מ (הפעיל הגנה על ניצולי שואה - פירוט סוגי הקצבאות (‏[edit=holocaustproject] (בלתי מוגבלת בזמן) ‏[move=holocaustproject] (בלתי מוגבלת בזמן)))
שורה 9: שורה 9:
 
| <nowiki />
 
| <nowiki />
 
* האם עלית ארצה לפני 1.10.1953?
 
* האם עלית ארצה לפני 1.10.1953?
* האם אתה מקבל תשלום חודשי בשקלים ממדינת ישראל/האוצר/ה"קריה"?
+
* האם אתה מקבל תשלום חודשי בשקלים מהרשות לזכויות ניצולי השואה- משרד האוצר?
 
* האם אתה מקבל כל חודש תלוש גדול בצבע כחול?
 
* האם אתה מקבל כל חודש תלוש גדול בצבע כחול?
 
* האם נקבעו לך 25 אחוזי נכות ומעלה?
 
* האם נקבעו לך 25 אחוזי נכות ומעלה?

גרסה מ־13:12, 14 בנובמבר 2012

סוגי הקצבאות (רנטות) שאלות מנחות לזיהוי הקצבאות (רנטה)
(ניתן לקבל קצבה מגורם אחד בלבד)
קצבה (רנטה) לניצולי שואה ממשרד האוצר >>>
 • האם עלית ארצה לפני 1.10.1953?
 • האם אתה מקבל תשלום חודשי בשקלים מהרשות לזכויות ניצולי השואה- משרד האוצר?
 • האם אתה מקבל כל חודש תלוש גדול בצבע כחול?
 • האם נקבעו לך 25 אחוזי נכות ומעלה?
 • האם אתה מקבל לפחות 1822 ש"ח בחודש?
קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) >>>
 • האם אתה מקבל קצבה (רנטה)חודשית ביורו מגרמניה?
 • האם הגשת את הבקשה עד סוף שנות ה-60?
 • האם בעבר נבדקת ע"י רופא מטעם גרמניה ונקבעו לך אחוזי נכות?


קצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות >>>
 • האם הקצבה שלך ביורו?
 • האם אתה מקבל פעם ב- 3 חודשים סכום של 873 יורו ( 3 כפול 291 יורו)?


קצבה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות >>>
 • האם אתה מקבל קצבה חודשית בסך של 1030 ש"ח בחודש מהאוצר (אך לא לפני 10/07)?
 • האם אתה מקבל כל חודש תלוש גדול בצבע כחול?
 • האם היית בגטו או במחנה ריכוז?