גם אם הם מועסקים ע"י ועדת הבחירות המרכזית באופן קבוע
 • תשלומים לטלפנים/טלפניות
 • תשלומים לשמירה וסדרנות
 • תשלום עבור ייעוץ לסוגיו
 • תשלום לשליחים עבור חלוקת דברי דואר לתיבות הדואר וממוענים אחרים
 • תשלום לעירייה עבור הדבקת מודעות
 • תשלום עבור הסעות והובלות
אזהרה
מדובר רק בתשלומים שאינם נעשים בתחום עסקו, משלח ידו או עבודתו של מקבל התשלום
הערת עריכה
איך המס המיוחד חל על תשלום עבור פרסום מודעות בעיתונים ובאמצעי תקשורת? האם זה לא עסק של מקבל התשלום?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:23, 8 בספטמבר 2019 (IDT)

שלבי ההליך

פתיחת תיק ניכויים

 • כל מי שמעסיק עובדים או מבצע תשלומים, עליהם חלה חובת ניכוי מס במקור, יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו או באזור בו מתנהל מטה הבחירות.
 • מועמדים ומפלגות קיימות, אשר יש להם תיק ניכויים פעיל - ישתמשו בתיק הקיים.

דיווח ותשלום המס המיוחד

 • המפלגה או וועדת החירות המרכזית המשלמת את התשלום, תגיש לפקיד השומה עד ה- 16 לחודש דין וחשבון על תשלומים שביצעה בין ה- 14 לחודש הקודם עד ה- 13 בחודש הדיווח.
 • הדוח יוגש על גבי טופס 102 מיוחד שיונפק ע"י משרד השומה בו מתנהל תיק המשלם שיכלול את התשלומים בגין "תקופת בחירות" בלבד.
 • את התשלום בעד עבודה ב"תקופת בחירות" יש לכלול בדוח השנתי 0126 ,856 ובטופסי 0106 ו- 0806, כפי שמפורט בהנחיה נפרדת שפורסמה בעניין הדיווחים השנתיים.

מיסוי "תשלומים אחרים" בשל פעילות בתקופת הבחירות

 • תשלומים המבוצעים בתקופת הבחירות, העונים על התנאים המצוינים למעלה, אך סכומם המצטבר עולה על 8,800 ש"ח, וכן תשלומים שניתנים במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של העובד או נותן השירות , נחשבים כ"תשלומים אחרים", והם ייחשבו כהכנסה וינוכה מהם מס הכנסה לפי מדרגת המס שבה נמצא מקבל התשלום.
 • אם חלות הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום הנדון, יחולו הוראות הניכוי במקור על פי הדין לפי סוג ואופי התשלום.
  • בכל מקרה בו אין הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום, קיימת חובת ניכוי מס במקור בשיעור של 25%. הניכוי יועבר לפקיד השומה באמצעות טופס 102 עד ה-16 לחודש לגבי התשלומים האחרים ששולמו בחודש הקודם.
  • על העובד או מקבל השירות חלה החובה לכלול את התקבול בדוח על הכנסותיו ולהשלים את המס המגיע. מאידך, רשאי המקבל לבקש מפקיד השומה אישור על הקטנת הניכוי במקור , אם קיימת הצדקה לכך.

מיסוי תשלומים לבני נוער

 • מתשלומים המשולמים לבני נוער (עד גיל 18) המועסקים בתקופת הבחירות לא ינוכה המס המיוחד. התשלום נחשב כהכנסה וינוכה ממנו מס הכנסה במקור לפי מדרגת המס. למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה משכר של בני נוער.
 • תשלום לבני נוער בתקופת הבחירות, נחשב כאמור כהכנסה לצורך תשלום מס הכנסה, אך לא נחשב כשכר לעניין חוק מע"מ, לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי, למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה.

חשוב לדעת

 • עובד זמני המועסק בתקופת הבחירות מבוטח בענף נפגעי עבודה בלבד.
 • תשלום עבור עבודה ביום הבחירות עצמו :
  • עובדים הזכאים לשבתון ביום הבחירות לכנסת (עובדים שעבדו אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות) והתבקשו ע"י מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות, זכאים לשכר של לפחות 200% .
  • עובדים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים, שוועדת הבחירות המרכזית קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות זכאים אף הם לשכר של לפחות 200% , למרות שהם לא זכאים ליום שבתון .
  • למידע נוסף ראו:תשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת.
  • עובד בשכר שעתי/יומי, שעבד פחות מ-75 ימים רצופים אצל אותו מעסיק , זכאי לתשלום תמורת חופשה בגובה 4% מהשכר ששולם עבור תקופת העבודה. למידע נוסף ראו: חופשה שנתית לעובדים בשכר שעתי או יומי.

חקיקה ונהלים