(כספים שהפקדו לקופת גמל לצורך פיצויי פיטורים או קצבה)
מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 47: שורה 47:
 
* לאחר תום 30 הימים, ניתן לעקל סכומים אלה.
 
* לאחר תום 30 הימים, ניתן לעקל סכומים אלה.
 
* הכספים שאסור לעקל הם:
 
* הכספים שאסור לעקל הם:
# כספים שמקבל החייב כ[[סיוע בשכר דירה]] ממשרד הבינוי,  
+
# כספים שמקבל החייב כ[[סיוע בשכר דירה]] ממשרד הבינוי והשיכון,  
 
# כספים המגיעים לחייב ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים כ[[דמי ליווי לעיוורים / לקויי ראיה|דמי ליווי לעיוור]],  
 
# כספים המגיעים לחייב ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים כ[[דמי ליווי לעיוורים / לקויי ראיה|דמי ליווי לעיוור]],  
 
# קצבאות מ[[המוסד לביטוח לאומי]],
 
# קצבאות מ[[המוסד לביטוח לאומי]],
שורה 65: שורה 65:
 
* '''בנוסף לא ניתן לעקל את הכספים הבאים:'''
 
* '''בנוסף לא ניתן לעקל את הכספים הבאים:'''
 
:# כספים שמקבל החייב לצורך רכישה או השכרה של [[סידור מגורים חלופי לחייב שדירת מגוריו עוקלה ונמכרה בהוצאה לפועל|דיור חלופי]] לאחר שדירתו עוקלה;
 
:# כספים שמקבל החייב לצורך רכישה או השכרה של [[סידור מגורים חלופי לחייב שדירת מגוריו עוקלה ונמכרה בהוצאה לפועל|דיור חלופי]] לאחר שדירתו עוקלה;
:# כספים שמקבל החייב כ[[סיוע בשכר דירה]] ממשרד הבינוי (אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך שלושים ימים מרגע שהועברו אליו);
+
:# כספים שמקבל החייב כ[[סיוע בשכר דירה]] ממשרד הבינוי והשיכון (אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך שלושים ימים מרגע שהועברו אליו);
 
:* למרות האמור לעיל, אם הזוכה הוא בעל הדירה שמשכיר את הדירה לחייב, והחוב הוא עבור שכר הדירה שהחייב לא משלם, ניתן לעקל את הסכומים הנ"ל.
 
:* למרות האמור לעיל, אם הזוכה הוא בעל הדירה שמשכיר את הדירה לחייב, והחוב הוא עבור שכר הדירה שהחייב לא משלם, ניתן לעקל את הסכומים הנ"ל.
 
===דמי  ליווי לעיוורים===
 
===דמי  ליווי לעיוורים===
שורה 85: שורה 85:
 
* לאחר תום 30 הימים, ניתן לעקל סכומים אלה.
 
* לאחר תום 30 הימים, ניתן לעקל סכומים אלה.
 
* הכספים שאסור לעקל הם:
 
* הכספים שאסור לעקל הם:
# כספים שמקבל החייב כ[[סיוע בשכר דירה]] ממשרד הבינוי,  
+
# כספים שמקבל החייב כ[[סיוע בשכר דירה]] ממשרד הבינוי והשיכון,  
 
# כספים המגיעים לחייב ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים כ[[דמי ליווי לעיוורים / לקויי ראיה|דמי ליווי לעיוור]],  
 
# כספים המגיעים לחייב ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים כ[[דמי ליווי לעיוורים / לקויי ראיה|דמי ליווי לעיוור]],  
 
# קצבאות ביטוח לאומי,
 
# קצבאות ביטוח לאומי,

גרסה מ־16:28, 12 באוקטובר 2015

הקדמה:

חוק ההוצאה לפועל מפרט רשימה של פריטים שאותם אסור לעקל, גם אם ניתן צו עיקול על כל נכסי החייב
אם נציגי ההוצאה לפועל עיקלו אחד מפריטים אלה, ניתן להגיש ערר לרשם ההוצאה לפועל
ניתן לעקל נכסים אלה אם מדובר בתיק מזונות והנכסים נמצאים אצל צד שלישי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חוק ההוצאה לפועל מפרט שורה של פריטים שאסור לעקל אותם.

נכסים שלא ניתן לעקל כאשר הם נמצאים אצל החייב או אצל אחרים

 • אסור לעקל את המיטלטלין הבאים, גם כאשר ניתן צו לעיקול כל נכסי החייב:
 • צרכי אוכל למחייתו של החייב ובני משפחתו ל-30 יום,
 • מערכות בגדים, מיטות, כלי מיטה, ציוד רפואי, תרופות, כלי אוכל, כלי מטבח כלי בית, בתנאי שכל אלה הם צרכים חיוניים לחייב ולבני משפחתו אשר גרים איתו,
 • תשמישי קדושה,
 • בעלי חיים, כלים מיטלטלין ומכשירים אחרים שבלעדיהם החייב אינו יכול לעבוד לפרנסתו (למשל מונית של נהג מונית, סוס המשמש לרכיבה לצורך פרנסה) בתנאי שהמכונות אינן יקרות מ-5,000 ש"ח ושהמיטלטלין האחרים אינם יקרים יותר מ-1,300 ש"ח,
 • כלים מכשירים ובעלי חיים השייכים לנכה ונחוצים לו בגלל נכותו (למשל: כלב נחייה, מכשיר שמיעה וכו'),
 • חיות מחמד,
 • פריט אחד מכל אחד מארבעת הסוגים הבאים:
  1. מכשיר טלויזיה ששוויו אינו עולה 500 ש"ח או מכשיר רדיו ששוויו אינו עולה על 150 ש"ח,
  2. מחשב אישי ששוויו אינו עולה על 1,000 ש"ח או מדפסת ששוויה אינו עולה על 200 ש"ח,
  3. מכשיר טלפון ששוויו אינו עולה על 150 ש"ח,
  4. מכונת כביסה ששוויה אינו עולה על 1,000 ש"ח.
דוגמה
 • אם בביתו של החייב נתפסו שני מכשירי טלווזייה ששווים נמוך מ-500 ש"ח ושני מכשיר רדיו ששויים אינו עולה על 150 ש"ח, אסור לעקל רק אחד מתוך ארבעת המכשירים שנתפסו. ניתן יהיה לעקל שלושה מתוך ארבעת המכשירים.
 • אם בביתו של החייב נתפסו גם שלושה מחשבים (בשווי נמוך מ-1,000 ש"ח לכל מחשב) שתי מדפסות (בשווי נמוך מ-200 ש"ח) ושלושה מכשירי טלפון ששווים נמוך מ-150 ש"ח, ניתן יהיה לעקל שניים מתוך שלושת המחשבים, אחת מתוך שתי המדפסות, ושני מכשירי טלפון.

כספים הנמצאים בחשבון הבנק של החייב

 • במקרים מסוימים אסור לעקל כספים שנמצאים בחשבון הבנק של החייב, וזאת במשך תקופה מוגבלת של 30 יום מרגע שהועברו לחשבון הבנק.
 • לאחר תום 30 הימים, ניתן לעקל סכומים אלה.
 • הכספים שאסור לעקל הם:
 1. כספים שמקבל החייב כסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון,
 2. כספים המגיעים לחייב ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים כדמי ליווי לעיוור,
 3. קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי,
 4. קצבאות ותשלומים לניצולי שואה (גם לאחר 30 ימים קיימות הגבלות על עיקול הכספים).

נכסים שלא ניתן לעקל אצל צד שלישי

 • ככלל, כל נכס שאסור לעקל אותו על פי חוק, אינו ניתן לעיקול בין אם הוא אצל החייב ובין אם הוא אצל צד שלישי.
 • בנוסף, קיימות בחוק הוראות פרטניות לגבי נכסים ספציפיים של החייב הנמצאים אצל צד שלישי. לפי הוראות אלה, לא ניתן לעקל את הנכסים הבאים:
 1. מזונות המגיעים מן הצד השלישי לחייב על פי פסק-דין או על פי הסכם שאושר על ידי בית משפט;
 2. חלק משכר עבודה של חייב עד לסכום הפטור מעיקול;
 3. כספים המגיעים לחייב שאינו עובד בשכר עד לגובה שכר העבודה הפטור מעיקול;
 4. כאשר החייב הוא קיבוץ, כספים המגיעים לקיבוץ בסכום השווה למכפלת הסכום של שכר העבודה הפטור מעיקול במספר החברים בקיבוץ;
 • למרות האמור לעיל, אם מדובר בתיק מזונות המגיעים מהחייב לבן זוגו לילדו או להורהו, ניתן לעקל את הנכסים הנ"ל.
דוגמה
החייבת היא אישה בתיק מזונות שבו עליה לשלם מזונות להוריה. אם לאישה מגיעים מזונות מבעלה, ניתן לעקל את כספי המזונות שמגיעים לאישה מבעלה ושטרם הועברו אליה.

כספים המשולמים לצרכי דיור של החייב

 • בנוסף לא ניתן לעקל את הכספים הבאים:
 1. כספים שמקבל החייב לצורך רכישה או השכרה של דיור חלופי לאחר שדירתו עוקלה;
 2. כספים שמקבל החייב כסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון (אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך שלושים ימים מרגע שהועברו אליו);
 • למרות האמור לעיל, אם הזוכה הוא בעל הדירה שמשכיר את הדירה לחייב, והחוב הוא עבור שכר הדירה שהחייב לא משלם, ניתן לעקל את הסכומים הנ"ל.

דמי ליווי לעיוורים

 • בנוסף לא ניתן לעקל כספים המגיעים לחייב ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים כדמי ליווי לעיוור. (אם הכספים משולמים באמצעות חשבון בנק, לא ניתן לעקל אותם מחשבון הבנק במשך שלושים ימים מרגע שהועברו אליו).

קצבאות המוסד לביטוח לאומי

 • בנוסף לא ניתן לעקל קצבאות שמגיעות לחייב מן המוסד לביטוח לאומי.
 • אם כבר הועברה הקצבה לחשבון הבנק של החייב, לא ניתן לעקל אותו במשך 30 יום (במהלך תקופה זו יוכל החייב למשוך את הכספים לידיו). לאחר 30 יום ניתן לעקל את הכספים הללו מחשבון הבנק של החייב.
 • למרות האמור לעיל, אם תיק ההוצאה לפועל נפתח נגד החייב בגין חוב מזונות, ניתן יהיה לעקל את הקצבאות המגיעות לחייב מהמוסד לביטוח לאומי ללא כל הגבלה.

קצבאות ותשלומים לניצולי שואה

 • בנוסף לא ניתן לעקל קצבאות ותשלומים מסויימים המשולמים לניצולי שואה.
 • אם הכספים הועברו לחשבון הבנק של ניצול השואה, לא ניתן לעקל אותם במשך 30 ימים. במקרים מסוימים קיימת הגבלה על עיקול הכספים גם לאחר תום 30 הימים.
 • אם מדובר בעיקול לצורך תשלום מזונות או מלוות מדינה ניתן יהיה לעקל את הסכומים או חלקם.
 • למידע נוסף ראו קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל.

כספים שהפקדו לקופת גמל לצורך פיצויי פיטורים או קצבה

כספים שהועברו לחשבון הבנק של החייב

 • במקרים מסוימים אסור לעקל כספים שנמצאים בחשבון הבנק של החייב, וזאת במשך תקופה מוגבלת של 30 יום מרגע שהועברו לחשבון הבנק.
 • לאחר תום 30 הימים, ניתן לעקל סכומים אלה.
 • הכספים שאסור לעקל הם:
 1. כספים שמקבל החייב כסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון,
 2. כספים המגיעים לחייב ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים כדמי ליווי לעיוור,
 3. קצבאות ביטוח לאומי,
 4. קצבאות ותשלומים לניצולי שואה (גם לאחר 30 ימים קיימות הגבלות על עיקול הכספים).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים