הפורטל מרכז מידע על הליכים וזכויות הנוגעים לנכות מעבודה.

נכי עבודה הם נפגעי עבודה שנותרו נכים בעקבות פגיעה שאירעה להם במהלך עבודתם ונקבעה להם דרגת נכות, זמנית או קבועה, על-ידי ועדה רפואית.
מי שהוכרו כנכי עבודה זכאים לקצבת נכות או למענק נכות ולהטבות נוספות שיסייעו להם להשתקם.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

זכויות לבעלי דרגת נכות גבוהה


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים