פורטל זה מהווה שער כניסה לתגמולים, הטבות ושירותים נוספים להם זכאים ניצולי שואה המוכרים על-פי חוק נכי רדיפות הנאצים מהרשות לזכויות ניצולי השואה.


הפורטל רלוונטי עבור ניצולי שואה אשר עומדים בכל התנאים הבאים:

  • נרדפו בזמן מלחמת העולם השנייה ועלו לישראל לפני 01.10.1953.
  • ביום 01.04.1957 היו ונשארו לאחר מכן אזרחים ותושבי ישראל.
  • בעלי דרגת נכות של -25% ומעלה.
  • אינם זכאים לתגמול בגין נזקי בריאות ישירות מממשלת גרמניה.

במקרה שאינכם יודעים לאיזו קצבה אתם זכאים, ראו ניצולי שואה - פירוט סוגי התשלום.

ביום 09.06.2014 אישרה הכנסת את הצעות החוק המאשרות את התכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה. למידע על עיקרי התכנית ראו תוכנית הסיוע הלאומית לניצולי שואה 2014 - השוואת תנאים.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.שאלות ותשובות

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים